ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Supergene mineralization of the hydrothermal Ag-Pb-Zn deposit Hříva near Louňovice pod Blaníkem (Czech Republic)


Volume 30, issue 1 (2022), pages 124-136
DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.30.124

Keywords

Abstract

At the Ag-Pb-Zn deposit Hříva near Louňovice pod Blaníkem (Central Bohemian Region, Czech Republic), supergene mineralization with relatively abundant samples of coronadite, pyromorphite and hinsdalite was newly detected. Coronadite forms black to several mm thick crusts on quartz vein or hinsdalite crusts. Coronadite is monoclinic, space group I2/m, the unit-cell parameters refined from X-ray powder diffraction data are: a 9.946, b 2.866(2), c 9.839 Å, β 90.34(2)° and V 280.4(4) Å3. Chemical analyses of coronadite correspond to the empirical formula (Pb1.32Na0.05Co0.03Ba0.02K0.01Ca0.01Mg0.01)Σ1.45Mn4+5.25(Mn3+1.95Al0.38Cu0.30
Fe0.08Si0.02Zn0.01P0.01)Σ2.74 (O15.82F0.17mCl0.01)Σ16 calculated on the basis (Mn+Fe+Al+Cu+Zn+Si+P) = 8 apfu. Pyromorphite occurs there as white to creamy crusts up to 2 mm thick. Its empirical formula calculated on the basis P+As = 3 apfu is Ca0.04Pb5.04[(PO4)2.98(AsO4)0.02]Σ3.00Cl1.14. Most interesting is relatively rare hinsdalite, which forms light green to blue-green crystalline crusts up to 0.1 mm thick on quartz or pyromorphite. Hinsdalite is trigonal, space group R-3m, the unit-cell parameters refined from X-ray powder diffraction data are: a 7.002(6), c 16.807(7) Å and V 713.6(7) Å3. Chemical analyses of hinsdalite correspond to the empirical formula Pb1.06Al2.73Cu0.11 [(PO4)1.18(SO4)0.82]Σ2.00(OH)6.36 on the basis P+S+As = 2 apfu.

Files

Abstract (PDF) - 223.18KB
Fulltext (PDF) - 6.69MB

References

Bayliss P, Kolitsch U, Nickel EH, Pring A (2010) Alunite supergroup: recommended nomenclature. Mineral Mag 74(5): 916-927 https://doi.org/10.1180/minmag.2010.074.5.919

Beneš V (1985) Ložiskové poměry oblasti Hřívy u Louňovic pod Blaníkem. MS Dipl práce PřF UK Praha

Bernard JH, Dudek A, Suk M (1967) Základní geologický výzkum blanické brázdy a sv. části středočeského plutonu. MS ÚÚG Praha, archiv Geofond GF P19354

Bernard JH, Petrák P, Škvor V (1979) Prognózní význam blanické brázdy. Geol Průzk 6: 167-170

Biagioni C, Capalbo Cm, Pasero M (2013) Nomenclature tunings in the hollandite supergroup. Eur J Mineral 25: 85-90 https://doi.org/10.1127/0935-1221/2013/0025-2255

Bish DL, Von Dreele RB (1989) Rietveld refinement of non-hydrogen anatomic positions in kaolinite. Clays Clay Miner 37: 289-296 https://doi.org/10.1346/ccmn.1989.0370401

Grey IE, Mumme WG, Bordet P, Mills SJ (2008) A new crystal-chemical variation of the alunite-type structure in monoclinic PbZn0.5Fe3(AsO4)2(OH)6. Can Mineral 46: 1355-1364 https://doi.org/10.3749/canmin.46.5.1355

Grey IE, Mumme WG, Mills SJ, Birch WD, Wilson NC (2009) The crystal chemical role of zinc in alunite-type minerals: structure refinements for pure and zincian kintoreite. Am Mineral 94: 676-683 https://doi.org/10.2138/am.2009.3083

Hübst Z, Zachariáš J, Moustafa S (2011) Stříbronosný žilník na Hřívě u Louňovic pod Blaníkem: strukturní vývoj a složení fluid. Sbor Jihočes Muz v Čes Buděj 51: 43-56

Jambor JL (1999) Nomenclature of the alunite supergroup. Can Mineral 37: 1323-1341

Jambor JL, Dutrizac JE (1983) Beaverite-plumbojarosite solid solutions. Can Mineral 21: 101-113

Kolitsch U, Pring A (2001) Crystal chemistry of the crandallite, beudantite, and alunite groups: A review and evaluation of the suitability as storage materials for toxic metals. J Miner Petrol Sci 96: 67-78 https://doi.org/10.2465/jmps.96.67

Kolitsch U, Tiekink ERT, Slade PG, Taylor MR, Pring A (1999) Hinsdalite and plumbogummite, their atomic arrangements, and disordered lead sites. Eur J Mineral 11: 513-520 https://doi.org/10.1127/ejm/11/3/0513

Králík M (1990) Hříva u Louňovic. Souhrnná závěrečná zpráva. MS Geoindustria, Praha

Králík M (1997) Stříbronosný žilník na Hřívě pod Blaníkem. In Zachariáš E (ed.) Sbor Sem Pouba 75 let: 51-59. Vyd PřF UK Praha

Kratochvíl J (1958) Topografická mineralogie Čech II (H-Ch). NČSAV, Praha

Kříbek B, Sýkorová I, Veselovský F, Laufek F, Malec J, Knésl I, Majer V (2017) Trace element geochemistry of self-burning and weathering of a mineralized coal waste dump: The Novátor Mine, Czech Republic. Int J Coal Geol 173: 158-175 https://doi.org/10.1016/j.coal.2017.03.002

Larsen Jr ES, Schaller WT (1911) Hinsdalite. Am J Sci 4(32): 251

Laugier J, Bochu B (2011) LMGP-suite of programs for the interpretation of X-ray experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011

Mills SJ, Grey IE, Mumme WG, Miawaki R, Matsubara S, Bordet P, Birch WD, Raudsepp M (2008) Kolitschite, Pb[Zn0.50.5]Fe3(AsO4)2(OH)6, a new mineral from the Kintore opencut, Broken Hill, New South Wales. Austral J Mineral 14: 63-67

Mills SJ, Kampf AR, Raudsepp M, Christy AG (2009) The crystal structure of Ga-rich plumbogummite from Tsumeb, Namibia. Mineral Mag 73: 837-845 https://doi.org/10.1180/minmag.2009.073.5.837

Nouza R (1988) Prognózní ocenění Ag-Pb-Zn mineralizace blanické brázdy. Kandidátská disertační práce, kat ložisk geol, PřF UK, Praha, 1-143

Okudera H (2013) Relationships among channel topology and atomic displacements in the structures of Pb5 (BO4)3 Cl with B = P (pyromorphite), V (vanadinite), and As (mimetite). Am Mineral 98: 1573-1579 https://doi.org/10.2138/am.2013.4417

Pauliš P, Vrtiška L, Dolníček Z, Malíková R, Pour O (2021) Coronadit z dolu Řimbaba v Bohutíně u Příbrami (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 29(2): 281-284 https://doi.org/10.46861/bmp.29.281

Plášil J, Sejkora J, Čejka J, Škácha P, Goliáš V (2009) Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic. J Geosci 54: 15-56 https://doi.org/10.3190/jgeosci.029

Post JE, Bish DL (1989) Rietveld refinement of the coronadite structure. Am Mineral 74: 913-917

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed): Microbeam Analysis. San Francisco Press, San Francisco: 104-106

Rattray KJ, Taylor MR, Bevan DJM, Pring A (1996) Compositional segregation and solid solution in the lead-dominant alunite-type minerals from Broken Hill, N.S.W. Mineral Mag 60: 779-785 https://doi.org/10.1180/minmag.1996.060.402.07

Sato E, Nazai I, Terada Y, Tsutsumi Y, Yokoyama K, Miawaki R, Matsubara S (2008) Study of Zn-bearing beaverite Pb(Fe2Zn)(SO4)2(OH)6 obtained from Mikawa mine, Niigata Prefecture, Japan. J Miner Petrol Sci 103: 141-144 https://doi.org/10.2465/jmps.071021

Scott KM (1987) Solid solution in, and classification of, gossan-derived members of the alunite-jarosite family, northwest Queensland, Australia. Am Mineral 72: 178-187

Sejkora J, Čejka J, Šrein V (2001) Pb dominant members of crandallite group from Cínovec and Moldava deposits, Krušné hory Mts. (Czech Republic). J Czech Geol Soc 46(1-2): 53-68

Sejkora J, Litochleb J, Strnad J, Kubica J (2008) Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 16: 1-10

Sejkora J, Škovíra J, Čejka J, Plášil J (2009) Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic. J Geosci 54: 355-371 https://doi.org/10.3190/jgeosci.055

Sejkora J, Plášil J, Císařová I, Škoda R, Hloušek J, Veselovský F, Jebavá I (2011) Interesting supergene Pb-rich mineral association from the Rovnost mining field, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic. J Geosci 56: 257-271 https://doi.org/10.3190/jgeosci.100

Šrein V (1985) Mineralogický výzkum vybraných lokalit úkolu „Zhodnocení prognóz zdrojů Ag v Českém masivu“. MS ÚGG ČSAV Praha

Števko M, Gramblička R, Malíková R (2015) Nové údaje o supergénnych mineráloch z polymetalického ložiska Čavoj, Strážovské vrchy (Slovenská republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23(1): 63-74 

Vrtiška L, Malíková R, Sejkora J (2016) Zajímavý výskyt fosfátů v okolí Líštěnce u Votic (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23(1): 114-131

Vrtiška L, Pauliš P, Gramblička R, Sejkora J, Malíková R, Pour O (2017) Supergenní mineralizace rudního revíru Michalovy Hory (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 25(2): 228-244

Vrtiška L, Malíková R, Dolníček Z, Sejkora J (2019) Pyromorfit, kintoreit a cerusit z historického Ag-Pb-Zn ložiska Ratibořské hory (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 27(2): 394-410

Vrtiška L, Sejkora J, Dolníček Z, Malíková R (2021) Sn-rich phosphates kintoreite and plumbogummite from Ratibořské Hory Ag-Pb-Zn deposit, Czech Republic. Acta Mineral-Petrogr, Abstr Ser 11: 52