ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Bismutite from manganese ore deposit Horní Blatná in Krušné hory mountains (Czech Republic)


Volume 23, issue 1 (2015), pages 109-112

Keywords

Abstract

Bismutite, orthorhombic Bi2O2(CO3), was found in the manganese ore deposit near Horní Blatná, Krušné hory mountains (Czech Republic). It forms yellow fibrous aggregates up to 5 mm long and around 1 cm wide or powdery fillings of tiny cavities in quartz gangue with fine-grained pyrolusite. These aggregates are formed by parallel tabular crystals up to 100 μm or orthorhombic pyramides up to 50 μm in size. The unit cell parameters refined from X-ray powder diffraction data are: a 3.8679(8), b 3.866(3), c 13.683(2) Å and V 204.6(2) Å3. Bismutite originated there by supergene alteration of bismuthinite or other primary Bi sulphides.

Files

Abstract (PDF) - 207.25KB
Fulltext (PDF) - 3.02MB

References

Bernardová E., Slánský E. (1960) Výskyt ramsdellitu (γ MnO2) v Československu. Věst. Ústř. Úst. geol. 35, 153-154.

Bufka A., Velebil D. (2001) Bludenské žilné pásmo v Krušných horách. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 9, 51-57.

Bufka A., Velebil D. (2003) Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 11, 100-114.

Burachovič S., Jangl L., Prchal J., Wieser S. (1984) Naučná stezka Horní Blatná - Vlčí jámy. Okresní národní výbor, Karlovy Vary.

Černý P., Doubek Z., Veselovský F. (2003) Nerosty z Bělovsi u Náchoda - Jiráskova lomu. Minerál 11, 6, 406-418.

Grice J. D. (2002) A solution to the crystal structures of bismutite and beyerite. Can. Mineral. 40, 693-698.

Horylová A., Slavíček P. (1986) Nové minerály z Cínovce v Krušných horách. Čas. Mineral. Geol. 31, 2, 203-204.

Klomínský J., Táborský Z. (2003) Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách. Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002, 169-170.

Kruťa T. (1966) Moravské nerosty a jejich literatura 1940-1965. Moravské muzeum v Brně.

Laugier J., Bochu B. (2011) LMGP-Suite of Programs for the Interpretation of X-ray Experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011

Mrňa F. (1961) Zrudnění území východně od karlovarského masívu na české straně Krušných hor. MS, kandidátská práce, Geofond Praha.

Neumann J. (1961) Mn-Fe ložiska na křemenných žilách v okolí Horní Blatné. MS, Diplom. práce PřFUK.

Novák F., Vavřín I. (1972) Scheelit a Bi-minerály z náplavů Malé Jizerské louky. Sbor. Nár. Muz., Ř. B, 28, 1-2, 15-22.

Ondruš P., Veselovský F., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997) Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. J. Czech Geol. Soc. 42, 4, 3-76.

Pauliš P., Kopista J., Sláma J. (2008) Zajímavá lokalita Sn-W minerálů v Jeřmanicích u Liberce. Minerál 16, 3, 238-243.

Plášil J., Sejkora J., Goliáš V. (2008) Vizmutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna. Opera corcont. 45, 5-11.

Prachař I. (1988) Výskyt bismitu, bismutitu, kettneritu a zavarickitu v Horní Krupce. Věst. Ústř. Úst. geol. 63, 2, 109-112.

Procházka J. (1969) Autunit, bertrandit a bismutit z pegmatitu od Šumperka. Acta Mus. Moraviae, Sci. nat. 54, 31-44.

Sejkora J. (1987) Supergenní mineralizace ložiska Moldava. Nár. muz. v Praze 4, 1-12.

Sejkora J., Ondruš P., Fikar M., Veselovský F., Mach Z., Gabašová A., Škoda R., Beran P. (2006) Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic. J. Czech Geol. Soc. 51, 57-101.

Sejkora J., Řídkošil T. (1994) Bismutit z Harrachova - Rýžoviště ve srovnání s dalšími nálezy z Českého masivu. Opera corcont. 31, 149-153.

Slavíček P., Kusý J. (1984) Bizmutit z revíru Preisselberg v Krupce. Čas. Mineral. Geol. 29, 4, 431.

Urban M., Malina O. (2014) Strukturní pozice greisenových žil v blatenském masívu v Krušných horách. ArchaeoMontan 2013, Krušná krajina Erz(gebirgs)landschaft – Ore Landscape, Landesamt für archeologie Sachsen, Dresden, 19-25.

Velebil D. (1998) Historický rudní revír Horní Blatná v Krušných horách. Minerál 6, 4, 256-263.