ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Mottramite and Mn-oxide mineralization from the Přísečnice ore district, Krušné hory Mountains (Czech Republic)


Volume 27, issue 2 (2019), pages 374-382

Keywords

Abstract

New finds of supergene minerals - Mn oxide (romanèchite) and PbCu vanadate (mottramite) in the Přísečnice ore district, Krušné hory Mountains (Czech Republic) are described in this paper. The studied mineralization was found atsmall dump of the mine Maria Kirchenbau, located in the peripheral part of this historical ore district, about 1 km SW from southern margin of the Přísečnice dam. Romanèchite occurs there as brown-black fragments up to 5 - 6 cm in size formed by hemispherical to spherical aggregates up to 0.5 cm across. It is monoclinic, space group C2/m, with unit-cell parameters (refined from X-ray powder pattern): a 13.936(7), b 2.845(2), c 9.685(8) Å, β 92.39(5)° and V 384.2(4)Å3. Mottramite forms rare yellow, yellow-green to brownish crystalline aggregates up to 0.5 cm in size, formed by tiny translucent to transparent prismatic crystals up to 0.2 mm in length. It is orthorhombic, space group Pnma, with the following unit-cell parameters refined from X-ray powder pattern: a 7.698(1), b 6.026(1), c 9.275(1) Å and V 430.3(1) Å3. The chemical composition of mottramite is possible to express by empirical formula (Pb1.02Ca0.01)Σ1.03(Cu0.88Zn0.04Mn0.02Ni0.01Fe0.01)Σ0.96(VO4)0.99(SiO4)0.01 (OH)0.98.

Files

Abstract (PDF) - 208.38KB
Fulltext (PDF) - 1.83MB

References

Cooper MA, Hawthorne FC (1995) The crystal structure of mottramite, and the nature of Cu↔Zn solid solution in the mottramite-descloizite series. Can Mineral 33: 1119-1124

Gross S, Bartura Y (1984) Mottramite, lead copper zinc vanadate hydroxide (Pb(Cu,Zn) (VO4)OH), from the Timna Massif (southern Israel). Israel J Earth Sci 33(1-2): 43-47

Chlupáč I, Brzobohatý R, Kovanda J, Stráník Z (2011) Geologická minulost České republiky. Academia Praha

Jangl L a kolektiv (1957) Zpráva o výsledcích báňskohistorického výzkumu Přísečnice. MS, Geofond Kutná Hora, GF P008804

Jirásek J, Matýsek D, Minaříková A (2017) Oxidické minerály manganu: vymezení, krystalové struktury, identifikace a výskyt na území České republiky. Bull Mineral Petrolog 25(1): 55-68

Jokély J (1857) Die geologischen Beschaffenheit des Erzgebirges im Saazer Kreis im Böhmen. Jb kaiser-könig Geol Reichsanst (Wien) 8: 516-607

Kingsbury AWG, Hartley J (1956) New occurrences of vanadium minerals (mottramite, descloizite, and vanadinite) in the Caldbeck area of Cumberland. Miner Mag 31: 289-295

Krause W, Kolitsch U, Bernhardt HJ, Effenberger H (2003) Duhamelite discredited. N Jb Mineral, Mh 2003(2): 75-96

Mrázek Z, Švihnos I (1980) Nové minerály z Vrančic. Čas Mineral Geol 25(1): 95-96

Ondruš P, Veselovský F, Hloušek J, Skála R, Vavřín I, Frýda J, Čejka J, Gabašová A (1997) Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. J Czech Geol Soc 42(4): 3-76

Pauliš P, Novák F, Ševců J (2004) Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách. Čas Morav Mus, Geol 89: 121-138

Pauliš P, Novák F, Ševců J, Škoda R, Němec Z, Adam M (2005) Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 13: 179-185

Pauliš P, Toegel V, Veselovský F, Franc J (2009) Mottramit z vápencového kamenolomu Smrčník, Horní Lipová u Jeseníku (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 17(2): 69-72

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106

Přibil M, Velebil D (2019) Historický rudní revír Přísečnice v Krušných horách - geologické, ložiskové a mineralogické poměry, topografie dolů a historické dolování. Bull Mineral Petrolog 27(1): 172-192

Reiss GJ, Raber T (1998) Mottramit aus Krettnich (Saarland). Lapis 23(11): 39

Reuss F A (1801) Mineralogische und bergmännische Bemerkunden über Böhmen. Berlin, Hamburg

Sejkora J, Pauliš P, Gramblička R, Malíková R, Pour O, Dolníček Z, Ulmanová J, Vrtiška L (2019) Nově zjištěná Bi-Co-Ni-As-U-V mineralizace přísečnického rudního revíru v Krušných horách (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 27(1): 1-37

Turner S, Post JE (1988) Refinement of the substructure and superstructure of romanechite. Am Mineral 73: 1155-1161

Van der Westhuizen WA, De Bruiyn H, Tordiffe EAW, Botha BJV (1986) The descloizite-mottramite series of vanadates from the Otavi Mountain Land, South West Africa: an X-ray study. Miner Mag 50: 137-140