ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Supergene mineralization of the Michalovy Hory ore district (Czech Republic)


Volume 25, issue 2 (2017), pages 228-244

Keywords

Abstract

New interesting supergene minerals were found at the abandoned ore deposit district Michalovy Hory near Mariánské Lázně, Czech Republic. Annabergite forms light green crystalline crusts and hemispherical aggregates up to 0.2 mm in size. Annabergite is monoclinic, space group C2/m with a 10.188(7), b 13.332(9), c 4.733(6) Å, β 105.13(2)°, V 621(1) Å3. Brochantite forms aggregates of vitreous emerald green crystals up to 0.5 mm in size in association with wroewolfeite. Brochantite is monoclinic, space group P21/a with a 13.083(4), b 9.844(4), c 6.0161(3) Å, β 103.32(2)°, V 754.0(6) Å3. Cerussite forms light grey to light brown elongated crystals up to 5 mm in size. It is orthorombic, space group Pmcn with a 5.1846(6), b 8.5010(7), c 6.1480(6) Å, V 270.97(4) Å3. Devilline forms pearly light blue tabular crystals up to 0.8 mm in size. Devilline is monoclinic, space group P21/c with a 20.872(6), b 6.136(17), c 22.196(9) Å, β 102.7(4)°, 2772.4(5) Å3. Hörnesite occurs as creamy to light pink earthy crusts and hemispherical aggregates up to 0.5 mm in size on a Ni arsenides in association with annabergite, picropharmacolite and gypsum. Hörnesite is monoclinic, space group C2/m with a 10.248(4), b 13.415(3), c 4.7467(17) Å, β 105.09(2)°, 630.1(4) Å3. Köttigite forms transparent pink elongated crystals and radial aggregates up to 1 mm in size in association with schultenite. It is monoclinic, space group C2/m with a 10.239(4), b 13.411(4), c 4.7589(18) Å, β 105.2(3)°, 630.6(4) Å3. Mimetite forms earthy yellow aggregates in association with cerussite. Mimetite is hexagonal, space group P63/, with a 10.247(5), 7.4506(2) Å, V 677.5(3) Å3. Picropharmacolite occurs as white needles and hemispherical aggregates up to 2 mm in size. It is triclinic, space group P1̅ with a 13.537(5), b 13.507(7), c 6.709(4) Å, α 99.81(5)°, β 96.45(4)°, γ 91.60(4)°, 1199.8 Å3. Pyromorphite forms yellow to green crystalline crusts and elongated crystals up to 0.8 mm in size. Pyromorphite is hexagonal, space group P63/m, with a 9.986(8), c 7.3498(8) Å, V 634.7(6) Å3. Schultenite occurs as white to creamy earthy crusts and aggregates up to 1 mm in size. It is monoclinic, space group P2/c with a 4.923(5), b 6.771(4), c 5.852(4) Å, β 96.0(2)°, 193.9(2) Å3. Rare wroewolfeite forms pearly light blue fibrous aggregates up to 2 mm in size on brochantite. Wroewolfeite is monoclinic, space group P/c with a 6.044(2), b 5.6504(14), c 14.341(3) Å, β 93.38(4)°, 488.9(2) Å3. It is the first occurrence of wroewolfeite in the Czech Republic. The X-ray powder diffraction patterns and quantitative chemical composition for determined mineral phases are given in the paper.

Files

Abstract (PDF) - 226.49KB
Fulltext (PDF) - 4.23MB

References

Andrle A (1997) Michalovy Hory. Speleo 24: 57-58

Antao SM, Hassan I (2009) The orthorhombic structure of CaCO3, SrCO3, PbCO3 and BaCO3: linear structural trends. Can Mineral 47: 1245-155

Catti M, Ferraris G, Ivaldi G (1981) The crystal structure of picropharmacolite, Ca4Mg (HAsO4)2 (As O4)2 (H2O)11. Am Mineral 66: 385-391

Dunn PJ, Rouse RC, Nelen JA (1975) Wroewolfeite, a new copper sulphate hydroxide hydrate. Mineral Mag 40: 1-5

Dvořák Z, Pauliš P, Řehoř M, Radoň M (2011) Hörnesit z Mikulova v Krušných horách (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 19(2): 145-147

Fiala V, Mrázek P (1977) Das Mineralvorkommen von Michalové Hory bei Mariánské Lázně. Folia Mus Rer natur Bohem occident, Geol 10: 3-17

Gramblička R. (2014) Minerály rudních žil s fluoritem z Božího Daru a možnosti jejich sběru. Minerál 22(5): 448-451

Gramblička R (2015) Objev bohatého Pb-Zn-Cu zrudnění v Chodové Plané. Minerál 23(1): 60-64

Hawthorne FC, Groat LA (1985) The crystal structure of wroewolfeite, a mineral with (Cu4(OH)6(SO4)(H2O)) sheets. Am Mineral 70: 1050-1055

Helliwell M, Smith JV (1997) Brochantite. Acta Crystallogr, Sect C 53: 1369-1371

Hill RJ (1979) The crystal structure of koettigite. Am Mineral 64: 376-382

Hyršl J (1992) Příbram. Emser Hefte 13(1): 1-59

Jambor JL, Dutrizac JE (1995) Solid solution in the annabergite-erythrite-hörnesite synthetic system. Can Mineral 33: 1063-1071

Kašpar P, Řídkošil T, Šrein V (1983) Minerogeneze žíly T1 z Třebska u Příbrami. Acta Univ Carol, Geol 1-2: 61-96

Larsen ES (1921) The microscopic determination of the nonopaque minerals. US geol Surv Bull 679: 86

Laugier J, Bochu B (2004) LMGP-Suite of Programs for the interpretation of X-ray experiments. ENSP/Laboratoire des Matériaux et du Génie Physique, Grenoble, France

Okudera H (2013) Relationships among channel topology and atomic displacements in the structures of Pb5 (BO4)3 Cl with B = P (pyromorphite), V (vanadinite), and As (mimetite). Am Mineral 98: 1573-1579

Ondruš P, Hyršl J (1989) New finds and revision of secondary minerals from Příbram district. Acta Univ Carol, Geol 4: 521-533

Ondruš P, Veselovský F, Hloušek J, Skála R, Vavřín I, Frýda J, Čejka J, Gabašová A (1997) Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. J Czech Geol Soc 42(4): 3-76

Pauliš P (1990) Tennantit z Měděnce a Michalových Hor. Věst Ústř Úst geol 65(5): 353-357

Pauliš P (1993) Köttigit z Michalových Hor (v. od Chodové Plané). J Czech Geol Soc 38(3-4): 218

Pauliš P, Haake R (1991) Die Mineralien der Skarnlagerstätte Měděnec (Kupferberg) im Erzgebirge (ČSFR). Mineralien Welt 5: 19-29

Pauliš P, Jebavá I, Vlk J (2012) Linarit z Dolního Kramolína (rudní revír Michalovy Hory,nČeská republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 20(1): 83-86

Pauliš P, Vrtiška L, Sejkora J, Malíková R, Hloušek J, Dvořák Z, Gramblička R, Pour O, Ludvík J (2015) Supergenní mineralizace cínového ložiska Zlatý Kopec v Krušných horách (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23(2): 182-200

Plášil J, Sejkora J, Ondruš P, Veselovský F, Beran P, Goliáš V (2006) Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic. J Czech Geol Soc 51(1-2): 149-158

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Micro­beam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106.

Rojo JM, Mesa JL, Pizarro JL, Lezama L, Arriortua MI, Rojo T (1996) Spectroscopic and magnetic study of the (Mg,M)3(AsO4)2*8H2O (M = Ni2+, Co2+) arsenates. Mater Res Bull 31(8): 925-934

Sabelli C, Zanazzi PF (1972) The crystal structure of devilline. Acta Cryst B 28: 1182-1189

Sejkora J, Gabašová A (1995) Schultenit (PbHAsO4) z Abertam u Jáchymova. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 3: 245-246

Sejkora J, Kopecký S, Pauliš P, Kopecký S jun (2015) Ni-Sb mineralizace z rudního revíru Michalovy Hory (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23(2): 129-146

Sejkora J, Šrein V (2012) Supergenní Cu mineralizace z Mědníku na Měděnci, Krušné hory (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 20(2): 255-269

Števko M, Gramblička R, Malíková R (2015) Nové údaje o supergénnych mineráloch z polymetalického ložiska Čavoj, Strážovské vrchy (Slovenská republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23(1): 63-74

Tvrdý J, Řídkošil T (1983) Sekundární minerály z lokality Svatá Anna v Plané u Mariánských Lázní. Čas Mineral Geol 28(3): 316

Vrtiška L, Malíková R, Sejkora J (2016) Zajímavý výskyt fosfátů v okolí Líštěnce u Votic (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23(1): 114-131

Wildner M, Giester G, LengauerCL, McCammon CA (1996) Structure and crystal chemistry of vivianite-type compounds: crystal structures of erythrite and annabergite with a Mössbauer study of erythrite. Eur J Mineral 8: 187-192.

Wilson CC, Cox PJ, Stewart NS (1991) Structure and disorder in schultenite, lead hydrogen arsenate. J Crystallogr Spectrosc Res 21(5): 589-593