ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Zeolites in fissures of magmatite dykes along contacts of serpentinized peridotite at Mohelno and Biskoupky (Gföhl Unit, western Moravia, Czech Republic)


Keywords

Abstract

Zeolites from historical mineral collection deposited in the Moravian Museum in Brno and samples collected in 2014 and 2015 from  the localities Mohelno and Biskoupky were examined. At Mohelno, up to 45 mm long needle crystals of natrolite are the most common accompanied with analcime, phillipsite-K and thomsonite-Ca. At Biskoupky, the zeolite mineral assemblage includes analcime, natrolite and prehnite. The zeolites are commonly homogeneous and mostly close to their ideal compositions. Heterogeneous phillipsite-K exhibits Ba → Ca substitution. Mineralization is developed on fissures cutting igneous rocks - gabbro-diorite (Mohelno, Biskoupky) to oligoclasite (Biskoupky) within contact of Mohelno and Hrubšice serpentinite body with surrounded granulites. Mineral associations of zeolites correspond to the SiO2 - Al2O3 - CaO - Na2O system localy with significant BaO and K2O content (Mohelno). Composition of zeolites is related to hydrothermal alteration of basic plagioclases and feldspars of host rocks.

Files

Abstract (PDF) - 191.11KB
Fulltext (PDF) - 5.60MB

References

Bernard J. H., Čech F., Davidová Š., Dudek A., Fediuk F., Hovorka D. Kettner, R., Koděra M., Kopecký L., Němec D., Paděra K., Petránek J., Sekanina J., Staněk J., Šímová M. (1981) Mineralogie Československa. 1-645, Academia, Praha.

Burkart E. (1953) Moravské nerosty a jejich literatura. Mährens Minerale und ihre Literatur. 1-1008, Nakl. ČSAV, Praha.

Capitelli F., Derebe M. G. (2007) Single crystal X-ray diffraction study of a pure natrolite sample. J. Chem. Crystallograph. 37, 583-586.

Coombs S. D., Alberti A., Artikula G., Collella C., Galli E., Grice D. J., Liebau F., Mandarino A. J., Minuto H., Nickel H. E., Passaglia E., Peacor R. D., Quartieri S., Rinaldi R., Ross M., Sheppard A. R., Tillmanns E., Vezzalini G. (1997) Recommended nomenclature for zeolite minerals: report of the subcommittee on zeolites of the international mineralogical association, commission on new minerals and mineral names. Can. Mineral. 35, 1571-1606.

Černý P. (1965) Thomsonit z Věžné na západní Moravě. Čas. Mineral. Geol. 10, 2, 143-146

Černý P., Povondra P. (1965) Harmotom z desilikovaných pegmatitů u Hrubšic na západní Moravě. Acta Univ. Carol., Geol. 1, 31-43.

Deer A. W., Howie A. R., Wise S. W., Zussman J. (2004) Rock-forming minerals. Framework Silicates: Silica Minerals, Feldspathoids and the Zeolites. 1-982, The Geological Society, London.

Dobretsov N. L., Mísař Z., Popov E. V. (1984) The PT-conditions of equilibrium for some pyrope peridotites and country rocks in the Moldanubian area at Mohelno (Eastern Moravia, Czechoslovakia). Miner. Slov. 16, 1, 87-94.

Dvorský F. (1898) O předních nalezištích nerostů na západní Moravě. Ann. Mus. Franciscei Brun. 91-107.

Fediuková E. (1988) Mantle rocks in the Czechoslovak part of the Bohemian massif. In: Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian masiff, 64-69. Czech Geological Survey. Prague.

Gatta G. D., Cappelletti P., Rotiroti N., Slebodnick C., Rinaldi R. (2009) New insights into the crystal structure and crystal chemistry of the zeolite phillipsite. Am. Mineral. 94, 190-199.

Hrazdil V. (2001) Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 86, 75-84.

Hruschka W. (1826) Die Schlucht von Tempelstein. Mitth. d. m. schl. Gesell., Nr. 43.

Karásek J. (1996) Natrolit a prehnit z Mohelna. Minerál 4, 2, 115-116.

Kruťa T. (1966) Moravské nerosty a jejich literatura 1940-1965. 1-379, Moravské museum, Brno.

Kruťa T. (1997) Z mých vzpomínek (18.). Minerál 5, 1, 50.

Kučera B., Novotná B. (1927) Nová naleziště zeolithů na Moravě. Čas. Morav. zem. Mus. 25, 214-227.

Laugier J., Bochu B. (2011) LMGP-Suite of Programs for the Interpretation of X-ray                Experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp. přístup duben 2011.

Liou J. G. (1971) Synthesis and stability relations of prehnite, Ca2Al2Si3O10(OH)2. Am. Mineral. 56, 507-531.

Mazzi F., Galli E. (1978) Is each analcim different? Am. Mineral. 63, 448-460.

Medaris, G., Jelínek E. (2004) The Mohelno peridotite: a fragment of suboceanic mantle in the Náměšť granulite. In: International workshop on petrogenesis of granulites and related rocks (Excursion Guide and Abstract Volume), 13-16. Moravian Museum. Brno.

Medaris G., Wang H., Jelínek E., Mihaljevič M., Jakeš P. (2005) Characteristics and origins of diverse Variscan peridotites in the Gföhl Nappe, Bohemian Massif, Czech Republic. Lithos. 82, 1-23.

Mísař Z., Duda J., Holub M., Pokorný J., Weiss J. (1974) The Ransko gabbro-peridotite massif and its mineralization (Czechoslovakia). 1-215, Univerzita Karlova, Praha. 

Mísař Z., Dudek A., Jelínek E. (1985) Podmínky vzniku minerálních asociací kontaktních hornin na styku granulitů a ultrabazik v údolí Jihlavy mezi Mohelnem a Biskoupkami. Unpubl. Report. Faculty of Science. 11 p. Praha.

Němec D. (1982) Assemblages of fissure minerals in the basic Ransko Massif. N. Jb. Miner. Abh. 145, 3, 256-269.

Němec F. (1937) Mohelno - mineralogie, petrografie a geologie okolí Mohelna; Monografie hadce. Archiv Svazu pro ochranu přírody a domoviny v zemi Moravskoslezské, 1a, 1-64. Brno.

Papike J. J., Zoltai T. (1967) Ordering of tetrahedral aluminium in prehnite, Ca2(Al, Fe(III)) (Si3AlO10)(OH)2. Am. Mineral. 52, 974-984.

Pauliš P., Hrůzek L., Janeček O., Sejkora J., Malíková R. (2014a) Cowlesit a doprovodná mineralizace z vrchu Hackenberg u České Kamenice (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, 248-260.

Pauliš P., Hrůzek L., Janeček O., Sejkora J., Malíková R., Fediuk F. (2014b) Dachiardit-Ca a doprovodná mineralizace z Doubice - Vápenky u Krásné Lípy (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 1, 3-15.

Pauliš P., Kadlec T., Jebavá I., Civiš S., Smutný Z. (2011) Mineralogie kamenolomu Bernartice u Dolních Královic. Minerál 19, 6, 492-500.

Pauliš P., Novotný P., Matýsek D. (2015) Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska - zeolity a doprovodná mineralizace. 1-124, Kuttna, Kutná Hora.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP“ (ϕ - ρ - Z) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong J. T. (ed.): Microbeam Analysis, 104-106. San Francisco Press. San Francisco.

Schovánek P., Fediuk F., Klomínský J. (2010) Vznik druhotných amfibolů v ultrabazických a bazických horninách ranského masivu. Zpr. geol. Výzk. v roce 2009, 248-252.

Stahl K., Kvick A., Smith J. V. (1990) Thomsonite, a neutron diffraction study at 13K. Acta Cryst. C46, 1370-1373.

Toman J. (2014) Zeolity z lokalit České republiky ve sbírce Moravského zemského muzea v Brně. Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 99, 1, 3-29.

Toman J., Sejkora J., Houzar, S. (2014) Revize zeolitů v alpské paragenezi z historické lokality Oslavany (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 1, 46-55.

Tschernich R. W. (1992) Zeolites of the World. 1-563, Geoscience Press, Phoenix.

Urban M. (1988) The chemical and fabric development of granulite at the contact with peridotite SW of Biskoupky, Moldanubian area. Acta Univ. Carol., Geol. 2, 161-179.

Urban M., Mísař Z. (1989) Fold and shear structures of the southeastern Moldanubicum (Czechoslovakia). Krystalinikum, Contributions to the geology and petrology of crystalline complexes. 20, 111-130.