ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Supergene mineralization of the skarn tin deposit Zlatý Kopec in the Krušné hory Mts. (Czech Republic)


Volume 23, issue 2 (2015), pages 182-200

Keywords

Abstract

A new interesting supergene minerals were found at the abandoned ore deposit Zlatý Kopec near Boží Dar, Krušné hory Mountains, Czech Republic. Aurichalcite forms groups of light blue hemispherical aggregates up to 0.X mm in size. Aurichalcite is monoclinic, space group P21/m with a 13.820(5), b 6.412(3), c 5.289(3) Å, β 101.03(5)°, V 460.0(3) Å3. Brochantite forms aggregates of vitreous emerald green crystals up to 0.0X mm in size in association with hemimorphite and Zn-rich malachite. Brochantite is monoclinic, space group P21/a with a 13.089(4), b 9.837(4), c 6.019(3) Å, β 103.33°, V 754.1(5) Å3. Devillite forms pearly light blue tabular crystals up to 0.5 mm and radial aggregates up to 1 mm in size. Devillite is monoclinic, space group P21/c with a 20.866(9), b 6.136(2), c 22.192(1) Å, β 102.73(5)°, V 2771(2) Å3. Greenockite occurs as yellow thin coatings on a sphalerite and it is hexagonal, space group P63mc with a 4.10(3), c 6.737(3) Å, V 97.9(8) Å3. Hemimorphite forms white coatings, white crusts up to 3 mm thick and radial aggregates up to 3 mm in size. It is orthorhombic, space group Imm2 with a 8.363(1), b 10.711(1), c 5.1108(6) Å, V 457.79(9) Å3. Jarosite forms yellow powder and earthy aggregates in association with colourless crystals of gypsum. Jarosite is trigonal, space group R-3m, with a 7.295(7), c 17.198(1) Å, V 792.5(8) Å3. Linarite occurs as small dark blue crystals groups up to 1 mm in size. It is monoclinic, space group P21/m with a 9.6910(4), b 5.6448(9), c 4.6847(6) Å, β 102.64(2)°, V 250.00(8) Å3. Zn-rich malachite forms light green hemispherical aggregates up to 0.2 mm in size. Zn-rich malachite is monoclinic, space group P21/a with a 9.457(5), b 12.003(6), c 3.207(5) Å, β 97.8(2)°, V 360.7(6) Å3. Rare schulenbergite forms pearly light blue aggregates of very thin tabular crystals. Schulenbergite is trigonal, space group P-3 with a 8.286(1), c 6.999(3) Å, V 416.2(5) Å 3. The X-ray powder diffraction patterns and quantitative chemical composition for determined mineral phases are given in the paper.

Files

Abstract (PDF) - 223.71KB
Fulltext (PDF) - 7.57MB

References

Absolonová E. (1980) Ložiskový výzkum W-Sn-Mo rud v oblasti Božího Daru. MS, Geofond Praha.

Absolonová E. (1984) Cínové ložisko Zlatý Kopec (u Jáchymova). Sbor. geol. Věd, Ř. ložisk. Geol. 26, 209-244.

Behrens M., Girgsdies F. (2010): Structural effects of Cu/Zn substitution in the malachite-     rosasite system. Zeits. Anorg. Allgem. Chem. 636(6), 919-927.

Bílek J., Urban J. (1959) Báňsko-historická rešerše k lokalitě Zlatý Kopec. MS, Geofond Praha.

Černý P., Černý P., Vrtiška L., Malíková R., Exnar P. (2015) Jarosit a doprovodné minerály z opuštěného lomu Mílina u Zaječova (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 24, 2, xx-xx.

Effenberger H. (1987) Crystal structure and chemical formula of schmiederite, Pb2Cu2(OH)4(SeO3)(SeO4), with a comparison to linarite PbCu(OH)2(SO4). Mineral. Petrol. 36, 3-12.

Harding M. M., Kariuki B. M., Cernik R., Cressey G. (1994): The structure of aurichalcite , (Cu,Zn)5 (OH)6 (CO3)2, determined from a microcrystal. Acta Cryst. B 50, 673-676.

Helliwell M., Smith J. V. (1997) Brochantite. Acta Cryst. C 53, 1369-1371.

Hodenberg R., Krause W., Täuber H. (1984) Schulenbergit, (Cu,Zn)7(SO4,CO3)2(OH)10· 3H2O, ein neues mineral. N. Jb. Mineral., Mh. 17-24.

Chrt J. (2001) Stratiformní rudní ložiska staršího paleozoika Krušných hor a Smrčin. Uhlí, rudy, Geol. Průzk. 8, 3-8.

Chrt J., Strnad J. (1964) Polymetalické skarny a erlány - nový typ ložiska cínových rud v Krušných horách. Geol. Průzk. 3, 71-74.

Krause W., Täuber H. (1992) Zum Kenntnisstand der Minerala Serpierit, Orthoserpierit und Devillin. Aufschluss 43, 1-25.

Laugier J., Bochu B. (2011) LMGP-Suite of Programs for the Interpretation of X-ray Experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp. přístup duben 2011.

Mumme W. G., Sarp H., Chiappero P. J. (1994): A note on the crystal strucutre of schulenbergite. Archivs des Sciences, Geneve 47, 117-124. 

Ohnishi M., Kusachi I., Koyayashi S., Yamakawa J. (2007) Mineral chemistry of schulenbergite and its Zn-dominant analogue from the Hirao mine, Osaka, Japan. J. Mineral. Petrol. Sci. 102, 233–239.

Pardo M. P., Flahaut J., Gastaldi L. (1984) Systeme Ga2S3 - CdS etude cristallographique - diagramme de phase. Mat. Res. Bull. 19, 6, 735-743.

Pauliš P., Jebavá I., Vlk J. (2012) Linarit z Dolního Kramolína (rudní revír Michalovy Hory, Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 1, 83-86.

Pauliš P., Kopecký S., Jebavá I. (2013) Supergenní asociace s linaritem z Helenína v jihlavském rudním revíru (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 21, 1, 52-56.

Pauliš P., Vrtiška L., Malíková R., Hloušek J., Dvořák Z., Gramblička R., Pour O., Ludvík J. (2015) Skarnové cínové ložisko Zlatý Kopec a jeho mineralizace. Minerál 23, 4, 316-327.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). 104-106, San Francisco Press, San Francisco.

Rüsenberg K. A., Pauliš P. (1996) Umbildungen und Neubildungen in den Schlackehalden der Blei- und Silberhütte von Příbram/ČR. Aufschluss 47, 267-287.

Sabelli C., Zananzzi P. F. (1972) The crystal structure of devilline. Acta Cryst. B, 28, 1182-1189.

Sato E., Nakai I., Miyawaki R., Matsubara S. (2009) Crystal structures of alunite family minerals: beaverite, corkite, alunite, natroalunite, jarosite, svanbergite and woodhouseite. N. Jb. Mineral. 185, 3, 313-322.

Sejkora J. (1995) Sekundární mineralizace březohorského revíru. Minerál 3, 2, 87-91.

Sejkora J., Bureš B., Škoda R. (2008) Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 16, 1, 17-23.

Sejkora J., Šrein V. (2012) Supergenní Cu mineralizace z Mědníku na Měděnci, Krušné hory (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 2, 255-269.

Stevenson A. W., Malinko M., Barnea Z. (1984) Anharmonic thermal vibrations and the position parameter in wurzite structures. I. Cadmium Sulphide. Acta Cryst. B 40, 521-530.

Šrein V. (2000) Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masívu. Acta Montana AB, 8, 115, 175-185.

Šrein V. (2011) Zlatý Kopec – příklad vzácné cínové mineralizace (přednáška). ČGS Praha.www.geology.cz/extranet/vav/.../prednaska-zlaty-kopec-srein.pdf.

Šrein V., Hloušek J. (1998) Ludwigit a hulsit z Krušných hor. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 6, 243-246.

Šrein V., Hloušek J., Veselovský F. (2004) Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 12, 186-189.

Šrein V., Šťastný M. (2000) Mineralogie variských a prevariských skartů Českého masivu. Acta montana (Praha) AB8 (115), 175-185.

Šrein V., Šťastný M., Langrová A., Hloušek J. (2000) Hulsite, szaibelyite and fluoroborite from borate skarn of Zlatý Kopec tin deposit, NW Bohemia, Czech Republic. Acta montana (Praha) A17 (119), 51-56.

Šrein V., Šťastný M., Šreinová B., Langrová A., Litochleb J., Houzar S. (1999) Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 7, 221-224.

Števko M., Ozdín D., Bačík P., Pršek J., Gramblička R. (2008) Sekundárne minerály z polymetalickej mineralizácie pri Valaskej Belej, Slovenská republika. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 16, 2, 177-184.

Táborský Z. et al. (1980) Mineralogie skarnového a greisenového zrudnění ve vrtech u Božího Daru. MS, ÚÚG Praha.

Takeuchi Y., Sasaki S., Joswig W., Fuess H. (1978) X-ray and neutron diffraction study of hemimorphite. Proc. Jap. Acad., Ser. B 54, 577-582.

Tuček K. (1948) Nové nálezy nerostů II. Příspěvky k topografické mineralogii. Věst. Král. Čes. Společ. Nauk, Tř. mat.-přírodověd. 13, 1-25.

Urban M. (1975) Zlatý Kopec. Čas. Mineral. Geol. 20, 3, 332-333.

Urban M., Bufka A., Velebil D., Rojík P., Hloušek J., Zeman L., Erlbeck R. (2014) Horní města Krušných hor. 1-320, Fornica graphics, Sokolov.

Urban M. (2015) Boží Dar a jeho (nejen) hornická minulost. 1-126, Fornica graphics, Sokolov.

Zepharovich v. V. (1873) Mineralogisches Lexicon für das Kaiserthum Österreich. Band II. 1-436, Wilhelm Braumüller, Wien.