ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Minerals of contaminated granitic pegmatites from the Pohled quarry near Havlíčkův Brod (Moldanubicum, Czech Republic), part I: oxides, carbonates, silicates and phosphates


Volume 28, issue 1 (2020), pages 132-151
DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.28.132

Keywords

Abstract

In the Pohled quarry near Havlíčkův Brod town (central part of Czech Republic), granitic pegmatites form dikes or irregular bodies cementing breccia of host metamorphic rocks (paragneisses, amphibolites) belonging to the Monotonous (Ostrong) Group of the Moldanubicum of the Bohemian Massif. Pegmatites exhibit coarse-grained textures and very simple mineral composition, which, however, was in places strongly modified by superimposed hydrothermal alterations and locally also by crystallization of ore minerals. K-feldspar, plagioclase (An0-38), biotite (phlogopite), apatite (fluorapatite to hydroxylapatite), zircon, allanite-(Ce) and part of quartz undoubtedly originated during magmatic stage. Products of hydrothermal alterations include younger quartz, Fe-Mg chlorites (older clinochlore and younger chamosite with an admixture of Ca-smectite), prehnite, clinozoisite, amphibole (actinolite), titanite, calcite, and very probably also ilmenite (with up to 22.5 mol. % of pyrophanite), rutile, anatase and V-Cr-Fe-rich grossular with 13 - 25 mol.% of goldmanite and 12 - 24 mol.% uvarovite. The elevated contents of Mg, Ca, V and Cr found in some minerals are associated with a material contamination by the surrounding metamorphic rocks (especially amphibolites, serpentinites and perhaps also graphitic lithologies), which took place with varying intensity during both magmatic and hydrothermal stages of evolution of the studied pegmatites. Geochemically, they are poorly fractionated pegmatites, whose origin was probably connected with anatexis of the host Moldanubian metamorphic rocks, which was likely associated with emplacement of adjacent small body of the Pohled Granodiorite.

Files

Abstract (PDF) - 203.48KB
Fulltext (PDF) - 5.30MB

References

Alonso-Azcárate J, Rodas M, Bottrell SH, Raiswell R, Velasco F, Mas JR (1999) Pathways and distances of fluid flow during low-grade metamorphism: evidence from pyrite deposits of the Cameros Basin, Spain. J Metamorph Geol 17: 339-348. https://doi.org/10.1046/j.1525-1314.1999.00202.x

Anders E, Grevesse N (1989) Abundances of the elements: Meteoritic and solar. Geochim Cosmochim Acta 53: 197-214. https://doi.org/10.1016/0016-7037(89)90286-x

Armbruster T, Bonazzi P, Akasaka M, Bermanec V, Chopin C, Gieré R, Heuss-Assbichler S, Liebscher A, Menchetti S, Pan Y, Pasero M (2006) Recommended nomenclature of epidote-group minerals. Eur J Mineral 18: 551-567. https://doi.org/10.1127/0935-1221/2006/0018-0551

Bayliss P (1975) Nomenclature of the trioctahedral chlorites. Can Mineral 13:178-180

Beneš K (1963) Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1:200 000, list M-33-XXII. ČGÚ Praha

Bernard JH (1981) Minerály rudonosných hydrotermálních procesů. In Bernard JH, Čech F, Dávidová Š, Dudek A, Fediuk F, Hovorka D, Kettner R, Koděra M, Kopecký L, Němec D, Paděra K, Petránek J, Sekanina J, Staněk J, Šímová M: Mineralogie Československa: 186-405. Academia Praha

Buriánek D, Houzar S, Krmíček L, Šmerda J (2017) Origin of the pegmatite veins within the skarn body at Vevčice near Znojmo (Gföhl Unit, Moldanubian Zone). J Geosci 62: 1-23. https://doi.org/10.3190/jgeosci.234

Cathelineau M (1988) Cation site occupancy in chlorites and illites as a function of temperature. Clay Miner 23: 471-485. https://doi.org/10.1180/claymin.1988.023.4.13  

Černý P, Litochleb J, Šrein V (1995) Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 3: 205-209

Čopjaková R, Škoda R (2006) Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience klastického materiálu a procesů diagenese. Acta Mus Moraviae, Sci Geol 91: 105-127

Deer WA, Howie RA, Zussman J (1997) Rock-forming minerals, Vol. 1A Orthosilicates. 2nd ed. The Geological Society London

Dobeš P, Malý K (2001) Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru. Vlast sborn Vysoč, odd přír věd 15: 51-85

Doleželová T (2015) Hydrotermální alterace vybraných typů hornin v havlíčkobrodském rudním revíru (moldanubikum). MS, diplomová práce, UP Olomouc

Dolníček Z, Krobot J (2013) Žilná granát-kalcitová mineralizace v kontaktně metamorfovaných pískovcích z Bučníku u Komni (bělokarpatská jednotka). Geol Výzk Mor Slez 20: 85-88

Dolníček Z, Ulmanová J (2019) Mineralogická charakteristika dvou typů hydrotermálních žil s obsahem REE minerálů z lomu u Vrbčan (kutnohorské krystalinikum). Bull Mineral Petrolog 27: 331-345

Feneyrol J, Giuliani G, Ohnenstetter D, Fallick AE, Martelat JE, Monié P, Dubessy J, Rollion-Bard C, Le Goff E, Malisa E, Rakotondrazafy AFM, Pardieu V, Kahn T, Ichang‘i D, Venance E, Voarintsoa NR, Ranatsenho MM, Simonet C, Omito E, Nyamai C, Saul M (2013) New aspects and perspectives on tsavorite deposits. Ore Geol Rev 53: 1-25. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2013.01.016

Filip J, Houzar S, Sulovský P (2002) Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava. Acta Mus Moraviae, Sci geol 87: 87-101

Fleet ME (2003) Sheet silicates: Micas. Rock-forming minerals, Vol. 3A, 2nd ed. The Geological Society. London. https://doi.org/10.2138/am.2005.428

Franz G, Liebscher A (2004) Physical and chemical properties of epidote minerals - an introduction. Rev Mineral Geochem 56: 1-82

Gadas P (2012) Studium systému granit-pegmatit z ofiolitů u Rudy nad Moravou. MS, disertační práce, MU Brno

Gadas P, Novák M, Cempírek J, Filip J, Vašinová Galiová M, Groat LA, Všianský D (2014) Mineral assemblages, compositional variation and crystal structure of feruvitic tourmaline from contaminated anatectic pegmatite in Mirošov near Strážek, Moldanubian Zone, Czech Republic. Can Mineral 52: 285-301. https://doi.org/10.3749/canmin.52.2.285

Gadas P, Novák M, Talla D, Vašinová Galiová M (2013) Compositional evolution of grossular garnet from leucotonalitic pegmatite at Ruda nad Moravou, Czech Republic; a complex EMPA, LA-ICP-MS, IR and CL study. Miner Petrol 107: 311-326. https://doi.org/10.1007/s00710-012-0232-8

Gieré R, Sorensen SS (2004) Allanite and other REE-rich epidote-group minerals. Rev Mineral Geochem 56: 431-493. https://doi.org/10.1515/9781501509599-013  

Grew ES, Locock AJ, Mills SJ, Galuskina IO, Galuskin EV, Hålenius U (2013) Nomenclature of the garnet supergroup. Am Mineral 98: 785-811. https://doi.org/10.2138/am.2013.4201

Hak J, Johan Z (1961) Mineralogicko-geochemický výzkum indiové anomálie Pohled u Havlíčkova Brodu. Sbor geol věd, technol geochem 2: 77-101

Havlíček J, Výravský J, Malý K (2018) Nálezy zeolitů v lomu Pohled u Havlíčkova Brodu. Acta Rer Nat 22: 1-4

Houzar S (1995) Grafitické kvarcity s vanad obsahujícími minerály v moravském moldanubiku. Geol Výzk Mor Slez v r 1994: 89-90

Hybler J, Sejkora J, Venclík V (2016) Polytypism of cronstedtite from Pohled, Czech Republic. Eur J Mineral 28: 765-775. https://doi.org/10.1127/ejm/2016/0028-2532

Kadlec T (2018) Nález scheelitového zrudnění v kamenolomu Pohled u Havlíčkova Brodu. Minerál 24(6): 502-508

Kadlec T, Venclík V, Pauliš P (2018) Nález zeolitů a doprovodné mineralizace z žil alpského typu a hydrotermálně alterovaných pegmatitů v kamenolomu Pohled u Havlíčkova Brodu. Minerál 24(5): 107-118

Kopecký S, Pauliš P (2019) Nález krystalovaných scheelitů v kamenolomu Pohled u Havlíčkova Brodu. Minerál 27(6): 511-513

Kropáč K, Buriánek D, Zimák J (2012) Origin and metamorphic evolution of Fe-Mn-rich garnetites (coticules) in the Desná Unit (Silesicum, NE Bohemian Massif). Chem Erde 72: 219-236. https://doi.org/10.1016/j.chemer.2011.11.002

Leake BE, Woolley AR, Arps ChES, Gilbert MCh, Grice JD, Hawthorne FC, Kato A, Kisch HJ, Krivovichev VG, Linthout K, Laird J, Mandarino JA, Maresch WV, Nickel EH, Rock NMS, Schumacher JC, Smith DC, Stephenson NCN, Ungaretti L, Eric JW, Whittaker EJW, Youzhi G (1997) Nomenclature of amphiboles: report of the Subcommittee on Amphiboles of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names. Canad Mineral 35: 219-246. https://doi.org/10.1127/ejm/9/3/0623

Lee SG, Lee DH, Kim Y, Chae BG, Kim WY, Woo NCh (2003) Rare earth elements as indicators of groundwater environment changes in a fractured rock system: evidence from fracture - filling calcite. Appl Geoch 18: 135-143. https://doi.org/10.1016/s0883-2927(02)00071-9  

London D (2008) Pegmatites. Can Mineral, Special Publication 10, 347 p

Mastíková E (2009) Geologická dokumentace lomu Pohled (moldanubikum). MS, bakalářská práce, UP Olomouc

Mastíková E (2011) Mineralogie a podmínky vzniku vybraných mineralizací v lomu Pohled (moldanubikum). MS, diplomová práce, PřF UP v Olomouci

McLennan SM (1989) Rare earth elements in sedimentary rocks: influence of provenance and sedimentary processes. Rev Mineral 21: 169-200. https://doi.org/10.1515/9781501509032-010  

Melka K (1965) Návrh na klasifikaci chloritových minerálů. Věst Ústř Úst geol 40: 23-27

Moupic Z, Tošer Z (1985) Nález molybdenitového zrudnění na lokalitě Pohled u Havlíčkova Brodu. Čas Min Geol 30: 331-332

Mueller AG, Delor CP (1991) Goldmanite-rich garnet in skarn veins, Southern Cross greenstone belt, Yilgarn Block, Western Australia. Mineral Mag 55: 617-620. https://doi.org/10.1180/minmag.1991.055.381.15

Němec D (1963) Eruptivgesteine in westmährischen Skarnen und ihre genetische Stellung. N Jb Mineral, Abh 100: 203-224

Novák M (2005) Granitické pegmatity Českého masívu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam. Acta Mus Moraviae, Sci Geol 90: 3-75

Novák M, Gadas P (2010) Internal structure and mineral­ogy of a zoned anorthite- and grossular-bearing, leucoto­nalitic pegmatite in serpentinized lherzolite at Ruda nad Moravou, Staré Město Unit, Czech Republic. Can Mineral 48: 535-556. https://doi.org/10.3749/canmin.48.3.629

Novák M, Kadlec T, Gadas P (2013) Geological posi­tion, mineral assemblages and contamination of granitic pegmatites in the Moldanubian Zone, Czech Republic; examples from the Vlastějovice region. J Geosci­ 58: 21-47. https://doi.org/10.3190/jgeosci.132

Pauliš P, Havlíček J., Kopecký S, Jebavá I (2012) Mimetit z kamenolomu Pohled u Havlíčkova Brodu (Česká republika). Acta Rer Nat 13(1): 1-3

Pauliš P, Hrůzek L, Janeček O, Dvořák Z, Toman J (2015) Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech - zeolity a doprovodná mineralizace. Kuttna, Kutná Hora

Pauliš P, Kopecký S, Jebavá I, Havlíček J (2013) Nové mineralogické nálezy z kamenolomu Pohled u Havlíčkova Brodu. Minerál 21(4): 317-322

Petrík I, Broska I, Lipka J, Siman P (1995) Granitoid allanite-(Ce) substitution relations, redox conditions and REE distributions (on an example of I-type granitoids, Western Carpathians, Slovakia). Geol Carpath 46: 79-94

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed.) Microbeam Analysis: 104-106. San Francisco Press, San Francisco

Prokop J, Losos Z, Čopjaková R, Karásek J (2013) Mineralogy and genesis of rock fragments with pegmatite texture from serpentinite eluvium at Nová Ves near Osla­vany. Bull Mineral-Petrolog Odd Nár Muz 21(2): 210-222

Rieder M, Cavazzini G, D´yakonov YS, Kamenetskii VAF, Gottardi G, Guggenheim S, Koval´ PV, Mueller G, Neiva AMR, Radoslovich EW, Robert JL, Sassi FP, Takeda H, Weiss Z, Wones DR (1998) Nomenclature of micas. Can Mineral 36: 905-912. https://doi.org/10.1180/minmag.1999.063.2.13

Seidlová V (2011) Mineralogická charakteristika molybdenitového výskytu z lomu Pohled u Havlíčkova Brodu. MS, bakalářská práce, MU Brno

Schreier M, Dolníček Z, Mašek V (2013) Fluidní inkluze v grosuláru „plovoucích granátů“ z mramoru z Vápenné v plášti žulovského plutonu. Geol Výzk Mor Slez 20: 148-151

Turek K (2006) Charakteristika ultrabazických uzavřenin v horninách moldanubika na lokalitách Polnička a Pohled. MS, bakalářská práce, MU Brno

Turek K (2008) Charakteristika ultrabazických uzavřenin v horninách moldanubika. MS, diplomová práce, MU Brno

Uher P, Kováčik M, Kubiš M, Shtukenberg A, Ozdín D (2008) Metamorphic vanadian-chromian silicate mineralization in carbon-rich amphibole schists from the Malé Karpaty Mountains, Western Carpathians, Slovakia. Am Mineral 93: 63-73. https://doi.org/10.2138/am.2008.2470

Uher P, Ružička P, Bilohuščin V (2015) Chrómom a vanádom obohatený grossulár zo skarnu Dubová v Malých Karpatoch (Slovensko). Bull Mineral-Petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23(1): 19-25

Venclík V, Sejkora J, Škácha P, Pauliš P (2013) Vivianit z lomu Pohled u Havlíčkova Brodu (Česká republika). Bull Mineral-Petrolog Odd Nár Muz (Praha) 21(2): 191-194

Watanabe Y, Kon Y, Echigo T, Kamei A (2016) Differential fractionation of rare earth elements in oxidized and reduced granitic rocks: Implication for heavy rare earth enriched ion adsorption mineralization. Res Geol 67: 35-52. https://doi.org/10.1111/rge.12119

Welser P, Záruba J (2004) Biotitický pegmatit s fluorapatitem od Pohledu u Havlíčkova Brodu. Bull Mineral-Petrolog Odd Nár Muz Praha 12: 216-219

Wiewióra A, Weiss Z (1990) Crystallochemical classifications of phyllosilicates based on the unified system of projection of chemical composition: II. The chlorite group. Clay Miner 25: 83-92. https://doi.org/10.1180/claymin.1990.025.1.09

Wood SA, Ricketts A (2000) Allanite-(Ce) from the Eocene Casto granite, Idaho: Response to hydrothermal alteration. Can Mineral 38(1): 81-100. https://doi.org/10.2113/gscanmin.38.1.81