ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Occurrence of secondary ferberite at the Pekelný vrch hill near Jihlava (Moldanubicum, Czech Republic)


Volume 23, issue 2 (2015), pages 201-207

Keywords

Abstract

Quartz-muscovite greisen veins up to several meters thick occur in fine-grained two-mica granites near their contact with migmatites at Pekelný vrch near Jihlava, Czech Republic. Quartz-muscovite greisen contains primary scheelite and secondary wolframite, monazite, xenotime and jarosite. Small muscovite veinlets occur in the granite, quartz-fluorite veinlets occur in the migmatites. Both types of veinlets are close to the quartz-muscovite greisen. Primary scheelite in quartz-muscovite greisen veins was replaced and pseudomorphed by almost pure ferberite (0.07 – 0.17 hm. % MnO) – variety reinite. Pseudomorphs are composed of porous fine crystal aggregates of secondary ferberite with minor amount of monazite-(Ce), xenotime and fluorine-rich muscovite. Pores are either empty or filled by limonite or P, W and Bi enriched jarosite. Sometimes relics of scheelite are preserved inside the pseudomorphs. Fissures in the scheelite are filled by P, W and Bi rich plumbojarosite.

Files

Abstract (PDF) - 179.00KB
Fulltext (PDF) - 1.63MB

References

Alpers Ch. N., Jambor J. L., Stoffregen R. E. (2000) Alunite-jarosite crystallography, thermodynamics, and geochronology. In Alpers Ch. N., Jambor J. L., Nordstrom D. K., Ribbe P. H. (editors) Sulfate minerals – crystallography, geochemistry and environmental significance. Mineralogical Society of America, Washington.

Česká geologická služba (2015) Geologická mapa 1 : 50 000, Rantířov. On-line: http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=674400&x=1128100&s=1, staženo dne: 10. 6. 2015.

Dutrizac J. E., Jambor J. L. (2000) Jarosites and their application in hydrometallurgy. In: Alpers Ch. N., Jambor J. L., Nordstrom D.K., Ribbe P. H. (editors): Sulfate minerals - crystallography, geochemistry and environmental significance. Mineralogical Society of America, Washington.

Fritsch W. (1878) Zeitschrift für Naturwissenschaften. Halle 3, 864.

Goldmann S., Melcher F., Gäbler H.-E., Dewaele S., De Clercq F., Muchez P. (2013) Mineralogy and trace element chemistry of ferberite/reinite from tungsten deposit in Central Rwanda. Minerals 3, 121–144, doi: 10.3390/min3020121.

Horn F. R. (1930) Replacement of wolframite by scheelite with observations on the fluorescence of certain tungsten minerals. Am. Mineral. 15, 461-469.

Janečka J. (1964) Předběžné zhodnocení prací provedených na Sn rudy a prognózní ocenění zásob ložisek Sn rud v Českém masivu. MS, Ústř. úst. geol., Praha. Geofond P112251.

Jarchovský T. (2005) The nature and genesis of greisen stocks at Krásno, Slavkovský les area – western Bohemia, Czech Republic. J. Czech Geol. Soc. 51, 3-4, 201-216.

Jurák V. (1963) Geologie stříbrno-olověno-zinkových ložisek v moldanubiku mezi Ledčí n. S. a Leštinou. MS, diplom. práce, PřF UK Praha. Geofond P16542.

Jurák V., Tenčík I. (1970) Přehled cínové a wolframové mineralizace v prostoru Českomoravské vysočiny. Vlastivěd. Sbor. Vysočiny, Odd. Věd přír. 6, 21-28.

Litochleb J., Novák V., Šrein V. (1988) Nález W-zrudnění u Malčic na Českokrumlovsku. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přírod. Vědy 28, 95-98.

Lueth V. W., Rye R. O., Peters L. (2005) „Sour gas“ hydrothermal jarosite: ancient to modern acid-sulfate mineralization in the southern Rio Grande Rift. Chemical Geology 215, 339-360.

Malec J. (1985) Geneze scheelitu na vybraných lokalitách. MS, Úst. ner. sur. Kutná Hora. Geofond P 111543.

Monier G., Robert J.-L. (1986) Evolution of the miscibility gap between muscovite and biotite solid solutions with increasing lithium content: an experimental study in the system K2O-Li2O-MgO-FeO-Al2O3-SiO2-H2O-HF at 600°C, 2 kbar PH2O: comparison with natural lithium micas. Mineral. Mag. 50, 641-651.

Murad E., Rojik P. (2004) Jarosite, schwertmannite, goethite, ferrihydrite and lepidocrocite: the legacy of coal and sulfide ore mining. In: 3rd Australian-New Zealand Soils Conference.

Reedman A. J. (1973) Partly remobilised syngenetic tungsten deposit at Nyamalilo mine. Overseas Geol. Miner. Resour. 41, 101-106.

Sahama T. G. (1981) The secondary tungsten minerals, a review. Min. Record 12, 81-87.

Štemprok M., Pivec E., Langrová A. (2005) The petrogenesis of a wolframite-bearing greisen in the Vykmanov granite stock, Western Krušné hory pluton (Czech Republic). Bull. Geosciences 80, 3, 163-184.

Tischendorf G., Förster H.-J., Gottesmann B. (1999) The correlation between lithium and magnesium in trioctahedral micas: Improved equations for Li2O estimation from MgO data. Mineral. Mag. 63, 1, 57–74.

Veselá M. (1963) Druhá zpráva o geologickém mapování v okolí Jihlavy. Zpr. geol. Výzk. v r. 1963, sv. 1., Ústř. Úst. geol., Praha, 55-56.

Veselá M., Hrádek M, Chrobok J., Šalanský K. (1989) Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, 23-234 Jihlava. Ústř. Úst. geol. Praha, 68 s.