ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Pilsenite from Poruba pod Vihorlatom, Vihorlat Mts. (Slovak Republic)


Volume 22, issue 2 (2014), pages 308-310

Keywords

Abstract

Pilsenite, ideally Bi4Te3 was found in the body of hydrothermal metasomatites, which is located near Poruba pod Vihoraltom, Vihoralt Mts., Slovak Republic. It forms lead-grey, subhedral grains up to 7 mm in size with typical perfect cleavage. Pilsenite grains are often grouped into the aggregates and clusters up to 3 × 2 cm, which are embedded in brownish metasomatite. Its refined unit-cell parameters from the powder X-ray diffraction data (for the trigonal space group R-3m) are a = 4.430(4), c = 41.834(3) Å with V = 710.971(1) Å3. The chemical composition of pilsenite is close to the end member and apart from Bi and Te only minor contents of Pb (up to 0.06 apfu), Se (up to 0.03 apfu) and S (up to 0.03 apfu) were detected. Its average empirical formula is (Bi3.95Pb0.05)Σ4.00(Te2.96Se0.02S0.02)Σ3.00 on the basis of 7 apfu.

Files

Abstract (PDF) - 186.30KB
Fulltext (PDF) - 905.23KB

References

Bacsó Z., Kaličiaková E., Velgosová Ľ. (1994) Prognózne zdroje nerastných surovín Slovenska - východoslovenské neovulkanity. MS, archív ŠGÚDŠ-Geofond, Bratislava, 1-243, 82594.

Beňka J., Suchý Š. (1983) Mineralogická charakteristika volfrámového zrudnenia v Kyslej pri Jasení. Scheelitovo-zlatonosné zrudnenie v Nízkych Tatrách. ŠGÚDŠ, Bratislava, 71-84.

Blaha M., Vitásek A., Minko J., Vybíral V., Pramuka S., Vozár J., Dvoršťák J., Adamják M. (1992) Jasenie-sever, VP. MS, archív ŠGÚDŠ-Geofond, Bratislava, 1-145, 78647.

Ferenc Š. (2004) Nové výskyty minerálov telúru v západnej časti Slovenského rudohoria. Miner. Slov. 36, 317-322.

Malachovský P., Dianiška I., Matula I., Kamenický J., Kobulský J., Hodermarský J., Fabian M., Radvanec M., Kozáč J., Vlasák M., Mihalič A., Šerbáková A., Seliga J., Novoveský M. (1983) Záverečná správa: SGR-vysokotermálna mineralizácia, surovina: Sn, W, Mo rudy. vyhadávací prieskum, stav k 18.8.1983. MS, archív ŠGÚDŠ-Geofond, Bratislava, 1-248, 56500.

Ozawa T., Shimazaki T. (1982) Pilsenite re-defined and wehrlite discredited. Proc. Jpn. Acad. Ser. B, 58, 291-294.

Papp G. (2004) History of Minerals, Rocks and Fossil Resins Discovered in the Carpathian Region. 1-215, Studia Naturalia 15, Hungarian National History Museum, Budapest.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106.

Řídkošil T., Skála R., Johan Z., Šrein V. (2001) Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral. Eur. J. Mineral. 13, 177-185.

Skála R., Ondruš P., Veselovský F., Táborský Z., Ďuďa R. (2007) Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia. Eur. J. Mineral. 19, 255-265.

Yamana K., Kihara K., Matsumoto T. (1979) Bismuth Tellurides: BiTe and Bi4Te3. Acta Cryst. B35, 147-149.

Žec B., Kaličiak M., Konečný V., Lexa J., Jacko S., Karoli S., Baňacký V., Potfaj M., Rakús M., Petro Ľ., Spišiak Z. (1997) Geologická mapa Vihorlatských a Humenských vrchov. 1:50 000. GSSR, Bratislava.