ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Phosphohedyphane from the abandoned iron deposit Hraničná (Silesia, Czech Republic)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.28.044

Keywords

Abstract

Abandoned iron skarn deposit Hraničná is located 16 km NW of Jeseník, Silesia, Czech Republic. It is situated in the Staré Město Crystalline Complex, belt of high grade metamorphic rocks, which are supposed to be a meta-ophiolite of the initial Cambro-Ordovican rifting. The deposit itself is formed by two stratiform magnetite-hematite bodies within the marbles and quartz-rich biotite gneisses. Marbles containing silicates are rich in Zn and Pb and give evidence for sedimentary or volcanosedimentary origin of the ore accumulation. We collected several samples at the adit and +20 m levels of the mine which yielded phosphohedyphane. The mineral forms irregular aggregates up to 100 μm within the calcite-dolomite-magnetite skarn. Its average chemical formula from 7 WDS spots is (Ca2.07Sr0.03Ba0.01Mg0.02Pb3.23Zn0.01Fe0.09Al0.01)Σ5.47[(PO4)2.53(AsO4)0.03(SO3)0.01(SiO4)0.24]Σ2.81[Cl1.05F0.20]Σ1.25 based on 13 O+Cl+F. Use of the normalization to Ca1 + Ca2 = 5 and employing the charge balance could lead to the possible presence of (CO3)2- up to 0.60 apfu, resp. 3.61 wt. % CO2; this possible content does not have any effect on mineral classification. It is, therefore, the fifht reported occurrence of this mineral in the territory of the Czech Republic and the Bohemian Massif.

Files

Abstract (PDF) - 195.46KB
Fulltext (PDF) - 597.31KB

References

Fojt B, Kruťa T (1976) Geologické, mineralogické a ložiskové poměry Rychlebských hor v severozápadním Slezsku. Čas Morav Muz, Vědy přír 61: 7-52

Kampf AR, Steele IM, Jenkins RA (2006) Phosphohedyphane, Ca2Pb3(PO4)3Cl, the phosphate analog of hedyphane: Description and crystal structure. Am Mineral 91: 1909-1917. https://doi.org/10.2138/am.2006.2268

Ketcham R (2015) Technical note: Calculation of stoichiometry from EMP data for apatite and other phases with mixing on monovalent anion sites. Am Mineral 100: 1620-1623. https://doi.org/10.2138/am-2015-5171

Kocourková E, Houzar S, Hrazdil V (2010) Pyromorfit z jihlavského rudního revíru. Acta Muz Morav, Sci geol 95: 105-120

Kruťa T, Skácel J (1975) Ložisko Hraničná v Rychlebských horách ve Slezsku. Čas Morav Muz, Vědy přír 60: 33-56

Litochleb J (1972) Gahnit z magnetitového ložiska Hraničná ve Slezsku. Čas Mineral Geol 17: 431-434

Litochleb J (1975) Magnetitové a sulfidické zrudnění na ložisku Hraničná. Čas Slez Muz, Sci Nat 24: 149-167

Litochleb J (2000) Mineralogie magnetitového ložiska Hraničná v Rychlebských horách. Minerál 8: 301-308

Lomič V (1955) Soupis historických podkladů pro prospekční práce na lokalitě Hraničná. MS, Ústav pro výzkum rud & Český báňský archiv, Kutná Hora

Lomič V (1956) Závěrečná zpráva o archivním výzkumu na lokalitě Hraničná. MS, Ústav pro výzkum rud & Český báňský archiv Kutná Hora

McCann T, Skompski S, Poty E, Dusar M, Vozárová A, Schneider J, Wetzel A, Krainer K, Kornpihl K, Schäfer A, Krings M, Oplustil S, Tait J (2008) Carboniferous. In McCann T (ed.) The geology of Central Europe Volume 1: Precambrian and Palaeozoic: 411-529. The Geological Society, London. https://doi.org/10.1144/cev1p.9

Mráček M (2013) Mineralogie pyromorfitů z příbramského rudního revíru. MS, Bakalářská práce, PřF MU Brno

Novák M, Houzar S, Šrein V (1997) Gahnite-bearing marbles and their significance for regional classification of the eastern part of the Bohemian Massif. J Czech Geol Soc 42: 33-40

Pan Y, Fleet ME (2002) Composition of the apatite-group minerals: substitution mechanisms and controlling factors. Rev Mineral Geochem 48: 13-49

Pertold Z (1986) Stratiformní ložiska orlicko-kladské klenby. In Bernard JH, Pouba Z (eds.) Rudní ložiska a metalogeneze československé části Českého masívu: 240-242. Ústřední ústav geologický, Praha

Pertold Z, Stehlík E (1978) Modelové stáří stratiformních galenitů Českého masívu na základě izotopického složení olova. Sborník Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek V.: 195-208. Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Praha

Sejkora J, Bureš B, Škoda R (2010) Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších. Minerál 18: 108-115

Sejkora J, Litochleb J, Strnad J, Kubica J (2008) Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 16: 1-10

Zelinger O (ed.) (1998) RD Jeseník 1958-1998: 1-213, RD Jeseník, Jeseník