ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Historical mining of pelosiderites at the locality Koryčanská cesta near Moravany, southern part of the Chřiby Mts.


Volume 27, issue 2 (2019), pages 304-316

Keywords

Abstract

The locality Moravany - Koryčanská cesta represents a small occurrence of pelosiderite concretions, which have been mined for production of iron in 19th century. The host rock environment is formed by green-grey to dark grey claystones of the Rača Unit (Flysch Belt of the Western Carpathians). The pelosiderites are formed by fine-grained siderite to manganese-rich siderite containing disseminated detrital material. Grains of carbonate are zoned with increasing Fe/Mn ratio from core to rim; on the rim itself there is sometimes present a thin zone enriched in Mg. In addition, a concretion of phosphorite was found in association with pelosiderites. It is formed by carbonate-fluorapatite enclosing some detrital material. Both pelosiderite and phosphorite also contain accessory pyrite with elevated contents of Ni (up to 3.9wt. %), Co (up to 1.2 wt. %) and sometimes also Hg and Pb (up to 0.5 wt. %); the occurrence of rare chalcopyrite was also found. Pelosiderites and phosphorite are product of early diagenetic processes operating in unconsolidated host clayey deep-sea sediments. The material source of this mineralization was in both detrital and authigenic components of host sediments, which were remobilized by pore fluids under reducing conditions associated with shallow burial. The geochemical signature suggests that material resembling oceanic manganese nodules could have participate during formation of the studied mineralization.

Files

Abstract (PDF) - 186.38KB
Fulltext (PDF) - 2.19MB

References

Bąk K (2007) Organic-rich and manganese sedimentation during the Cenomanian-Turonian boundary event in the Outer Carpathian basins; a new record from the Skole Nappe, Poland. Palaeogeogr Palaeoclimatol Palaeoecol 256: 21-46

Bernard JH, Čech F, Dávidová Š, Dudek A, Fediuk F, Hovorka D, Kettner R, Koděra M, Kopecký L, Němec D, Paděra K, Petránek J, Sekanina J, Staněk J, Šímová M (1981) Mineralogie Československa. Academia Praha

Buday T, Benešová E, Březina J, Cicha I, Čtyroký P, Dornič J, Dvořák J, Eliáš M, Hanzlíková E, Jendrejáková O, Kačura G, Kamenický J, Kheil J, Köhler E, Kullmanová A, Maheľ M, Matějka A, Paulík J, Salaj J, Scheibner E, Scheibnerová E, Stehlík O, Urbánek L, Vavřínová M, Zelman J (1963) Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1:200 000 M-33-XXX Gottwaldov. Ústř Úst geol Praha

Buriánek D, Bubík M, Krejčí O (2011) Karbonátové konkrece Moravskoslezských Beskyd (Česká republika). Geol výzk Mor Slez 18: 13-17

Burkart E (1953) Mährens Minerale und ihre Literatur. Nakl Čs Akad věd, Praha

Curtis CD, Coleman ML, Love LG (1986) Pore water evolution during sediment burial from isotopic and mineral chemistry of calcite, dolomite and siderite concretions. Geochim Cosmochim Acta 50: 2321-2334

Dziubiņska B, Narębski W (2004) Siderite concretions in Paleocene series of Polish part of the Eastern Flysch Carpathians. Mineral Polon 35: 79-93

Filippelli GM (2002) The global phosphorus cycle. Rev Mineral Geochem 48: 391-425

Fisher QJ (1992) Geochemical and isotopic investigations of diagenesis in the Hepworth Sequence (Westphalian), Northern England. MS, nepublikovaná doktorská práce, University of Leeds, 241 p

Fisher QJ, Raiswell R, Marshall JD (1997) Siderite concretions from nonmarine shales (Westphalian A) of the Pennines, England: controls on their growth and composition. J Sediment Res 68: 1034-1045

Force ER, Cannon WF (1988) Depositional model for shallow-marine manganese deposits around black shale basins. Econ Geol 83: 93-117

Froelich PN, Arthur MA, Burnett WC, Deakin M, Hensley V, Jahnke R, Kaul L, Kim K-H, Roe K, Soutar A, Vathakanon C (1988) Early diagenesis of organic matter in Peru continental margin sediments: phosphorite precipitation. Mar Geol 80: 309-343

Froelich PN, Klinkhammer GP, Bender ML, Lüdtke NA, Heath GR, Cullen D, Dauphin P, Hammond D, Hartman B, Maynard V (1979) Early oxidation of organic matter in pelagic sediments of the eastern equatorial Atlantic: suboxic diagenesis. Geochim Cosmochim Acta 43: 1075-1090

Gautier DL (1982) Siderite concretions: indicators of early diagenesis in the Gammon Shale (Cretaceous). J Sediment Petrol 52: 859-871

Gregerová M, Fojt B, Vávra V (2002) Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů, MZM a PřF MU Brno

Hauer K (1863) Die wichtigeren Eisenerz - Vorkommen. Wien: 119-121

Chlupáč I, Brzobohatý R, Kovanda J, Stráník Z (2002) Geologická minulost České republiky. Academia Praha

Chylík J (1953) Jihomoravské železárny. Čas spol přátel starožitn 61: 72-80

Knudsen AC, Gunter ME (2002) Sedimentary phosphorites - an example: Phosphoria Formation, southeastern Idaho, U.S.A. Rev Mineral Geochem 48: 363-389

Kropáč K (2005) Petroarcheologický výzkum stavebního kamene zříceniny hradu Obřany. MS, diplomová práce, PřF UP Olomouc

Kropáč K, Dolníček Z, Uher P, Urubek T (2017) Fluorcaphite from hydrothermally altered teschenite at Tichá, Outer Western Carpathians, Czech Republic: compositional variations and origin. Mineral Mag 81: 1485-1501

Kruťa T (1947) Krátké dějiny hornictví a hutnictví na Bojkovsku. Vlast věst morav 2: 215-219

Liebus A (1925) Über ein Vorkommen von Manganerz im tertiären Flysch von Nordost-Mähren. Věst stát geol úst Republ Českoslov 1: 75

Matýsek D, Bubík M (2012) Fosfát a pelokarbonát z pelitů podslezské jednotky na stavbě silnice R48 u Frýdku-Místku, Česká republika. Geol výzk Mor Slez 19: 88-91

Matýsek D, Skupien P (2005) Fosforitové konkrece ve svrchní křídě slezské jednotky. Geol výzk Mor Slez v roce 2004: 34-36

Melka K, Šťastný M (2014) Encyklopedický přehled jílových a příbuzných minerálů. Academia Praha

Mozley PS, Carothers WW (1992) Elemental and isotopic composition of siderite in the Kuparuk Formation, Alaska: effect of microbial activity and water/sediment interaction on early pore-water chemistry. J Sedim Petrol 62: 681-692

Mullins HT, Rasch RF (1985) Sea-floor phosphorites along the Central California Continental Margin. Econ Geol 80: 696-715

Polách M, Dolníček Z, Malý K (2008) Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty). Acta Mus Moraviae, Sci geol 93: 127-135

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed.) Microbeam Analysis: 104-106. San Francisco Press, San Francisco

Raiswell R, Fisher QJ (2000) Mudrock-hosted carbonate concretions: a review of growth mechanisms and their influence on chemical and isotopic composition. J Geol Soc London 157: 239-251

Roth Z, Matějka A (1953): Pelosiderity Moravskoslezských Beskyd. Geotechnica 16: 1-112

Roy S (1992) Environments and processes of manganese deposition. Econ Geol 87: 1218-1236

Slansky M (1986) Geology of sedimentary phosphates. North Oxford Academic, London

Stalder M, Rozendaal A (2004) Apatite nodules as an indicator of depositional environment and ore genesis for the Mesoproterozoic Broken Hill-type Gamsberg Zn-Pb deposit, Namaqua Province, South Africa. Miner Deposita 39: 189-203

Stormer JCJr, Pierson MJ, Tacker RC (1993) Variation of F and Cl X-ray intensity due to anisotropic diffusion of apatite during electron microprobe analysis. Am Mineral 78: 641-648

Stráník Z (1993) Flyšové pásmo Západních Karpat, autochtonní mesozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku. In Přichystal A, Obstová V, Suk M (eds) Geologie Moravy a Slezska: 107-122. Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno

Trdlička Z, Hoffman V (1975) Untersuchungen der chemischen Zusammensetzung der Gangkarbonate von Kutná Hora (ČSSR). Freiberg Forschungshefte 6: 29-81

Turlei B (1858) Über Eisensteinablagerungen bei Gaya in Mähren. Österr Zeitschr für Berg- und Hüttenwesen 6(27): 209-213

Urubek T (2016) Genetické aspekty hydrotermálních procesů ve slezské a podslezské jednotce Vnějších Západních Karpat. MS, disertační práce, PřF MU Brno

Zmeškalová B (2010) Mineralogické stadium artefaktů po železářské výrobě v okolí Bystřice pod Hostýnem. MS, diplomová práce, PřF UP Olomouc