ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Parasymplesite from the Marie Mine dump near Stará Vožice (Czech Republic)   


Volume 27, issue 2 (2019), pages 324-330

Keywords

Abstract

A parasymplesite, monoclinic Fe2+3(AsO4)2·8H2O was found in dump material of the Maria mine, belonging to an abandoned Ag-Pb-Zn ore deposit Stará Vožice-Ratibořské Hory (southern Bohemia, Czech Republic). Parasymplesite forms bluish-grey to greenish-grey hemispherical aggregates up to 2 mm in size in association with arsenopyrite and pyrite. Parasymplesite is monoclinic, space group C2/m with a 10.321(9), b 13.522(9), c 4.773(7) Å, β 105.0(8)°, V 643.4(9) Å3. Its chemical composition corresponds to empirical formula: (Fe2.91Mn0.03Al0.02K0.01)Σ2.97[(AsO4)1.79(PO4)0.21]Σ2.00 ·8H2O. Its origin is associated with weathering of arsenopyrite inside the mine dump material.

Files

Abstract (PDF) - 180.50KB
Fulltext (PDF) - 1.90MB

References

Čech V, Kořan J, Koutek J (1952) Rudní ložiska v okolí Ratibořských Hor a Staré Vožice u Tábora. Geotechnica 13: 1-70

Dvořák Z, Gramblička R, Radoň M, Števko M (2012) Rudní revír Hrob - Mikulov v Krušných horách. Minerál 20(1): 37-43

Chábera S, Ouředníková D (1979) Současný stav montánních forem antropogenního reliéfu v bývalém rudním revíru ratibořsko-vožickém. Sbor Jihočes Muz, přír Vědy 19(1): 1-12

Ito T, Minato H, Sakurai (1954) Parasymplesite, a new mineral polymorphous with symplesite. Proc Jap Acad 30: 318-324

Katzer B (1887) Příspěvky k minerálnímu zeměpisu Čech. Vesmír 16: 115

Kebrt M (1973) Minerály okolí Ratibořských Hor a Staré Vožice. Středoškolská odb. činnost, 9. Praha In: Šrein V (1985) Příspěvek k mineralogii rudního okrsku v oblasti Mladé Vožice a Ratibořských Hor. MS nepubl. práce v rámci „Stříbrné studie” pro n. p. Geoindustria Praha 1-21

Laugier J, Bochu B (2011) LMGP-Suite of Programs for the interpretation of X-ray experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp. přístup duben 2011

Nouza R (1986) Ložiskově geologické poměry a stav starých hornických prací v rudním revíru Ratibořské Hory - Stará Vožice. Studie z dějin hornictví 18: 32-48. NTM Praha

Nouza R (1988) Prognózní ocenění Ag-Pb-Zn rud blanické brázdy. MS Kandidátská disertační práce, katedra ložiskové geologie, PřF UK, Praha 1-143

Ondruš P, Veselovský F, Hloušek J, Skála R, Vavřín I, Frýda J, Čejka J, Gabašová A (1997) Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. J Czech Geol Soc 42(4): 3-76

Pačes T (1958) Příspěvek k chemismu rudních žil ze Staré Vožice u Tábora. Čas Mineral Geol 3: 43-48

Pauliš P, Postbiegl S (1993) Symplesit z Horních Novosedel u Písku. Sbor Jihočes Muz, přír Vědy 38(3-4): 218

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco 104-106

Sejkora J, Pauliš P, Gramblička R, Malíková R, Pour O, Dolníček Z, Ulmanová J, Vrtiška L (2019) Nově zjištěná Bi-Co-Ni-As-U-V mineralizace přísečnického rudního revíru v Krušných horách (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 27(1): 1-37

Sobotka J (1961) Výskyt erythrinu na rudních žilách u Ratibořských Hor. Čas Mineral Geol 6: 495-496

Staněk J (1991) Parageneze minerálů pegmatitových žil z Hatí u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Mus Moraviae, Sci natur 76: 19-49

Stehlík J (2011) Mineralogicko-geochemická charakteristika vybraných hydrotermálních mineralizací v blanické brázdě. MS Diplomová práce, PřF UK, Praha 1-45

Sturman BD (1976) New data for köttigite and parasymplesite. Can Mineral 14: 437-441

Šafránek (1878) Progr g Tábor (Výroční zpráva gymnázia) In: Kratochvíl J (1962) Řemíčov. Topografická mineralogie Čech V (O - Ř). NČSAV Praha

Šrein V (1985) Příspěvek k mineralogii rudního okrsku v oblasti Mladé Vožice a Ratibořských Hor. MS nepubl. práce v rámci „Stříbrné studie” pro n. p. Geoindustria Praha 1-21

Tywoniak J (1974) K těžbě stříbra na panství Mladá Vožice v 18. a 19. století. Studie z dějin hornictví 5: 69-81

Vrtiška L, Malíková R, Dolníček Z, Sejkora J (2019) Pyromorfit, kintoreit a cerusit z historického Ag-Pb-Zn ložiska Ratibořské hory (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 27(2): 394-410

Yoshiasa A, Miyano Y, Isobe H, Sugiyama K, Arima H, Nakatsuka A, Momma K, Miyawaki R (2016) Structural refinement of köttigite-parasymplesite solid solution: Unique cation site occupancy and chemical bonding with water molecules. J Mineral Petrolog Sci 111(5): 363-369