ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Ferrierite-Mg and Ba-rich heulandite from Chvaletice near Přelouč (Czech Republic)


Volume 30, issue 2 (2022), pages 197-204
DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.30.197

Keywords

Abstract

Two zeolites are described from the pyrite-manganese deposit Chvaletice near Přelouč, central Bohemia, Czech Republic. Ferrierite-Mg forms brown, up to 5 mm long flat needles, radially arranged, which grow on grey-brown fine-grained rock composed of quartz, pyrite and Mn-silicates. The unit-cell parameters of ferrierite-Mg, refined from the powder X-ray diffraction data, are a = 19.162(14), b = 14.125(13), c = 7.495(6) Å and V = 2028.8(9) Å3 (space group Immm). Chemical analyses correspond to the empirical formula (Mg2.66Ca0.44Mn0.41Fe0.30Ba0.29K0.16Na0.10Sr0.03)Σ4.39(Al7.77 Si27.96O72)·18 H2O. The Ba-rich heulandite forms aggregates up to several cm in size composed of transparent gold-brown grains with characteristic pearly luster at cleavage planes. The unit-cell parameters of heulandite, refined from the powder X-ray diffraction data, are a = 17.732(2), b = 17.823(4), c = 7.4290(15) Å, β = 116.3(2) ° and V = 2104.2(6) Å3 (space group Cm). In BSE images, its aggregates are not homogenous. Ba-poor part of analyses corresponds to heulandite-Ca and heulandite-K, Ba-rich part beside Ca- and K-dominant members also to very rare heulandite-Ba. Both studied zeolites contain a significant content of Mn, ranging between 0.32 - 0.70 apfu (ferrierite-Mg) and 0.09 - 0.28 apfu (Ba-rich heulandite).

Files

Abstract (PDF) - 182.87KB
Fulltext (PDF) - 3.03MB

References

Alietti A, Passaglia E, Scaini G (1967) A new occurrence of ferrierite. Am Mineral 52: 1562-1563

Coombs DS, Alberti A, Armbruster T, Artioli G, Colella C, Galli E, Grice JD, Liebau F, Mandarino JA, Minato H, Nickel EH, Passaglia E, Peacor DR, Quartieri S, Rinaldi R, Ross M, Sheppard RA, Tillmanns E, Vezzalini G (1997) Recommended nomenclature for zeolite minerals: report of the subcommittee on zeolites of the International Mineralogical Association, commission on new minerals and mineral names. Can Mineral 35: 1571-1606. https://doi.org/10.1180/002646198547800

Černý P, Povondra P (1969) A polycationic strontian heulandite; comments on crystal chemistry and classification of heulandite and clinoptilolite. N Jb Mineral, Mh: 349-361

Douček J (2012) Národní Geopark Železné hory - mapování. MS, závěrečná zpráva Vodní zdroje Chrudim, spol s.r.o.

Hruška J (2000) Železné hory - historie těžby nerostných surovin. Vydáno vlastním nákladem

Cháb J, Bouška V, Jelínek E, Pačesová M, Povondra P (1982) Petrology and geochemistry of the Upper Proterozoic Fe-Mn deposit Chvaletice (Bohemia, Czechoslovakia). Sbor geol Věd, ložisk Geol Mineral 23: 9-68

Kolektiv (2003) Rudné a uranové hornictví České republiky. Anagram Ostrava

Kudělásková M, Kudělásek V, Matýsek D (1990) Zeolity v pikritech těšínitové asociace na lokalitě Hončova hůrka u Příbora (severní Morava). Čas Mineral Geol 35, 3: 317-321

Larsen AO, Nordrum FS, Döbelin N, Armbruster T, Petersen OV, Erambert M (2005) Heulandite-Ba, a new zeolite species from Norway. Eur J Mineral 17: 143-153. https://doi.org/10.1127/0935-1221/2005/0017-0143

Laugier J, Bochu B (2011) LMGP-suite of programs for the interpretation of X-ray experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011

Merkle AB, Slaughter M (1967) The crystal structure of heulandite (CaNa2)(Al2Si7O18)(H2O). Am Mineral 52: 273-276

Pašava J, Breiter K, Huka M, Korecký J (1986a) Chvaleticeite, (Mn,Mg)SO4.6H2O, a new mineral. N Jb Mineral, Mh 3: 121-125

Pašava J, Breiter K, Huka M, Korecký J (1986b) Parageneze druhotných železnatých, hořečnatých a manganatých síranů z Chvaletic. Věst Ústř Úst geol 61, 2: 73-82

Pauliš P, Hrůzek L, Laneček O, Sejkora J, Malíková R, Pour O, Fediuk F (2016) Zeolitová mineralizace ze Svoru u Nového Boru (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 24, 2: 194-204

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed): Microbeam Analysis. San Francisco Press, San Francisco: 104-106

Rychlý R, Veselovský F, Ondruš P (1996) Dachiardite from Svojanov, Czech Republic. Scr Fac Sci Nat Univ Masaryk Brun, Geol 26: 42-43

Sameshima T (1986) Ferrierite from Tapu, Coromandel peninsula, New Zealand. Min Mag 50: 63-68. https://doi.org/10.1180/minmag.1986.050.355.09

Smutný Z (1997) Hončova hůrka - stav lokality a nálezy minerálů v letech 1995 - 1996. Čas Slez Muz (A) 46, 2: 188-189

Švenek J (1974) Zanikající ložisko Chvaletice. Národní muzeum a společnost Nár muzea 5: 1-24

Toman J (2011) Železem bohaté zeolity z lokality Svojanov, Česká republika. Acta Mus Moraviae, Sci geol 96, 1: 3-10

Urubek T, Dolníček Z (2013) Ferrierit-Mg z kalcitové žíly v monchiquitu na lokalitě Žilina u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty). Geol výzk Mor Slez 2012: 84-87

Vaughan PA (1966) The crystal structure of the zeolite ferrierite. Acta Cryst 21: 983-990. https://doi.org/10.1107/s0365110x66004298

Wise WS, Tschernich RW (1976) Chemical composition of ferrierite. Am Mineral 61: 60-65

Žák L (1972a) A contribution to the crystal chemistry of melanophlogite. Am Mineral 57: 779-796

Žák L (1972b) Metamorphic paragenesis of the manganese-pyrite horizon in the Železné hory Mts. (Bohemia). Čas Mineral Geol 17, 4: 345-356

Žák L (1972c) Genesis of the Chvaletice manganese-pyrite deposit. Čas Mineral Geol 17, 3: 183-191

Žák L (1978) Mineralogie chvaletického ložiska. Acta Univ Carol, Geol 3-4: 457-471

Žák L (1991) Hyalophane-zoisite vein from the pyrite-rhodochrosite deposit near Litošice in eastern Bohemia (Czechoslovakia). Čas Miner Geol 36, 1: 67-75

Žák L, Obst P (1989) Armenite-feldspar veins in basic volcanic rocks from Chvaletice (Czechoslovakia). Čas Mineral Geol 34, 3: 337-351

Žák L, Povondra P (1981) Kutnohorite from Chvaletice pyrite and manganese deposit, east Bohemia. Tscherm Min Petr Mitt 28: 55-63. https://doi.org/10.1007/bf01081850  

Žák L, Povondra P (1984) Optically anomalous spessartine and grossular from Chvaletice (East Bohemia). Čas Miner Geol 29, 3: 279-286