ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Hollandite and cryptomelane from Poniklá near Jilemnice, Czech Republic


Volume 23, issue 1 (2015), pages 103-108

Keywords

Abstract

At historical iron ore mining site near Poniklá, famous for natrodufrénite occurence, were described two minerals from the coronadite group (hollandite supergroup) – hollandite and cryptomelane. They are present in cavities and fissures of brecciated iron ore with quartz. Both form of greyish-black to black reniform aggregates with dull to submetallic lustre several milimeters thick, covering the areas mostly up to 10 cm2. Submicroscopic layers of hollandite are alternating with the same of cryptomelane. Occurence of minerals from coronadite group was confirmed by the powder XRD, as well as by IRS. Chemical data from EMPA-WDS confirmed presence of both phases with composition close to its end-members, with minor admixture of Ca2+, Sr2+ a Fe3+, in case of hollandite also K+. We believe that these minerals were originally described as psilomelane and pyrolusite in 19th century from the Poniklá. Co-existence of iron and manganese oxidic minerals well corresponds to iron-rich residual deposits, where both elements remain fixed in relatively stable minerals and their mobility remains unimportant even during lateritic weathering and carst formation.

Files

Abstract (PDF) - 183.74KB
Fulltext (PDF) - 1.33MB

References

Bartoš M. (1979) Příspěvek šichtmistra Jana Hohnheisera k historii dolování železných rud v západních Krkonoších v letech 1751-1820. Opera corcont. 16, 125-142.

Biagioni C., Capalbo, C., Pasero, M. (2013) Nomenclature tunings in the hollandite supergroup. Eur. J. Mineral. 25, 85-90.

Byström A., Byström A. M. (1950) The crystal structure of hollandite, the related manganese oxide minerals, and α-MnO2. Acta Cryst. 3, 146-154.

Czerweny J. (1883a) Die Eisenerze des südlichen Riesengebirges. Österr. Z. Berg- u. Hüttenwes. 31, 41, 523-525.

Czerweny J. (1883b) Die Eisenerze des südlichen Riesengebirges (pokračování). Österr. Z. Berg- u. Hüttenwes. 31, 42, 539-541.

Čech F., Slánský E. (1965) X-ray powder study and thermal investigation of AlPO4 . 2 H2O. Acta Univ. Carol., Geol. 1, 1-30.

Černý P. (1961) Kryptomelan a pyrolusit od Předního Arnoštova na Moravě. Čas. Morav. Muz. v Brně, Vědy přír. 46, 33-38.

Dadák V. (1975) Oxidické minerály manganu z lokalit Českého masívu. MS, kandidátská disertační práce, Ústav pro výzkum rud, Praha.

Exnar P., Doubek Z. (1998) Hollandit a kryptomelan z oblasti Lažánek a Maršova u Tišnova. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 6, 175-177.

Frondel C., Marvin U. B., Ito J. (1960) New data on birnessite and hollandite. Am. Mineral. 45, 7-8, 871-875.

Hladil J., Patočka F., Kachlík V., Melichar R., Hubačík M. (2003) Metamorphosed carbonates of Krkonoše Mountains and paleozoic evolution of Sudetic Terranes (NE Bohemia, Czech Republic). Geol. Carpath. 54, 5, 281-297.

Chaloupský J. (1989) Prekambrium a starší paleozoikum. In: Chaloupský J. (ed.): Geologie Krkonoš a Jizerských hor, 36-148. Ústřední ústav geologický. Praha.

Inorganic library of FTIR spectra: Minerals, Vol. 1 (1998). Nicodom, Praha.

Jirásek J., Matýsek D. (2010) Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice. Minerál 18, 2, 116-118.

Jokély J. (1861-1862) Das Riesengebirge in Böhmen. Jb. K.-kön. geol. Reichsanst. 12, 3, 396-420.

Litochleb J., Sejkora J., Šrein V. (2007) Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic. Minerál 15, 1, 47-50.

Mathieson A. McL., Wadsley A. D. (1950) The crystal structure of cryptomelane. Am. Mineral. 35, 1-2, 99-101.

Matýsek D., Jirásek J. (2014) Železité konkrece z pískovny Závada u Hlučína (Slezsko, Česká republika). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 99, 1, 91-96.

Miura H. (1986) The crystal structure of hollandite. Mineral. J. 13, 3, 119-129.

Moteglek J. (1829) Das rothe Sandsteingebilde zwischen dem linkem Iser- und rechten Elbeufer am südlichen Fusse des Iser- und Riesengebirges geognostisch geschildert. 1-61, Sommerschen Buchdruckerei, Prag.

Odehnal L. (1950) Souhrnná zpráva o železnorudných ložiskách Krkonoš. MS, Ústřední ústav geologický, Praha.

Ondruš P., Veselovský F., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A.. (1997) Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. J. Czech Geol. Soc. 42, 4, 3-76.

Patočka M., Leichmann J. (2013) Limonitizované kvarcity s Fe-Mn-Ba-Co zrudněním ve svratecké klenbě moravika jižně od Maršova u Tišnova. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 98, 2, 115-140.

Pauliš P., Kopista J., Jebavá I. (2012) Bariem bohatý kryptomelan z Vrchoslavi u Teplic. Minerál 20, 3, 234-236.

Pauliš P., Ludvík J., Pour O., Malíková R. (2014) Hollandit z Vysokého Kamene u Krásna. Minerál 22, 6, 530-532.

Post J. E., Bish D. L. (1989) Rietveld refinement of the coronadite structure. Am. Mineral. 74, 7-8, 913-917.

Post J. E., Von Dreele R. B., Buseck P. R. (1982) Symmetry and cation displacements in hollandites: structure refinements of hollandite, cryptomelane and priderite. Acta Crystallogr. B38, 1056-1065.

Potter R. M., Post G. R. (1979a) The tetravalent manganese oxides: identification, hydration, and structural relationships by infrared spectroscopy. Am. Mineral. 64, 11-12, 1199-1218.

Potter R. M., Post G. R. (1979b) Mineralogy of manganese dendrites and coatings. Am. Mineral. 64, 11-12, 1219-1226.

Pošmourný K. (1989) Rudní ložiska. In: Chaloupský J. (ed.): Geologie Krkonoš a Jizerských hor, 193-204. Ústřední ústav geologický. Praha.

Richmond W. E., Fleischer M. (1942) Cryptomelane, a new name for the commonest of the “psilomelane” minerals. Am. Mineral. 27, 9, 607-610.

Scharm B. (1995) Přehled minerálů nalezených v oblasti uranových koncentrací v severočeské křídě. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 3, 169-172.

Škoda R., Rus P. (2010) Revize dufrenitu z Poniklé u Jilemnice. Minerál 18, 2, 119-123.

Vavřín I. (1986) Manganová mineralizace v podloží křídy z okolí Hamru u České Lípy. Sbor. Severočes. Muz., přír. Vědy 15, 165-179.

Vicat J., Fanchon E., Strobel P., Qui D. T. (1986) The structure of K1.33Mn8O16 and cation ordering in hollandite-type structures. Acta Crystallogr. B42, 162-167.

Winchester J. A., Patočka F., Kachlík V., Melzer M., Nawakowski C., Crowley Q. G., Floyd, P. A. (2003) Geochemical discrimination of metasedimentary sequences in the Krkonoše-Jizera Terrane (West Sudetes, Bohemian Massif): paleotectonic and stratigraphic constraints. Geol. Carpath. 54, 5, 267-280.

Zimák J. (1993) Hollandit z Písečné u Jeseníku. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 42, 175-177.