ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Pb-Sb ore mineralization from the Antimonitová vein, Rudolf shaft, Bohutín (Czech Republic)


Volume 29, issue 2 (2021), pages 275-280
DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.29.275

Keywords

Abstract

The Pb-Sb mineralization with dominant stibnite and plagionite and associated semseyite and zinkenite was found in an archive material collected at the Antimonitová vein, Bohutín, Březové Hory ore district (Czech Republic). Plagionite forms subhedral aggregates up to 1 mm in size. The unit-cell parameters of plagionite for monoclinic space group C2/c refined from the X-ray powder data are: a 13.4890(17), b 11.8670(14), c 19.997(2) Å, β 107.199(8)° and V 3057.9(6) Å3. Its chemical composition (average of 26 analyses, based on 30 apfu) corresponds to the empirical formula Pb5.02Sb8.15S16.82. Associated zinkenite is forming subhedral crystals up to 1 mm in size. Its empirical formula can be expressed as (Cu0.25Ag0.02Fe0.01)Σ0.28Pb9.22Sb22.19S41.31 (average of 26 analyses, based on 73 apfu). Semseyite aggregates have the empirical formula (Pb8.72Fe0.14)8.86Sb8.42S20.73 (average of 11 analyses, based on 38 apfu).

Files

Abstract (PDF) - 191.83KB
Fulltext (PDF) - 1.09MB

References

Bambas J (1990) Březohorský rudní revír. Publ symp Horn Příbram ve vědě a techn. Příbram. 198 s

Biagioni C, Bindi L, Moëlo Y (2018) Another step toward the solution of the real structure of zinkenite. Z Kristal- logr 233: 269-277. https://doi.org/10.1515/zkri-2017-2128

Burnham ChW (1962) Lattice constant refinement. Carnegie Inst Washington Year Book 61: 132-135

Čík Š, Chovan M, Majzlan J (2020) Výskyty hydrotermálnej Sb-Au mineralizácie na lokalitách Lomnistá, Husárka a Suchá dolina pri Jasení (Nízke Tatry). Bull Mineral Petrolog 28(1): 210-218. https://doi.org/10.46861/bmp.28.210  

Cho SA, Wuensch BJ (1974) The crystal structure of plagionite, Pb5Sb8S17, the second member in the homologous series Pb3+2nSb8S15+2n. Z Kristallogr 139: 351-378. https://doi.org/10.1524/zkri.1974.139.6.351

Ježek V (1978) Bohutínský rudní revír a jeho historie 1878-1978. Publikace k 100. výročí založení dolu Rudolf. Příbram. 45 s

Litochleb J, Sejkora J, Litochlebová E, Jindra J (2008) Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz 16(1): 11-16

Makovicky E (2019) Algorithms for calculations of homologue order N in the homologous series of sulfosalts. Eur J Mineral 31: 83-97. https://doi.org/10.1127/ejm/2018/0030-2791

Moëlo Y (1983) Contribution à l’étude des conditions naturelles de formation des sulfures complexes d’antimoine et plomb (Sulfosels de Pb/Sb): Signification métallogénique. Document du BRGM 55

Moëlo Y, Makovicky E, Mozgova NN, Jambor  JL, Cook N, Pring A, Paar W, Nickel EH, Graeser S, Karup-Møller S, Balić-Žunić T, Mumme WG, Vurro F, Topa D, Bindi L, Bente K, Shimizu M (2008) Sulfosalt systematics: A review report of the Sulfosalt sub-committee of the IMA Commission on Ore Mineralogy. Eur J Mineral 20: 7-46. https://doi.org/10.1127/0935-1221/2008/0020-1778

Nikolaev YN, Prokof’ev VY, Apletalin AV, Vlasov EA, Baksheev IA, Kal’ko IA, Komarova YS (2013) Gold-telluride mineralization of the Western Chukchi Peninsula, Russia: mineralogy, geochemistry, and formation conditions. Geol Ore Depos 55: 96-124. https://doi.org/10.1134/S1075701513020049

Ondruš P (1993) ZDS - A computer program for analysis of X-ray powder diffraction patterns. Materials Science Forum, 133-136, 297-300, EPDIC-2. Enschede. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.133-136.297

Píša M (1963) Komplexní minerogenetický výzkum rudních žil Příbramska (ložisko Bohutín). MS, Geofond Praha

Píša M (1966) Minerogeneze Pb - Zn ložiska v Bohutíně u Příbrami. Sbor geol Věd (Praha), Ložisk Geol 7: 5-164

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco: 104-106

Schmid J (1892) Montan - geologische Beschreibung der Příbramer Bergbau - Terrains und der Verhältnisse in der Grube. Wien. 55 s.

Sejkora J, Pauliš P, Gramblička R, Malíková R (2017) Fülöppit a plagionit z antimonového ložiska Boněnov u Chodové Plané (Česká republika). Bull Mineral     Petrolog 25(2): 201-208

Sejkora J, Števko M, Pršek J, Hovorič R, Makovicky E, Chovan M (2021) Unique association of sulphosalts from the Kľačianka occurrence, Nízke Tatry Mts., Slovak Republic. Minerals 11(9): 1002. https://doi.org/10.3390/min11091002

Vrabka F (1954) Semseyit z Bohutína u Příbramě (důl Štefánik). Rozpr Čs Akad Věd a Um (Praha) 64: 7

Yvon K, Jeitschko W, Parthé E (1977) Lazy Pulverix, a computer program for calculation X-ray and neutron diffraction powder patterns. J Appl Cryst 10: 73-74. https://doi.org/10.1107/S0021889877012898

Žák K, Svojtka M, Breiter K, Ďurišová J, Veselovský F, Pašava J (2014) Nové datování zirkonů z bohutínského pně v příbramské rudní oblasti. Sbor geol Věd (Praha), Ložisk Geol 7: 5-164