ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Research of archaeological artefacts from Kaňk near Kutná Hora


Volume 27, issue 2 (2019), pages 383-393

Keywords

Abstract

In area near top of hill Kaňk (northern from town Kutná Hora) were found archaeological artifacts. The research found that it is a collection of smithery slags and soils affected by mining. Individual slags have similar phase composition, they contain fayalite, wüstite, glass and pure iron, some slags also contain magnetite. They are evidence of the presence of a forge near the archaeologically confirmed mining equipment driven by horses, the so-called trejv, from the late 15th century.

Files

Abstract (PDF) - 190.95KB
Fulltext (PDF) - 4.74MB

References

Bartoš M (2004) Propadlina na turkaňském pásmu u Kutné Hory. Kutnohorsko - vlastivědný sborník 7: 33-40. Kuttna, Kutná Hora

Manasse A, Mellini M (2002) Archaeometallurgic slags from Kutná Hora. N Jb Miner Mh 8: 369-384

Pauliš P, Mikuš M (1998) Stříbrná stezka - hornická naučná stezka v Kutné Hoře. Stručná historie kutnohorského dolování. Kuttna, Kutná Hora

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed.) Microbeam Analysis: 104-106. San Francisco Press, San Francisco

Svoboda K (1998) Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském důlním revíru. In: Stříbrná Jihlava, seminář k dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině, Jihlava: 4-20

Šrein V (2018) Analýzy strusek. In Derner K (ed.) Středověké hornictví a hutnictví na Přísečnicku ve středním Krušnohoří (ArchaeoMontan Band 5) 395-407. Publikace Zemského úřadu pro archeologii Sasko, svazek 68

Šrein V, Šťastný M, Šreinová B, Králová J, Schweigstillová J (2007) Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 14-15: 170-176

Tomášek M (1999) Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na lokalitě Kaňk, o. Kutná Hora. Archiv ARÚ AV ČR Praha, čj. 7367/99

Tomášek M (2018) Kaňk u Kutné Hory. Kutnohorsko - vlastivědný sborník 20: 43-48. Kuttna, Kutná Hora