ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Petrography and geochemistry of amphibolites from the Strážov Moldanubian unit


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.31.035

Keywords

Abstract

The amphibolites from the Strážov Moldanubian unit in western part of the Bohemian Massif form intercalations in metasediments of this geological unit. The Strážov Moldanubian unit forms the westernmost occurrence of Variegated group of the Moldanubian Zone. These amphibolites occur as intercalations of very different size in biotite-sillimanite, partly migmatitized paragneisses. The amphibolites were sampled in two abandoned quarries near the Svatá Kateřina and Běšiny. According to their modal composition the amphibolites occurring in quarry Radošín, near the Svatá Kateřina village, are plagioclase-bearing amphibolites with very high differences in amphibole and plagioclase ratio. The garnet is significant minor component of some amphibolites. The amphibolites occurring near of the Běšiny village form very thin, relatively long lenses as part of calc-silicate-amphibolite stromatites occurring in the central part of the Strážov Moldanubian unit. The both amphibolites are probably a metamorphic equivalent of tholeiitic volcanic rocks with tectonomagmatic features of the middle ocean ridge basalts (MORB).

Online 15.7.2023

Files

Abstract (PDF) - 152.45KB
Fulltext (PDF) - 1.79MB

References

Babůrek J (1999) Basic and ultrabasic rocks at the Bohemicum/Moldanubicum boundary along the Central Bohemian Fault. Krystalinikum 25: 9-35

Janoušek V, Vrána S, Erban V, Vokurka K, Drábek M (2008) Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia - their petrology, geochemical character and possible petrogenesis. J Geosci 53: 31-46. https://doi.org/10.3190/jgeosci.019

Jensen LS (1976) A new cation plot for classifying subalcalic volcanic rocks. Ontario Div. Mines, M.P. 66: 1-33

Kodym O ml., Čech V, Dohnal Z, Dudek A, Kolářová M, Lomoz M, Mrázek A, Odehnal L, Polák A, Sekyra J, Steinocher V, Suk M, Vejnar Z (1961) Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1:200 000 M-33-XXVI, Strakonice. 1-149. Ústřední ústav geologický, Praha

Klímová J (1979) Petrologie a geochemie amfibolitových hornin oblasti Strážov-Běšiny na Klatovsku. Diplomová práce, 1-84. PřF UK, Praha

Meschede M (1986) A method of discriminating between different types of mid-ocean ridge basalts and continental tholeiites with the Nb-Zr-Y diagram. J Petrol 27: 745-750. https://doi.org/10.1016/0009-2541(86)90004-5

Patočka F (1991) Geochemistry and primary tectonic environment of the amphibolites from the Český Krumlov Varied group (Bohemian Massif, Moldanubicum). Jb Geol B-A 134: 117-133

Pearce JA, Cann JR (1973) Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analyses. Earth Planet Sci Lett 19: 290-300. https://doi.org/10.1016/0012-821x(73)90129-5

Pivoňková L, Sýkora R (2009) Maloplošná zvláště chráněná území Plzeňského kraje. 1-58. Krajský úřad Plzeňského kraje Plzeň

René M (2007) Amfibolity chýnovské pestré skupiny. Zpr geol Výzk v roce 2006: 136-138

René M (2008) Geochemie a petrografie amfibolitů z Tulešic. Geol Výzk Mor Slez 15: 72-74

René M (2009) Geochemie a petrografie amfibolitů z vícenického lomu u Náměště and Oslavou. Geol Výzk Mor Slez 16: 114-117

Sun SS, McDonough WF (1989) Chemical and isotopic systematice of oceanic basalts: implication for mantle composition and processes. Geol Soc Spec Publ 42: 313-345. https://doi.org/10.1144/gsl.sp.1989.042.01.19

Vejnar Z (1963) Svorová oblast série Královského hvozdu na Šumavě. Sbor Ústř Úst geol, odd geol 28: 65-74

Vejnar Z (1980) The leptynites of the Domažlice crystalline area. Věst Ústř Úst geol 55: 65-74

Vejnar Z, Doležal J, Hazdrová M, Kříž J, Mrňa F, Pokorný L, Rudolský J, Šefrna L, Tásler R, Tomášek M, Volšan V (1984) Geologie domažlické oblasti. 1-234. Ústřední ústav geologický, Praha

Vejnar Z, Hazdrová M, Klečák J, Miksa V, Straka J, Šalanský K (1987) Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000. 21-421 Nýrsko. 1-69. Ústřední ústav geologický, Praha

Vejnar Z, Hazdrová M, Klečák J, Miksa V, Straka J, Šalanský K (1991) Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1:25 000, 21-422 Janovice nad Úhlavou. 1-43. Ústřední ústav geologický. Praha

Vejnar Z, Miksa V, Opletal M, Cícha I (1988) Geologická mapa ČR, list 21-42, 1:50 000. Ústřední ústav geologický, Praha