ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Who was who (III) – the great personalities in names of the new minerals from Jáchymov


Volume 22, issue 2 (2014), pages 182-191

Keywords

Abstract

Biographic data of the great personalities, after whom the minerals discovered in Jáchymov has been named, are presented here. The mineral names comprise these named after mineralogists and geologists, who significantly contributed to our knowledge about Jáchymov geology, mineralogy and minerals (as František Babánek, Jan Hloušek, Petr Ondruš, Jiří Sejkora, František Veselovský), after the mining or smelting experts (Adolf Patera, Josef Štěp, Arnošt Vysoký), mineral collectors (Luděk Rauch), scientists (František Běhounek) and renaissance pandits (Georgius Agricola, Johannes Mathesius). This paper is an informal continuation of the previous papers, similar in topic.

Files

Abstract (PDF) - 190.31KB
Fulltext (PDF) - 4.65MB

References

anonym (1871) Arnošt Vysoký – nekrolog. Průmyslník 3, 49-52.

anonym (1872) Ernst Vysoky – nekrolog. Österr. Zeitschrift f. Berg u. Hüttenw. 20, 117.

Babánek F. (1864) Die neuen Gangausrichtungen in Przibram. Österr. Zeitschrift f. Berg u. Hüttenw. 12, 205.

Babánek F. (1866) Der neue Silberanbruch im Lillschachte bei Pribram. Österr. Zeitschrift f. Berg u. Hüttenw. 14, 157-158.

Babánek F. (1870) Die Gangverhältnisse der Anna - Neuprocopigrube am Birkenberge bei Przibram. Österr. Zeitschrift f. Berg u. Hüttenw. 18, 25-27, 33-37.

Babánek F. (1872) Zur Paragenese der Přibramer Mineralien. Jahrb. der k. k. geol. Reichstanstalt 22, 27-39.

Babánek F. (1875) Der Silber- und Bleibergbau zu Přibram, Böhmen. Wien, 1-84.

Babánek F., Seifert A. (1893) Zur Geschichte des Bergbau- und Huttenbetriebes von Joachimsthal in Bohmen. Berg- und Hütten. Jahrb. der k. k. Bergakademie zu Leoben und Pribram und königl. ungar. Bergakademie zu Schemnitz 41, 63-154. Wien.

Diviš J. (1926) Vládní rada Ing. Josef Štěp zemřel. Horn. hutn. Listy 28, 14, 168-169.

Garaj J. (1985) Allan Línek (1925-1984). Acta Cryst., A41, 207.

Ernst C. von (1894) Hofrath Adolf Patera - Nekrolog. Österr. Zeitschrift f. Berg u. Hüttenw. 22, 72-73.

Haidinger W. K. (1856) in Jahrbuch des Geologisches Bundesanstalt, 7, 196.

Hloušek J. (1976a) Druhotné minerály z Jáchymova. MS, diplom. práce, PřF UK, Praha, 1-161.

Hloušek J. (1976b) Některé druhotné minerály z Jáchymovska. MS, rigorózní práce, PřF UK, Praha, 1-98.

Hloušek J. (2011) Jáchymov, horský urbanistický skvost, který o návštěvníky nestojí. http://www.jachymov-joachimsthal.cz/index.html.

Hloušek J., Plášil J., Sejkora J., Škácha P. (2014): Novinky a nové minerály z Jáchymova (2003-2014). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, xx-xx.

Kettner R. (1955) Čtyřsté výročí Jiřího Agricoly, zakladatele vědecké mineralogie a hornické literatury. Vesmír 34, 251-254.

Laube G. (1864) in Jahrbuch des Geologisches Bundesanstalt, 14, 303.

Mache H., Meyer S. (1905) Über die Radioaktivität der Quellen der böhmischen Bädergruppe: Karlsbad, Marienbad, Teplitz-Schönau-Dux, Franzensbad sowie von St. Joachimsthal. Sitzungsber. Kais. Akad. Wiss. Mathem.-naturw. Kl. 114. Abt. II.a. Wien. 1-30.

Novák J. (1910) C. k. vrchní horní rada František Babánek – nekrolog. Horn. hutn. Listy 11, 4, Osobní zprávy, 61-62.

Ondruš P. (1993) ZDS – A computer program for analysis of X-ray powder diffraction patterns. Materials Science Forum, Vol. 133-136, pp. 297-300, EPDIC-2. Enchede.

Ondruš P., Veselovský F., Gabašová A., Drábek M., Dobeš P., Malý K., Hloušek J., Sejkora J. (2003d) Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district. J. Czech Geol. Soc. 48, 157-192.

Ondruš P., Veselovský F., Gabašová A., Hloušek J., Šrein V. (2003a) Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. Czech Geol. Soc. 48, 3-18.

Ondruš P., Veselovský F., Gabašová A., Hloušek J., Šrein V. (2003c) Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district. J. Czech Geol. Soc. 48, 149-155.

Ondruš P., Veselovský F., Gabašová A., Hloušek J., Šrein V., Vavřín I., Skála R., Sejkora J., Drábek M. (2003b) Primary minerals of the Jáchymov ore district. J. Czech Geol. Soc. 48, 19-147.

Ondruš P., Veselovský F., Hloušek J. (1997c): A review of mineral associations and paragenetic groups of secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. J. Czech Geol. Soc. 42, 109-114.

Ondruš P., Veselovský F., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997a) Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. J. Czech Geol. Soc. 42, 3-6.

Ondruš P., Veselovský F., Skála R., Císařová I., Hloušek J., Frýda J., Vavřín I., Čejka J., Gabašová A. (1997b) New naturally occurring phases of secondary origin from Jáchymov (Joachimsthal). J. Czech Geol. Soc. 42, 77-107.

Patera A. (1853) Über fabrikmässige Darstellung von Urangelb. Sitzungsber. kais. Akad. Wiss., Math.-naturwiss. Kl. 11, 842-844.

Pekov I. V., Levitskiy V. V., Krivovichev S. V., Zolotarev Jr. A. A., Bryzgalov I. A., Zadov A. E., Chukanov N. V. (2012) New nickeluranium-arsenic mineral species from oxidation zone of the Belorechenskoye deposit, Northern Caucasus, Russia. I. Rauchite, Ni(UO2)2(AsO4)2.10H2O, a member of the autunite group. Eur. J. Mineral. 24, 913-922.

Plášil J., Fejfarová K., Novák M., Dušek M., Škoda R., Hloušek J., Čejka J., Majzlan J., Sejkora J., Machovič V., Talla D. (2011a) Běhounekite, U(SO4)2(H2O)4, from Jáchymov (St Joachimsthal), Czech Republic: the first natural U4+ sulphate. Mineral. Mag. 75, 2739-2753.

Plášil J., Dušek M., Novák M., Čejka J., Císařová I., Škoda R. (2011a) Sejkoraite-(Y), a new member of the zippeite group containing trivalent cations from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic: description and crystal structure refinement. Amer. Miner. 96, 983-991.

Plášil J., Fejfarová K., Hloušek J., Škoda R., Novák M., Sejkora J., Čejka J., Dušek M., Veselovský F., Ondruš P., Majzlan J., Mrázek Z. (2013c) Štěpite, U(AsO3OH)2.4H2O, from Jáchymov, Czech Republic: the first natural arsenate of tetravalent uranium. Mineral. Mag. 77, 137-152.

Plášil J., Fejfarová K., Sejkora J., Čejka J., Novák M., Škoda R., Hloušek J., Dušek M., Císařová I. (2013) Línekite, IMA 2012-066. CNMNC Newsletter No. 15, February 2013, page 7. Mineral. Mag. 77, 1-2.

Plášil J., Fejfarová K., Škoda R., Škácha P., Sejkora J., Veselovský F., Hloušek J., Novák M. (2012b) Babánekite, IMA 2012-007. CNMNC Newsletter No. 13, June 2012, page 814. Mineral. Mag. 76, 807-817.

Plášil J., Hloušek J., Škoda R., Novák M., Sejkora J., Čejka J., Veselovský F., Majzlan J. (2013d) Vysokýite, U4+[AsO2(OH)2]4.4H2O, a new mineral from Jáchymov, Czech Republic. Mineral. Mag. 77, 3055-3066.

Plášil J., Hloušek J., Veselovský F., Fejfarová K., Dušek M., Škoda R., Novák M., Čejka J., Sejkora J., Ondruš P. (2012a): Adolfpateraite, K(UO2)(SO4)(OH)(H2O), a new uranyl sulphate mineral from Jáchymov, Czech Republic. Amer. Miner. 97, 447-454.

Plášil J., Sejkora J., Čejka J., Novák M., Viñals J., Ondruš P., Veselovský F., Škácha P., Jehlička J., Goliáš V., Hloušek J. (2010) Metarauchite, Ni(UO2)2(AsO4)2·8H2O, from Jáchymov, Czech Republic, and Schneeberg, Germany: a new member of the autunite group. Can. Mineral. 48, 335-350.

Plášil J., Škácha P., Sejkora J., Novák M., Veselovský F., Škoda R., Čejka J., Ondruš P., Kasatkin A. V.(2013a) Hloušekite, IMA 2013-048. CNMNC Newsletter No. 17, October 2013, page 3001. Mineral. Mag. 77, 2997-3005.

Plášil J., Veselovský F., Hloušek J., Škoda R., Novák M., Sejkora J., Čejka J., Škácha P., Kasatkin A. V. (2014) Mathesiusite, K5(UO2)4(SO4)4(VO5)(H2O)4, a new uranyl vanadate-sulfate from Jachymov, Czech Republic. Amer. Miner. 99, 625-632.

Sejkora J., Ondruš P., Novák M. (2010): Veselovskýite, triclinic (Zn,Cu,Co)Cu4(AsO4)2(AsO3OH)2•9H2O, a Zn-dominant analogue of lindackerite. N. Jahrb. Mineral. Abh. 187, 83-90.

Sejkora J., Plášil J., Veselovský F., Císařová I., Hloušek J. (2011) Ondrušite, CaCu4(AsO4)2(AsO3OH)2·10H2O, a new mineral species from the Jáchymov ore district, Czech Republic: description and crystal-structure determination. Can. Mineral. 49, 885-897.

Skála R., Ondruš P., Veselovský F., Císařová I., Hloušek J. (2011) Agricolaite, a new mineral of uranium from Jáchymov, Czech Republic. Mineral. Petrol. 103, 169-175.

Štěp J., Becke F. (1904) Das Vorkommen des Uranpecherz zu St. Joachimsthal. Sitzungsber. kais. Akad. Wiss., Math.-naturwiss. Kl. 113, 585-618.

Valta K. (1936) Po stopách utrpení a slávy hornictva na Příbramsku. 2. rožšířené vydání, nákl. zaměstnanců St. báňského ředitelství, Příbram, 514 s.

Veselovský F., Ondruš P., Gabašová A., Hloušek J., Vlašímský P. (2003b) History of discovery and study of new primary minerals at Jáchymov. J. Czech Geol. Soc. 48, 207-208.

Veselovský F., Ondruš P., Gabašová A., Hloušek J., Vlašímský P., Chernyshev I. V. (2003a) Who was who in Jáchymov mineralogy II. J. Czech Geol. Soc. 48, 193-205.

Veselovský F., Ondruš P., Hloušek J. (1997a) History of secondary minerals discovered in Jáchymov. J. Czech Geol. Soc. 42, 115-122.

Veselovský F., Ondruš P., Horák V. (1997b) Who was who? - in names of secondary minerals discovered in Jáchymov. J. Czech Geol. Soc. 42, 123-126.

Vysoký A. (1856a) Hloubka dolů v Kutné Hoře. Živa 4, 1, 53.

Vysoký A. (1856b) Ukázka z hornického a hutnického slovníku. Živa 4, 1, 80.

Vysoký A. (1856c) Solny někdy slovanské v Dobrogoře, Chyžici, Ouži a Oknech. Živa 4, 2, 127.

Vysoký A. (1856d) Solny někdy slovanské v Dobrogoře, Chyžici, Ouži a Oknech II. Živa 4, 3, 212.

Vysoký A. (1858) Chemický rozbor některých sloučenin mědi, nalézajících se v Nižnotagilských dolech. Živa 6, 1, 55.

Vysoký A. (1860) O uranu, nerostech uranových a dobývání žluti uranové. Živa 8, 1, 25.

Vysoký A. (1861a) O síře. Živa 9, 1, 56.

Vysoký A. (1861b) Materiál k slovníku technologickému. Tiskem a nákladem Antonína Augusty, 512 s.

Vysoký A. (1862) Nové nerosty Jáchimovské (sic). Živa 10, 2, 167.

Vysoký A. (1863) O hornictví staroslovanském v severním Štyrsku. Živa 11, 4, 289.

Vysoký A. (1866) Über die Urangelbfabrik zu Joachimsthal in Böhmen. Österr. Zeitschrift f. Berg u. Hüttenw. 24, 448-455.

Wehle J. (1980) K životu a dílu Johanna Mathesia. Rozpr. Nár. techn. Muz. 76, 242-255.