ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Ktenasite and its mineral association from the ore deposit Zlaté Hory - East (Czech Republic)


Volume 31, issue 2 (2023), pages 223-232
DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.31.223

Keywords

Abstract

The rare Cu-Zn sulphate, ktenasite, was found in the association with schulenbergite, serpierite, gypsum and brochantite at abandoned stope of the Modrá štola adit, the ore deposit Zlaté Hory - East, Czech Republic. Ktenasite occurs there as two different (color, morphology) types, the first is olive green to dark green columnar crystals up to 4 mm in length which forms radially arranged groups or rich crystalline coatings. The second type is represented by blue to greenish blue crystalline coatings or hemispherical or fan-shaped aggregates formed by thin tabular crystals. The X-ray powder diffraction data, Raman spectra and chemical composition of both types are almost identical. Ktenasite is monoclinic, space group P21/c, the unit-cell parameters refined from X-ray powder diffraction data are: 5.610(2),6.123(2), c 23.827(9) Å, β 95.27(3)o and 815.0(4) Å3. Its chemical analyses correspond to the empirical formula Zn1.00(Cu3.13Zn0.96Mg0.07Al0.01)Σ4.17(SO4)1.98(PO4)0.01(SiO4)0.01(OH)6.32·6H2O. Schulenbergite most often occurs only as an admixture in blue-green crystalline aggregates of ktenasite, sometimes together with serpierite. More rarely, its blue tabular crystals with a pearly luster up to 0.4 mm in size were also observed. Schulenbergite is trigonal, space group R-3, the unit-cell parameters refined from X-ray powder diffraction data are: a 8.187(3), c 7.012(4) Å and 410.5(3) Å3. Its chemical analyses correspond to the empirical formula (Cu4.96Zn2.34)7.30(SO4)1.92(SiO4)0.05(PO4)0.02 (OH)10.47·6H2O. Serpierite is relatively abundant in the studied mineral association, usually forms light blue fine crystalline coatings, its fan-shaped aggregates up to 4 mm in size formed by elongated tabular crystals have also been found more rarely. Its chemical analyses correspond to the empirical formula (Ca1.14Mn0.03Mg0.02)Σ1.19(Cu3.08Zn0.73)Σ3.81(SO4)1.99 (PO4)0.02(OH)5.97·3H2O. Abundant brochantite forms bright green crystalline coatings and tiny dark green to black-green crystals. Its chemical analyses correspond to the empirical formula (Cu3.80Zn0.17Al0.02)Σ3.99(SO4)0.99(PO4)0.01(OH)6.00. The origin of studied mineral association is connected with sub-recent weathering of primary sulphides (pyrite, pyrrhotite, sphalerite and chalcopyrite) in the conditions of abandoned mine space.

Online 26.12.2023

Files

Abstract (PDF) - 192.72KB
Fulltext (PDF) - 2.47MB

References

Burnham ChW (1962) Lattice constant refinement. Carnegie Inst Washington Year Book 61: 132-135

Courtney SF, Rodgers KA (1990) Ktenasite, (Cu2+,Zn)5 (SO4)2(OH)6·6H2O - a further occurrence. N Jb Mineral, Mh 1990: 320-326

Čejka J (1999) Infrared spectroscopy and thermal analysis of the uranyl minerals. Rev Miner 38: 521-622

Faraone D, Sabelli C, Zanazzi PF (1967) Su du solfati basici idrati: serpierite e devillite. Atti Rend Accad Lincei 43: 369-382

Fojt B, Kruťa T (1966) Přehled nerostů z rudní oblasti u Zlatých Hor ve Slezsku a jejich literatura. Čas Morav Muz, Vědy přír 51: 5-42 

Fojt B, Hladíková J, Kalenda F (2001) Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách.Část 2.: C. Geologie, D. Mineralogie, E. Geochemie stabilních izotopů. Čas Morav Muz, Vědy geol 86: 3-58

Fojt B, Večeřa J (2000) Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.: A. Historie těžby B. Přehled literárních poznatků. Čas Morav Muz, Vědy geol 85: 3-45

Hodenberg R, Krause W, Tauber H (1984) Schulenbergit, (CuZn)4(SO4,CO3)2(OH)10·3H2O, ein neues Mineral. N Jb Mineral, Mh 1984: 17-24

Kruťa T (1958) Dějiny dolování ve Zlatých Horách (Cukmantlu) ve Slezsku. Vlast Věst mor 13: 77-84, 149-155

Kruťa T (1973) Slezské nerosty a jejich literatura. Moravské muzeum. Brno

Kalenda F (1998) Stručný přehled geologických poměrů zlatohorského rudního revíru. Minerál 6(3): 171-176

Kokkoros P (1950) Ktenasit, ein Zink-Kupfersulfat aus Lavrion (Griechenland). Tschermaks Mineral Petrogr Mitt 1: 342-346. https://doi.org/10.1007/bf01145389

Krause W, Täuber H (1992) Zum Kenntnisstand der Minerale Serpierit, Orthoserpierit und Devillin. Aufschluss 43: 1-25

Lafuente B, Downs RT, Yang H, Stone N (2015) The power of databases: the RRUFF project. In: Armbruster T, Danisi RM, eds, Highlights in Mineralogical Crystallography, Berlin, Germany, W. De Gruyter, 1-30. https://doi.org/10.1515/9783110417104-003

Livingstone A (1991) The zinc analogue of ktenasite from Smallcleugh and Brownley Hill mines, Nenthead, Cumbria. J Russell Soc 4: 13-15

Mellini M, Merlino S (1978) Ktenasite, another mineral with 2∞[(Cu,Zn)2(OH)3O]- octahedral sheets. Z Kristall 147(1-4): 129-140. https://doi.org/10.1524/zkri.1978.147.14.129

Mumme WG, Sarp H, Chiappero PJ (1994) A note on the crystal structure of Schulenbergite. Archiv Sci (Geneva) 47(2): 117-124

Nakamoto K (2009) Infrared and Raman spectra of inorganic and coordination compounds Part A: Theory and applications in inorganic chemistry. John Wiley and Sons Inc. Hoboken, New Jersey. https://doi.org/10.1002/9780470405840

Novotný P (2007) Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova. Minerál 15(5): 398-403

Novotný P, Sejkora J (1999) Asociace sekundárních minerálů s linaritem z Modré štoly (rozrážka u Pomocné jámy), Zlaté Hory, Jeseníky. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 7: 191-192

Novotný P, Sejkora J (2001) Serpierit ze Zlatých Hor. Minerál 9(3): 203

Novotný P, Zimák J (2003) Zlaté Hory. Historie a současnost ložiska zlata evropského významu. Městský úřad Zlaté Hory

Ohnishi M, Kobayashi S, Kusachi I (2002) Ktenasite from the Hirao mine at Minoo, Osaka, Japan. J Mineral Petrolog Sci 97(4): 185-189. https://doi.org/10.2465/jmps.97.185

Ohnishi M, Kusachi I, Kobayashi S, Yamakawa J (2007) Mineral chemistry of schulenbergite and its Zn-dominant analogue from the Hirao mine, Osaka, Japan. J Mineral Petrolog Sci 102: 233-239. https://doi.org/10.2465/jmps.061130

Olsen E, Lewis CF (1979) Ktenasite from Creede, Colorado. Am Mineral 64(3-4): 446-448

Ondruš P (1993) ZDS - A computer program for analysis of X-ray powder diffraction patterns. Materials Science Forum, 133-136, 297-300, EPDIC-2. Enschede. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.133-136.297

Pauliš P, Novák F, Janák P (2005) Serpierit a zinekrosasit z Herlíkovic u Vrchlabí. Opera Corcont 42: 73-77

Pauliš P, Vrtiška L, Sejkora J, Malíková R, Hloušek J, Dvořák Z, Gramblička R, Pour O, Ludvík J (2015) Supergenní mineralizace cínového ložiska Zlatý Kopec v Krušných horách (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23(2): 182-200

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed): Microbeam Analysis. San Francisco Press, San Francisco: 104-106

Raade G, Elliott CJ, Fejer EE (1977) New data on ktenasite. Mineral Mag 41(317): 65-70. https://doi.org/10.1180/minmag.1977.041.317.10

Ross SD (1974) Chapter 18. Sulphates and other oxy-anions of Group VI. In: Farmer VC (ed.): The infrared spectra of minerals: 423-444. The Mineralogical Society, London. https://doi.org/10.1180/mono-4.18

Rüsenberg KA, Pauliš P (1996) Umbildungen und Neubildungen in den Schlackehalden der Blei- und Silberhütte von Příbram/ČR. Aufschluss 47: 267-287

Sabelli C, Zanazzi PF (1968) The crystal structure of serpierite. Acta Cryst B 24: 1214-1221. https://doi.org/10.1107/s0567740868004000

Sabelli C, Zanazzi PF (1972) The crystal structure of devillite. Acta Cryst B 28: 1182-1189. https://doi.org/10.1107/s0567740872003929

Sejkora J (1995) Sekundární mineralizace březohorského revíru. Minerál 3(2): 87-91

Sejkora J, Šrein V (2012) Supergenní Cu mineralizace z Mědníku na Měděnci, Krušné hory (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 20(2): 255-269

Sejkora J, Pauliš P, Pour O, Dvořák Z, Dolníček Z (2023) Ortoserpierit z Cínovce v Krušných horách (Česká republika). Acta Mus Morav, Sci geol 108(2): 213-224

Škácha P, Plášil J, Horák V (2019) Jáchymov mineralogická perla Krušnohoří. Academia, Praha, 682 s

Števko M, Sejkora J, Malíková R (2018) Nové údaje o supergénnych mineráloch z ložiska Banská Štiavnica (Slovenská republika). Bull Mineral Petrolog 26(1): 90-101

Večeřa J (1998) Zlaté Hory - historie. Minerál 6(3): 163-167

Zaharia L (2003) Serpierite Ca(Cu,Zn)4(OH)6(SO4)2·3H2O - the first occurrence in Romania. Stud Univ Babeş-Bolyai Geol 48(1): 77-84. https://doi.org/10.5038/1937-8602.48.1.7

Zellinger O (ed.) (1998) RD Jeseník 1958-1998. RD Jeseník, 213 s