ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Boyleite from medieval dumps of the Staročeské lode at Kaňk near Kutná Hora (Czech Republic)


Keywords

Abstract

The monoclinic hydrated zinc sulfate tetrahydrate Zn(SO4)·4H2O, boyleite, was newly described from the Kutná Hora base metal ore district, Czech Republic. The mineral was found at medieval mine dump of Šafary mine at Kaňk (Staročeské Lode). This is the first occurence of this mineral in the Czech Republic. It forms white powdery efflorescence coatings on altered samples which was found on limonitised mine dump materials. Its unit-cell parameters refined from powder X-ray data, are: a 5.924(5), b 13.582(9), c 7.885(6) Å, β 90.69(3)° and V 634.4(8) Å3. The origin of boyleite results from (sub)recent weathering of sphalerite in the conditions of  medieval mine dumps.

Files

Abstract (PDF) - 205.67KB
Fulltext (PDF) - 912.10KB

References

Anderson J. L., Peterson R. C., Swainson I. (2012) The atomic structure of deuterated boyleite ZnSO4·4D2O, ilesite MnSO4·4D2O, and bianchite ZnSO4·6D2O. Am. Mineral. 97, 11-12, 1905-1914.

Bengochea L., Lara R., Mas G. (1996) Kalinita y boyleita. Sulfatos secundarios del Área Valle del Cura; San Juan. 3ra Reunión de Mineralogía y Metalogenia. Instituto de Recursos Minerales, UNLP. Publicación 5: 63-66.

Blass G., Fabritz K. H., Mühlbauer W., Prachař I. (1998) Immer wieder Neues aus Lavrion (2). Mineralien-Welt 9, 6, 48-55.

Čech F., Jansa J., Novák F. (1976) Kaňkite, FeAsO4∙3H2O, a new mineral. N. Jb. Miner. Mh., 3, 426-436.

Čech F., Jansa J., Novák F. (1978) Zýkaite, Fe3+4(AsO4)3(SO4)(OH)∙15H2O, a new mineral. N. Jb. Miner. Mh. 3, 134-144.

Jansa J., Novák F., Ševců J. (1974) a-AsS from medieval waste dump at Kaňk near Kutná Hora, Czechoslovakia. N. Jb. Miner. Mh., 7, 330-334.

Laugier J., Bochu B. (2011) LMGP-Suite of Programs for the Interpretation of X-ray Experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011.

Malec J., Pauliš P. (1997) Kutnohorský rudní revír a projevy zaniklé důlní a hutní činnosti na jeho území. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 4-5, 84-105.

Mikuš M., Hušpauer M., Holub M., Holub Z., Holubová V., Rosenkranc O. (1994) Kutnohorský rudní revír - závěrečné zhodnocení geologického průzkumu rud. MS, archiv Geofond Praha.

Novák F., Povondra P., Vtělenský J. (1967) Bukovskýite, Fe3+2(AsO4)(SO4)(OH)·7H2O, from Kaňk, near Kutná Hora - a new mineral. Acta Univ. Carol., Geol. 4, 297-325.

Ondruš P., Skála R., Viti C., Veselovský F., Novák F., Jansa J. (1999) Parascorodite, FeAsO4∙2H2O - a new mineral from Kaňk near Kutná Hora, Czech Republic. Am. Mineral. 84, 9, 1439-1444.

Pauliš P. (1993) Sekundární sulfáty z Kaňku u Kutné Hory. Věst. Čes. Úst. geol. 68, 3, 47-48.

Pauliš P., Malec J. (1989) Nové nálezy aluminitu, Al2(SO4)(OH)4·7H2O v ČSR. Čas. Mineral. Geol. 34, 4, 435.

Víšková E. (2013) Studium arzenové supergenní mineralizace na odvalech polymetalických ložisek centrální části Českomoravské vrchoviny. MS, disertační práce, Ústav geol. věd Masaryk. Univ., Brno.

Walenta K. (1978) Boyleit, ein neues Sulfatmineral von Kropbach im südlichen Schwarzwald. Chem. Erde 37, 73-79.