ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Uranium supergene mineralization from Abertamy, Krušné hory Mountains (Czech Republic)


Keywords

Abstract

An uranium supergene mineralization (phosphuranylite, metatorbernite, metaautunite) was found in the dump material of the historical mine at the Graf Mauritius vein near Abertamy (Krušné hory Mountains, Czech Republic). Phosphuranylite occurs there as yellow aggregates up to several cm in size composed by tiny tabular crystals (0.1 - 0.2 mm). It is orthorhombic, space group Cmcm, the unit-cell parameters refined from X-ray powder diffraction data are: a 15.893(6), b 13.738(5), c 17.302(7) Å, V 3777.6(4) Å3. Chemical analyses of phosphuranylite correspond to the empirical formula K1.01Ca0.99Pb0.08Al0.06Co0.05Ni0.02Mn0.02Zn0.01 (H3O)2.49(UO2)6.98O4[(PO4)3.95(AsO4)0.05]Σ4.00.8H2O. Metaautunite forms light greenish yellow tabular crystals up to 1 mm in size. It is tetragonal, space group P 4/n, the unit-cell parameters refined from X-ray powder diffraction data are: a 6.969(4), c 16.8885(2) Å and V 820.3(5) Å3.

Chemical analyses of metaautunite correspond to the empirical formula

(Ca0.89Cu0.05Co0.02Fe0.01Ba0.01)Σ0.98(UO2)1.96[(PO4)1.93(AsO4)0.07]Σ2.00.6H2O. Metatorbernite forms green crystalline coatings composed of tabular, and more rarely pyramidal crystals up to 1 mm in size. It is tetragonal, space group P 4/n, the unit-cell parameters refined from X-ray powder diffraction data are: a 6.973(2), c 17.3263(2) Å and V 842.5(3) Å3. Chemical analyses of metatorbernite correspond to the empirical formula (Cu0.93Ca0.01Zn0.01Fe0.01)Σ0.96(UO2)1.98 [(PO4)1.89(AsO4)0.10(VO4)0.01]Σ2.00.8H2O. The origin of studied mineral association is interpreted as a product of in-situ supergene alteration of primary uranium mineralization in the environment localized nearby the present surface.

Files

Abstract (PDF) - 244.56KB
Fulltext (PDF) - 7.21MB

References

Agricola G. (1546) De Veteribus et Novis Metallis. Basilej.

Bernard J. H. editor (1981) Mineralogie Československa. Academia. Praha.

Demartin F., Diella V., Donzelli S., Gramaccioli C. M., Pilati T.(1991) The importance of accurate crystal structure determination of uranium minerals. I. Phosphuranylite KCa(H3O)3(UO2)7(P O4)4O4·8H2O. Acta cryst. B, 47, 439-446.

Kafka J. editor. (2003) Rudné a uranové hornictví České republiky. DIAMO. Ostrava.

Kořan J. (1946) Předběžná historická zpráva o Abertamech. MS, ČGS - Geofond, P000094. Praha.

Laugier J., Bochu B. (2011) LMGP-Suite of Programs for the Interpretation of X-ray Experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp. přístup duben 2011.

Locock A. J., Burns, P. C. (2003) Crystal structures and synthesis of the copper - dominant members of the autunite and meta-autunite groups: torbernite, zeunerite, metatorbernite and metazeunerite. Can. Mineral. 41, 498-502.

Majer J. (1968) Těžba stříbrných rud v Jáchymově v 16. století. Sbor. Nár. techn. Muz. 5, 111-279.

Mayer P., Pieczonka L, Solnický J. (1962) Závěrečná zpráva Dolu Jeroným. Surovina: Bi, Co, Ni, Ag, Pb, Zn; etapa: vyhledávací + předběžná; stav ke dni: 30.11.1962. MS, ČGS - Geofond, P014715.

Mrňa F., Pavlů D. (1963) Některé problémy hydrotermálního zrudnění v území východně od karlovarského plutonu na české straně Krušných hor. Sbor. Ústř. Úst. geol., odd. Geol. 28, 523-579.

Mrňa F., Pavlů D. (1967) Ag-Bi-Co-Ni-As formace v Českém masívu. Sbor. geol. Věd., ložisk. Geol. 9, 97-104.

Nesrsta M. (v přípravě) Abertamské doly - historická a topografická studie.

Ondruš P., Hyršl J. (1989) New finds and revision of secondary minerals from Příbram district. Acta Univ. Carol. (Praha), Geol. 521-533.

Ondruš P., Veselovský F., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997) Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. J. Czech geol. Soc. 42, 3-76.

Pauliš P. (1992) Curienit z Abertam u Jáchymova. Čas. Mineral. Geol. 37, 1, 55-56.

Pauliš P., Kopecký S. sen., Kopecký S. jun., Sejkora J., Malíková R., Vrtiška L. (2014) Fosfuranylit z uranového rudního výskytu Smrkovec u Lázní Kynžvart (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 1, 99-104.

Pauliš P., Ševců J., Novotný J., Rendl J. (1999) Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit- yingjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní. Věst. Čes. geol. Úst. 74, 1, 47-49.

Piret P., Piret-Meunier J. (1991) Composition chimique et structure crystalline de la phosphuranylite Ca(UO2)[(UO2)3(OH)2(PO4)2]2·12 H2O. Eur. J. Mineral. 3, 69-77.

Plášil J., Sejkora J., Ondruš P., Veselovský F., Beran P., Goliáš V. (2006) Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic. J. Czech geol. Soc. 51, 149-158.

Plášil J., Sejkora J., Čejka J., Škoda R., Goliáš V. (2009) Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic. J. Geosci. 54, 15-56.

Plášil J., Hauser J., Petříček V., Meisser N., Mills S. J., Škoda R., Fejfarová K., Čejka J., Sejkora J., Hloušek J., Johannet J. M., Machovič V., Lapčák L. (2012) Crystal structure and formula revision of deliensite, Fe[(UO2)2(SO4)2(OH)2](H2O)7. Mineral. Mag. 76, 2837-2860.

Plášil J., Dušek M., Čejka J., Sejkora J. (2014a) The crystal structure of rabejacite, the Ca2+ dominant member of the zippeite-group. Mineral. Mag. 78, 5, 1249-1264.

Plášil J., Sejkora J., Škoda R., Škácha P. (2014b) The recent weathering of uraninite from the Červená vein, Jáchymov (Czech Republic): a fingerprint of the primary mineralization geochemistry onto the alteration association. J. Geosci. 59, 223-253.

Plášil J., Veselovský F., Hloušek J., Škoda R., Novák M., Sejkora J., Čejka J., Škácha P., Kasatkin A. V. (2014c) Mathesiusite, K5(UO2)4(SO4)4(VO5)(H2O)4, a new uranyl vanadate-sulfate from Jachymov, Czech Republic. Am. Mineral. 99, 625-632.

Plášil J., Hloušek J., Kasatkin A. V., Belakovskiy D. I., Čejka J., Chernyshov D. (2015a) Ježekite, Na8[(UO2)(CO3)3](SO4)2·3H2O, a new uranyl mineral from Jáchymov, Czech Republic. J. Geosci. 60, 4, 259-267.

Plášil J., Hloušek J., Kasatkin A. V., Novák M., Čejka J., Lapčák L. (2015b) Svornostite, K2Mg[(UO2)(SO4)2]2 . 8H2O, a new uranyl sulfate mineral from Jáchymov, Czech Republic. J. Geosci. 60, 2, 113-121.

Plášil J., Hloušek J., Kasatkin A. V., Škoda R., Novák M., Čejka J. (2015c) Geschieberite, K2(UO2)(SO4)2(H2O)2, a new uranyl sulfate mineral from Jáchymov. Mineral. Mag. 79, 1, 205-216.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106.

Ross M., Evans H. T., Appleman D. E. (1964) Studies of the torbernite minerals (II): The crystal structure of meta-torbernite. Am. Mineral. 49, 1603-1621.

Sejkora J. (1993) Výskyty fosfuranylitu v České republice. In: Sbor. V. min. cykl. sem. (Horní Bečva), Ústí nad Labem, 97-99.

Sejkora J., Čejka J., Šrein V. (2007) Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic. J. Geosci. 52, 199-210.

Sejkora J., Gabašová A. (1995) Schultenit (PbHAsO4) z Abertam u Jáchymova. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 3, 245.

Sejkora J., Kouřimský J. (2005) Atlas minerálů České a Slovenské republiky. Academia, Praha.

Sejkora J., Mazuch J., Abert F., Šrein V., Novotná M. (1997) Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na západní Moravě. Acta Mus. Moraviae, Sci. nat. 81, 3-24.

Sejkora J., Ondruš P., Fikar M., Veselovský F., Mach Z., Gabašová A., Škoda R., Beran P. (2006) Supergene minerals at he Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic. J. Czech geol. Soc. 51, 57-101.

Sejkora J., Pauliš P., Toegel V.,Vrtiška L., Malíková R. (2016) Dewindtit z ložiska uranových rud Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 24, 1, 63-69.

Sejkora J., Vavřín I. (2014) Vybrané supergenní minerály uranu z tachovské rudní oblasti (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 1, 123-130.

Sejkora J., Veselovský F., Šrein V. (1994) The supergene mineralization of uranium occurrence Rýžoviště near Harrachov (Krkonoše Mts., Czech Republic). Acta Mus. Nat. Pragae, ser. B (Historia Nat.) 50, 55-91.

Sidorenko G. A. (1981) Rentgenografičeskij opredelitel‘ mineralov urana: spravočnik. Energoizdat, 1-189, Moskva.

Stergiou A. C., Rentzeperis P. J., Sklavounos S. (1993) Refinement of the crystal structure of metatorbernite. Z. Kristallogr. 205, 1-7.

Škácha P., Plášil J., Sejkora J., Čejka J., Škoda R., Meisser N. (2014) Ojedinělý výskyt bayleyitu, Mg2[(UO2)(CO3)3]·18H2O, z Jáchymova. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, 240-247.

Trvala C. (1964) Likvidační geologická zpráva dolu Jeroným. MS, ČGS - Geofond, P016748. Praha.

Urban M. (1975) Halda dolu Jeroným v Abertamech. Čas. Mineral. Geol. 20, 3, 333.

Urban M. (2009) 480 let města Abertamy. Abertamy.

Urban M. ed. (2014) Horní města Krušných hor. Karlovarský kraj. Fornica Publishing. Sokolov.

Veselý T. (1986) Stavba a význam jednotlivých žilných uzlů uranového ložiska Jáchymov. Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. 27, 9-109.

Vogl J. F. (1856) Gangverhältnisse und Mineralreichtum Joachimsthals. Teplice.

Vrtiška L., Sejkora J., Nováková H., Vašinová Galiová M. (2013) Metatorbernit a lithioforit z uranového ložiska Předbořice. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 21, 2, 240-248.