ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Baryte mineralization in granodiorite porphyrite from Běloves near Náchod (Orlica-Sněžník Crystalline Complex, Czech Republic)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.28.086

Keywords

Abstract

A new occurrence of baryte mineralization at Běloves near Náchod is bound to a steep NNE-SSW trending fissure in a dyke of granodiorite porphyrite, which cut phyllites of the Nové Město Group (Orlica-Sněžník Crystalline Complex). The mineralization is composed of three generations of baryte differing in Sr contents (~0.10 apfu in the oldest generation, ~0.003 apfu in the youngest generation) and a small amount of hematite. The primary fluid inclusions in baryte belong to type L and L+V; the variable phase proportions are probably caused by postdepositional damage of part of the present fluid inclusions. The wide range of temperatures of both initial melting (-40 to -1 °C) and final ice melting (-0.3 to -12.3 °C) suggests involvement of fluids with very variable salt systems and salinities. The δ34S values of baryte range between +5.5 and +7.1 ‰ CDT. The mineral composition, chemical composition of minerals and fluid inclusion data suggest that the studied mineralization is similar to Late Variscan vein baryte and mineralizations of the Bohemian Massif. The source of fluids is interpreted in evaporated fresh waters of Permian lakes, which occurred in the adjacent Krkonoše Piedmont Basin during the Permian.

Files

Abstract (PDF) - 172.86KB
Fulltext (PDF) - 2.06MB

References

Apl J, Bíža J, Chrt J, Koroš I, Kroneš J, Procházka J, Sauli P, Slezák L, Šulcová V, Unzeitig M, Vlasák J (1988) Vyhledávací průzkum Bohousová. Surovina: baryt. Stav ke dni 31.1.1988. MS, archiv ČGS - Geofond, ČGS Praha. GF P068287

Bodnar RJ (1993) Revised equation and table for determining the freezing point depression of H2O-NaCl solutions. Geochim Cosmochim Acta 57: 683-684. https://doi.org/10.1016/0016-7037(93)90378-a

Bodnar RJ, Reynolds TJ, Kuehn CA (1985) Fluid inclusion systematics in epithermal systems. In Berger BR, Bethke PM (eds): Geology and geochemistry of epithermal systems. Rev Econ Geol 2: 73-97. https://doi.org/10.5382/rev.02.05

Borisenko AS (1977) Izučenije solevogo sostava rastvorov gazovožidkich vključenij v mineralach metodom kriometrii. Geol Geofiz 8: 16-27

Černý P, Doubek Z, Veselovský Z (2003) Nerosty z Bělovsi u Náchoda - Jiráskova lomu. Minerál 11(6): 406-418

Dolníček Z, René M, Hermannová S, Prochaska W (2014) Origin of the Okrouhlá Radouň episyenite-hosted uranium deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: fluid inclusion and stable isotope constraints. Miner Deposita 49, 4: 409-425. https://doi.org/10.1007/s00126-013-0500-5

Domečka K, Opletal M (1972) Granitoidy severní části novoměstské série. MS, archiv ČGS - Geofond, ČGS Praha. GF P022929

Domečka K, Opletal M (1976) Stratigrafie, stavba a metamorfóza severní části novoměstské série. Sbor geol věd G 28: 157-187

Domečka K, Opletal M (1980) Metamorphosed Upper Proterozoic tholeiites of the N.E. part of the Bohemian Massif. Krystalinikum 15: 55-80

Domečka K, Opletal M, Pošmourný K (1975) Barytová mineralizace v orlicko-kladské klenbě. Věst Ústř Úst Geol 50, 1: 9-19

Fajst M, Holásek O (1961) Soupis lomů ČSSR, list 3856 Náchod. Nakl ČSAV, Praha

Fediuk F (1960) Porfyroid v novoměstských fylitech z Bělovsi u Náchoda. Acta mus Reginaehradec, Sci nat 1(2): 19-25

Garrett DE (1992) Natural soda ash: Occurrences, processing and use. Van Nostrand Reinhold, New York

Garrett DE (2001) Sodium sulfate: Handbook of deposits, processing, properties, and use. Academic Press, San Diego, etc

Goldstein RH, Reynolds TJ (1994) Systematics of fluid inclusions in diagenetic minerals. Society for Sedimentary Geology, SEPM Short Course Notes Series, 31: 1-199. Tulsa. https://doi.org/10.2110/scn.94.31

Hošek M (1964) K výskytům Cu-zrudnění v magmatitech Podkrkonoší. Čas Mineral Geol 9(3): 261-266

Hoefs J (1997) Stable isotope geochemistry. Springer Verlag, Berlin - New York, 201 pp

Chrt J (1988) Barite formations of the Bohemian Massif. Geol Průzk 30: 65-68

Jirásek J, Dolníček Z, Matýsek D, Škoda R (2013) Barytová mineralizace ve svrchnokarbonských slepencích na lokalitě Pecka-Hrubá skála (podkrkonošská pánev, Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 21, 2: 195-200

Johan Z, Povondra P (1987) Vanadium- and copper-bearing dolomite nodules from Permian sediments near Horní Kalná, Czechoslovakia. N Jahrb Mineral Abh 157, 3: 245-266

Kozdrój W, Turniak K, Tichomirova M, Bombach K, Kachlík V, Ziółkovska-Kozdrój M (2005) New 207Pb/206Pb zircon ages from the east Karkonosze Metamorphic Complex, West Sudetes - evidence of the Late Cambrian-Early Ordovician magmatism. Geolines 19: 69-70

Kratinová L (2007) Alterace hornin boskovické brázdy - produkt fosilního hydrotermálního systému? MS, diplomová práce, PřF MU Brno

Kröner A, Jeackel P, Hegner E, Opletal M (2001) Zircon ages and whole-rock Nd isotopic systematic of early Paleozoic granitoid gneiss from the Czech and Polish Sudetes (Jizerské hory, Krkonoše Mountains and the Orlice-Sněžník Complex). J Earth Sci (Geol Rdsch) 90: 304-324. https://doi.org/10.1007/s005310000139

Kříbek B, Žák K, Dobeš P, Leichmann J, Pudilová M, René M, Scharm B, Scharmová M, Hájek A, Holeczy D, Hein UF, Lehmann B (2009) The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization. Miner Deposita 44: 99-128. https://doi.org/10.1007/s00126-008-0188-0  

Moravec B, Pauliš P (1990) Vésigniéit ze Studence u Jilemnice. Čas Mineral Geol 35,4: 430

Ohmoto H (1986) Stable isotope geochemistry of ore deposits. Rev Mineral 16: 491-559

Ohmoto H, Rye RO (1979) Isotopes of sulfur and carbon. In Barnes HL (ed.): Geochemistry of hydrothermal ore deposits: 509-567. John Wiley & Sons

Opletal M (2015) Porfyroidy jsou kritické horniny pro paralelizaci jednotek lugika. Zpr Vlast muz Olom 309: 73-82

Opletal M, Domečka K, Čech S, Čuta M, Fajst M, Holub V, Kačura G, Líbalová J, Pošmourný K, Sekyra J, Střída M, Šalanský K, Šulcek Z, Tásler R, Valečka J (1980) Geologie Orlických hor. ÚÚG, Praha

Opletal M, Pošmourný K, Domečka K (1978) Nález fluoritové mineralizace v centrální části orlicko-kladské klenby. Čas Mineral Geol 23, 2: 183-188

Pauliš P (1993) Volborthit, Cu3(VO4)2 . 3H2O ze Studence u Jilemnice. J Czech geol Soc 38: 1-2: 112

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed.): Microbeam Analysis: 104-106. San Francisco Press, San Francisco

Průchová K (2016) Mineralogie a podmínky vzniku vybraných typů hydrotermální mineralizace boskovické brázdy. MS, diplomová práce, PřF UP Olomouc

Roedder E (1984) Fluid inclusions. Rev Mineral 12: 1-644

Shepherd TJ, Rankin AH, Alderton DHM (1985) A practical guide to fluid inclusion studies. Blackie, Glasgow and London

Ulrich MR, Bodnar RJ (1988) Systematics of stretching of fluid inclusions. II. Barite at one atmosphere confining pressure. Econ Geol 83: 1037-1046. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.83.5.1037

Vavřín I, Frýda J (1996) Mineralizace Cu-Ag-V-Hg v melafyru ze Studence u Jilemnice (Podkrkonoší). J Czech geol Soc 41: 33-41

Vejlupek M (1990) Geologická mapa ČR, 1 : 50 000, list 04-33 Náchod. Ústřední ústav geologický, Praha

Vytopilová H (2011) Mineralogie hydrotermálních výskytů s Cu-zrudněním v paleovulkanitech Podkrkonoší. MS, diplomová práce, PřF UP Olomouc

Žák K, Čadek J, Dobeš P, Šmejkal V, Reichmann F, Vokurka K, Sandstat JS (1990) Vein barite mineralization of the Bohemian Massif: Sulfur, oxygen and strontium isotopes and fluid inclusion characteristics and their genetic implications. In Poole FG, Dobeš P (eds): Proceedings of the Symposium on Barite and Barite Deposits: 35-49 Geological Survey Prague