ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Mineralogy of Mg skarn body from the Hodruša-Hámre – Včelín (Štiavnické vrchy Mts., Slovak Republic)


Keywords

Abstract

The body of Mg skarn from Včelín - south near Hodruša-Hámre village (Slovak Republic) is developed at the contact of Neogene granodiorite with the Middle to Upper Triassic dolomitic limestone. Except of carbonates (dolomite, calcite) the most common minerals of Mg skarn, which were formed during the prograde stage are forsterite and spinel (Fe2+ 0.06 - 0.12 apfu and Fe3+ 0.10 - 0.28 apfu). Forsterite was initially present as euhedral crystals up to 3 cm, but later was significantly replaced by clinochlore and antigorite during the retrograde stage. Forsterite occurs only as microscopic relics compositionally close to the end-member formula. Spinel is a common mineral occurring as well-developed black octahedral crystals up to 1.5 cm long. Magnetite forms as fine-grained masses or euhedral crystals up to 1 cm in size. It shows elevated contents of Mg (up to 0.31 apfu) and Al (up to 0.16 apfu) and was most probably formed at retrograde stage of the Mg skarn evolution.

Files

Abstract (PDF) - 178.05KB
Fulltext (PDF) - 4.85MB

References

Ferracutti G. R., Florencia Gargiulo M., Luján Ganuza M., Bjerg E. A., Castro S. M. (2015) Determination of the spinel group end-members based on electron microprobe analyses. Mineral. Petrol. 109, 153–160.

Forgáč J. (1966) Petrografia a geochémia premenených hornín v banskoštiavnicko-hodrušskom rudnom revíre. Sbor. geol. Vied, Západné Karpaty 5, 103-150.

Gavora S., Hruškovič S. (1963) Skarnové ložiská vo vulkanitoch Štiavnického pohoria v oblasti Hodruša - Vyhne. Geologické práce, Správy 29, 133-142.

Káčer Š., Koděra P., Hojstričová V., Lexa J. (1993) Zhodnotenie Fe-skarnových mineralizácií v oblasti centrálnej zóny Štiavnického stratovulkánu. Čiastková záverečná správa. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 67 s.

Konečný V., Lexa J. (2001) Stavba a vývoj štiavnického stratovulkánu. Miner. Slov. 33, 3, 179-196.

Konečný V. (ed.), Lexa J., Halouzka R., Hók J., Vozár J., Dublan L., Nagy A., Šimon L., Havrila M., Ivanička J., Hojstričová V., Miháliková A., Vozárová A., Konečný P., Kováčiková M., Filo M., Marcin D., Klukanová A., Liščák P., Žáková E. (1998a) Vysvetlivky ku geologickej mape Štiavnických vrchov a Pohronského Inovca (štiavnický stratovulkán) I. diel. ŠGÚDŠ, Bratislava, 248 s.

Konečný V. (ed.), Lexa J., Halouzka R., Hók J., Vozár J., Dublan L., Nagy A., Šimon L., Havrila M., Ivanička J., Hojstričová V., Miháliková A., Vozárová A., Konečný P., Kováčiková M., Filo M., Marcin D., Klukanová A., Liščák P., Žáková E. (1998b) Vysvetlivky ku geologickej mape Štiavnických vrchov a Pohronského Inovca (štiavnický stratovulkán) II. diel. ŠGÚDŠ, Bratislava, 249-473 s.

Kúšik R. (1972) Mineralógia kontaktných metamorfitov štiavnického ostrova. Miner. Slov. 4, 15, 173-191.

Lexa J., Bačo P., Hurai V., Chovan M., Koděra P., Petro M., Rojkovič I., Tréger M. (2007) Vysvetlivky k metalogenetickej mape Slovenskej republiky 1: 500 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 178 s.

Lexa J., Štohl J., Konečný V. (1999) Banská Štiavnica ore district: relationship among metallogenetic processes and the geological evolution of a stratovolcano. Mineralium Depos. 34, 639-665.

Lindsley D. H. (1991) Oxide minerals: petrologic and magnetic significance. Rev. Mineral. 25, 509 s.

Page N. J. (1968) Chemical differences among the serpentine “polymorphs”. Am. Mineral. 53, 201-201.

Rajnoha J., Andráš P., Mikula P. (1991) Spinel na skarnovom výskyte Včelín (hodrušsko-štiavnický intruzívny komplex). Miner. Slov. 23, 4, 365-366.

Rozložník L., Zábranský F. (1968) Perspektíva vyhľadávania skarnových ložísk na území Štiavnického ostrova. Geol. Průzk. 2, 50-53.

Schmidt M. (1994) Štiavnické vrchy – netradičné suroviny. Záverečná správa, vyhľadávací prieskum, stav k 31.12.1994. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 41 s.

Šalát J. (1950) Kontaktné horniny z okolia Hodruše. Geol. Zbor. SAV 1, 1, 14-18.

Vitásek A., Blaha M., Hauerová J. (1996) Hodruša - Včelín. Vyhľadávací prieskum - granát. Záverečná správa. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 37 s.

Whitney D. L., Evans B. (2010) Abbreviations for names of rock-forming minerals. Am. Mineral. 95, 185-187.

Widmark T. (1980) The reactions chlorite + dolomite = spinel + forsterite + calcite + carbon dioxide + water. Contrib. Miner. Petrol. 72, 175-179.

Zábranský F. (1969a) Geologicko-paragenetické pomery skarnov štiavnického ostrova. MS, Kandidátska dizertačná práca. Katedra geológie a mineralógie Vysokej školy technickej v Košiciach, 350 s.

Zábranský F. (1969b) Skarnové ložiská v oblasti štiavnického ostrova. Miner. Slov. 1, 3-4, 236-246.

Zane A., Weiss Z. (1998) A procedure for classifying rock-forming chlorites based on microprobe data. Rend. Fis. Acc. Lincei 9, 1, 51-56.

Zharikov V., Pertsev N., Rusinov V., Callegari E., Fettes D. (2007) Metasomatism and metasomatic rocks. In: Fettes D., Desmons J. (eds.): Metamorphic rocks. A Classification and Glossary of Terms. Recommendations by the IUGS. Subcommission on the Systematics of Metamorphic Rocks. Cambridge University Press, 58-68.