ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

An occuurence of Mn-rich köttigite at the area of Marie and Geyer veins, Svornost, Jáchymov (Czech Republic)


Volume 22, issue 2 (2014), pages 233-239

Keywords

Abstract

An unusual occurrence of two types of Mn-rich köttigite was found at the area of Marie and Geyer veins, Daniel level of Svornost mine, the Jáchymov ore district (Czech Republic). Köttigite I occurs as rich light pink crystalline coatings formed by very brittle aggregates up to 1 - 2 mm in size. It is monoclinic, space group C2/m, the unit-cell parameters refined from the X-ray powder diffraction data are: a 10.283(1), b 13.448(1), c 4.7761(6) Å, β 105.18(1)° and V 637.4(1) Å3. Its chemical composition (mean of 6 point analyses) corresponds to the empirical formula (Zn1.86Mn0.44Mg0.31Co0.15Ni0.12Ca0.10)Σ2.98 (AsO4)1.98(PO4)0.02.8H2O on the basis of (As+P) = 2 apfu. Köttigite II forms dark red-violet to crimson aggregates and groups of well-formed tabular crystals up to 2 mm in size. Its unit-cell parameters refined from the X-ray powder diffraction data are: a 10.272(2), b 13.451(1), c 4.773(1) Å, β 105.18(1)° and V 636.4(2) Å3; its chemical composition (mean of 9 point analyses) can be expressed on the basis of (As+P) = 2 apfu as (Zn1.46Mn0.49Co0.34Mg0.29Ni0.24Ca0.07)Σ2.89 (AsO4)1.99(PO4)0.01.8H2O.

Files

Abstract (PDF) - 196.50KB
Fulltext (PDF) - 1.91MB

References

Burnham Ch. W. (1962) Lattice constant refinement. Carnegie Inst. Washington Year Book 61, 132-135.

Frost R. L., Palmer S. J., Xi Y., Čejka J., Sejkora J., Plášil J. (2013) Raman microscopic study of the hydroxy-phosphate mineral plumbogummite PbAl3(PO4)2(OH, H2O)6. Spectrochim. Acta A: Mol. Biomol. Spectrosc. 103, 431-434.

Gabrielson O. (1954) Manganiferous hoernesite and manganese-hoernesite from Långban, Sweden. Arkiv Mineral. Geol., 1, 333-337.

Hill R. J. (1979) The crystal structure of köttigite. Amer. Mineral. 64, 376-382.

Jambor J. L., Dutrizac J. E. (1995) Solid solutions in annabergite-erythrite-hörnesite synthetic system. Can. Mineral. 33, 1063-1071.

Ondruš P. (1993) ZDS - A computer program for analysis of X-ray powder diffraction patterns. Materials Science Forum, 133-136, 297-300, EPDIC-2. Enchede.

Ondruš P., Skála R., Plášil J., Sejkora J., Veselovský F., Čejka J., Kallistová A., Hloušek J., Fejfarová K., Škoda R., Dušek M., Gabašová A., Machovič V., Lapčák L. (2013) Švenekite, Ca[AsO2(OH)2], a new mineral from Jáchymov, Czech Republic. Mineral. Mag. 77, 2711-2724.

Ondruš P., Veselovský F, Gabašová A., Hloušek J., Šrein V. (2003a) Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. J. Czech Geol. Soc. 48, 3-18.

Ondruš P., Veselovský F., Gabašová A., Hloušek J., Šrein V. (2003b) Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district. J. Czech Geol. Soc. 48, 149-155.

Ondruš P., Veselovský F., Gabašová A., Hloušek J., Šrein V., Vavřín I., Skála R., Sejkora J., Drábek M. (2003c) Primary minerals of the Jáchymov ore district. J. Czech Geol. Soc. 48, 19-147.

Ondruš P., Veselovský F., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997) Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. J. Czech Geol. Soc. 42, 3-6.

Hloušek J., Plášil J., Sejkora J., Škácha P. (2014) Novinky a nové minerály z Jáchymova (2003 - 2014). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, xxx-xxx.

Pauliš P., Toegel V., Malíková R. (2014) Eulytin z ložiska uranových rud Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 1, 120-122.

Plášil J., Čejka J., Škoda R. (2014a) Chalkoalumit, Cu2+Al4(SO4)(OH)12(H2O)3, z Červené žíly, Jáchymov (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, xxx-xxx.

Plášil J., Fejfarová K., Hloušek J., Škoda R., Novák M., Sejkora J., Čejka J., Dušek M., Veselovský F., Ondruš P., Majzlan J. (2013a) Štěpite, U(AsO3OH)2.4H2O, from Jáchymov, Czech Republic: the first natural arsenate of tetravalent uranium. Mineral. Mag. 77, 137-152.

Plášil J., Fejfarová K., Škoda R., Škácha P., Sejkora J., Veselovský F., Hloušek J., Novák M. (2012) Babánekite, IMA 2012-007. CNMNC Newsletter No. 13, June 2012, page 814. Mineral. Mag. 76, 807-817.

Plášil J., Hloušek J., Škoda R. (2013b) Chalkonatronit, Na2Cu(CO3)2(H2O)3, ze žíly sv. Ducha, Jáchymov (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 21, 2, 228-233.

Plášil J., Sejkora J., Škoda R., Škácha P. (2014b) The recent weathering of uraninite from the Červená vein, Jáchymov (Czech Republic): a fingerprint of the primary mineralization geochemistry onto the alteration association. J. Geosci. 59, 223-253.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106.

Sejkora J., Čejka J, Malíková R., López A., Xi, Y., Frost R. L. (2014) A Raman spectroscopic study of hydrated molybdate mineral ferrimolybdite, Fe2(MoO4)3.7-8H2O. Spectrochim. Acta A: Mol. Biomol. Spectrosc. 130, 83-89.

Sejkora J., Litochleb J., Čejka J., Černý P. (2013) Výskyt silikátů uranylu (weeksit, kasolit) na uranovém rudním výskytu Zborovy - Nicov u Plánice (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 21, 1, 37-46.

Sturman B. D. (1976) New data for köttigite and parasymplesite. Can. Mineral. 14, 437-441.

Števko M., Malíková R. (2014) Supergénne minerály zo štôlne Juraj, Hodruša-Hámre (Slovenská republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, XXX-XXX.

Veselý T. (1982) Lokalizace zrudnění na žilách v důlním poli jámy Svornost a Josef ložiska Jáchymov. MS, závěr. zpráva ÚÚG Praha, duben 1982, 14-15.

Wildner M., Giester G., Lengauer C. L., McCammon C.A. (1996) Structure and crystal chemistry of vivianite-type compounds: crystal structures of erythrite and annabergite with a Mössbauer study of erythrite. Eur. J. Mineral. 8, 187-192.

Williams P. A. (1990) Oxide zone geochemistry. 285 pp. Ellis Horwood Ltd., Chichester.

Yvon K., Jeitschko W., Parthé E. (1977) Lazy Pulverix, a computer program for calculation X-ray and neutron diffraction powder patterns. J. Appl. Cryst. 10, 73-74.