ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

REE-rich zálesíite from Běloves near Náchod (Czech Republic)


Volume 27, issue 2 (2019), pages 297-303

Keywords

Abstract

A rare Cu-Ca arsenate - mineral zálesíite, was found in the material from the abandoned quarry at Běloves near Náchod, eastern Bohemia, Czech Republic. It occurs there as light green crystalline aggregates up to 1.5 mm in size formed by tiny acicular crystals up to 0.3 mm in length. It is hexagonal, space group P63/m, the unit-cell parameters refined from X-ray powder diffraction data are: a 13.598(2), c 5.895(2) Å, and V 944.0(3) Å3. Chemical analyses of zálesíite correspond to the empirical formula Ca0.59(Y0.18Nd0.08La0.04Sm0.03Gd0.03Dy0.03Pr0.02Ce0.01Eu0.01Tb0.01Er0.01Yb0.01)Σ0.43Bi0.15 Cu5.75[(AsO4)2.26(AsO3OH)0.65(SiO4)0.07(PO4)0.02]Σ3.00(OH)6.00·3H2O on the basis of As+Si+P = 3 apfu. The Raman spectrum of studied zálesíite and its tentative interpretation are given.

Files

Abstract (PDF) - 175.57KB
Fulltext (PDF) - 713.06KB

References

Aksenov SM, Chukanov NV, Göttlicher J, Möckel S, Varlamov D, Van KV, Rastsvetaeva R K (2018) New insights into the crystal chemistry of agardite-(Ce): refinement of the crystal structure, hydrogen bonding, and epitaxial intergrowths with the Sb-analogue of auriacusite. Phys Chem Mineral 45(1): 39-50

Aruga A, Nakai I (1985) Structure of Ca-rich agardite, (Ca0.40Y0.31Fe0.09Ce0.06La0.04Nd0.01) Cu6.19[(AsO4)2.42(H AsO4)0.49](OH)6.38·3H2O. Acta Cryst C41 (2): 161-163

Baudiss J (1974) Dolování na Náchodsku. Národohosp propagace Československa C 11: 32-34

Burnham ChW (1962) Lattice constant refinement. Carnegie Inst Washington Year Book 61: 132-135

Čejka J, Sejkora J, Plášil J, Keeffe EC, Bahfenne S, Palmer SJ, Frost RL (2011) A Raman and infrared spectroscopic study of Ca2+ dominant members of the mixite group from the Czech Republic. J Raman Spectrosc 42: 1154-1159

Černý P, Doubek Z, Veselovský Z (2003) Nerosty z Bělovsi u Náchoda - Jiráskova lomu. Minerál 11(6): 406-418

Dietrich JE, Orliac M, Permingeat  F (1969) L‘agardite, une nouvelle espèce minérale et le problème du chlorotile. Bull Minéral 92(5): 420-434

Doubek Z (1996) Jiráskův lom a Dračí díra v Bělovsi u Náchoda. Minerál 4 (6): 381-384

Frost RL, Čejka J, Sejkora J, Plášil J, Bahfenne S, Palmer SJ (2010) Raman spectroscopy of the mixite mineral BiCu6(AsO4)3(OH)6·3H2O from the Czech Republic. J Raman Specrosc 41: 566-570

Hošek M (1964) K výskytům Cu-zrudnění v magmatitech Podkrkonoší. Čas Mineral Geol 9(3): 261-266

Janota L, Kraus S (1938) Nerost ze skupiny domeykitové. Věda přírodní 14: 152

Kašpar J (1942) Kuprit z Bělovsi u Náchoda. Zpr Geol úst pro Čechy a Moravu 18: 24-27

Keller P (1971) Die Kristallchemie der Phosphat- und Arsenatminerale unter besonderer Berücksichtung der Kationen-Koordinationspolyeder und des Kristallwassers Teil I: Die Anionen der Phosphat- und Arsenatminerale. N Jb Miner, Mh 1971(11): 491-510

Lafuente B, Downs RT, Yang H, Stone N (2015) The power of databases: the RRUFF project. In: Armbruster T, Danisi RM, eds, Highlights in Mineralogical Crystallography, Berlin, Germany, W. De Gruyter, 1-30

Libowitzky E (1999) Correlation of O-H stretching frequencies and O-H×××O hydrogen bond lengths in minerals. Monat Chem 130(8): 1047-1059 

Makreski P, Todorov J, Makrievski JV, Pejov L, Jovanovski G (2018) Vibrational spectra of the rare-occurring complex hydrogen arsenate minerals pharmacolite, picropharmacolite, and vladimirite: Dominance of Raman over IR spectroscopy to discriminate arsenate and hydrogen arsenate units. J Raman Spectrosc 49(4): 747-763

Mereiter K, Preisinger A (1986) Kristallstrukturdaten der Wismutminerale Atelestit, Mixit und Pucherit. Oest Akad Wissen, math - naturwiss Kl 123: 79-81

Mielke Z, Ratajczak H (1972) The force constants and vibrational frequencies of orthoarsenates. Bulletin de l´Academie Polonaise des Sciences, Serie des sciences chimiques 20(3): 285-270

Morrison SM, Domanik KJ, Origlieri MJ, Downs RT (2013) Agardite-(Y), Cu2+6Y(AsO4)3(OH)6·3H2O. Acta Cryst E69(9): i61-i62

Nakamoto K (2009) Infrared and Raman spectra of inorganic and coordination compounds Part A: Theory and applications in inorganic chemistry. John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey

Olmi F, Sabelli C, Trosti Ferroni R (1991) A contribution to the crystal chemistry of mixite group minerals from Sardinia (Italy). N Jb Mineral, Mh (1991): 487-499

Ondruš P (1993) ZDS - A computer program for analysis of X-ray powder diffraction patterns. Materials Science Forum, 133-136, 297-300, EPDIC-2. Enchede

Ondruš P, Veselovský F, Hloušek J, Skála R, Frýda J, Čejka J, Gabašová A (1997) Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. J Czech Geol Soc 42: 3-76

Opletal M, Domečka K (1971) Přehledná geologická mapa Orlických hor, listy M-33 57-C-b, M-33-57-C-d, M-33-57-D-c. Ústř Úst Geol

Paděra K (1947) Nerosty z Jiráskova lomu v Bělovsi. Národohospodářská propagace Československa, řada C, 11: 34-34

Paděra K (1951) Revise nerostů ze skupiny domeykitu a algodonitu. Rozpr Čes Akad Věd Umění Tř II 61(4): 1-22

Pekov IV, Chukanov NV, Zadov AE, Voudouris P, Magganas A, Katerinopoulos A (2011) Agardite-(Nd) NdCu6 (AsO4)3(OH)6·3H2O from the Hilarion Mine, Lavrion, Greece: mineral description and chemical relations with other members of the agardite-zalesiite solid-solution system. J Geosci 56(3): 249-255

Petrascheck W (1903) Die Mineralquellen der Gegend von Náchod und Cudowa. Jahrb der k k geol Reichsanstalt 53(3): 459-472

Petrascheck W (1909) Über permische Kupfererze Nordostböhmens. Verhdl k k geol Reichsanstalt 185: 283-293

Plášil J, Sejkora J, Čejka J, Škácha P, Goliáš V (2009) Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic. J Geosci 54: 15-56

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106

Rosický V (1905) O rudonosných břidlách českého severovýchodu. Živa 15: 157-158

Rosický V (1906) Úvahy o vzniku měďnatých rud českého Podkrkonoší. Rozpr Čs Akad Vědy Slovesn Umění, tř mat - přír 15 (37): 1-60

Sejkora J, Gabašová A, Novotná M (1997) Mixit ze Smrkovce u Mariánských Lázní. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 4-5: 185-187

Sejkora J, Ondruš P, Fikar M, Veselovský F, Mach Z, Gabašová A, Škoda R, Beran P (2006) Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic. J Czech Geol Soc 51: 57-101

Sejkora J, Pauliš P, Gramblička R, Malíková R, Pour O, Dolníček Z, Ulmanová J, Vrtiška L (2019) Nově zjištěná Bi-Co-Ni-As-U-V mineralizace přísečnického rudního revíru v Krušných horách (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 27(1): 1-37

Sejkora J, Pauliš P, Malíková R, Zeman M, Krtek V (2013) Supergenní minerály As ze štoly č. 2 Preisselberg, rudní revír Krupka (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 21: 201-209

Sejkora J, Řídkošil T, Šrein V (1999) Zálesíite, a new mineral of the mixite group, from Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic. N Jb Mineral, Abh 175(2): 105-124

Sejkora J, Šrein V (1996) Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit Českého masívu. Zpr geol výzk v r 1995: 153-155

Sejkora J, Toegel V, Pauliš P (2008) Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 16(2): 217-220

Slánský E (1961) Mineralogický posudek z lokality Běloves u Náchoda. MS Geofond

Tanaka T, Minakawa T, Kusachi I, Tanabe M (2009) Bi-bearing and REE-free zálesíite from the Fuka mine, Okayama Prefecture, Japan. J mineral petrolog sci 104(3): 164-167

Tuček K (1943) Erythrin z Bělovsi u Náchoda. Rozpr Čes Akad Věd Umění, Tř II 53(11): 1-5