ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

New findings on silver-rich vein mineralization of the Zn-Pb deposit Horní Město (Vrbno Group, Silesicum), Czech Republic


Volume 27, issue 2 (2019), pages 279-289

Keywords

Abstract

A detailed investigation of an archive sample of vein Ag-mineralization from the Zn-Pb deposit Horní Město yielded a number of new mineralogical findings. Allargentum, miargyrite, freibergite, fluorapatite and rhodochrosite were described for the first time here. Rutile showed admixtures of W, Nb and Zr, pyrargyrite contained increased proustite component (up to 32 mol. %) and K-feldspar had slightly elevated celsiane component (1.0 - 3.4 mol. %). Freibergite represents the silver- and antimony-richest member of the tetrahedrite group, which was ever found in this deposit. Because there are commonly occurring As- and Sb-bearing minerals in the host stratiform base-metals ores, we suggest that enrichment in Sb of the studied vein mineral assemblage was caused by chemical fractionation of elements during crystallization. The nature of older portion of the vein mineralization composed especially of K-feldspar, quartz, calcite, apatite, rutile, pyrite and arsenopyrite is close to late-metamorphic precipitates of the Alpine-type veins. In contrast, the Ag-minerals are younger, but the explicit origin of their parent fluids remains unresolved. With respect to the presence of various mineral phases with very different contents of Ag, Sb and S it is evident that significant changes in activities of these elements occurred during formation of the studied vein Ag mineralization. The observed complex chemical zonation of freibergite indicates a continuous geochemical evolution of the hydrothermal system, which was disrupted by at least two disturbances.

Files

Abstract (PDF) - 188.42KB
Fulltext (PDF) - 1.51MB

References

Čermák F, Fojt B, Zeman J, Zimák J (1984) K problematice studia zonárních a kolomorfních pyritů z některých jesenických ložisek. Čas Slez Muz (A) 33: 87-93

Dolníček Z, Fojt B, Mašek V (2018) Podmínky vzniku mineralizace rudních sloupů ložiska Zlaté Hory-jih: pohled ze studia fluidních inkluzí. Bull Mineral Petrolog 26: 64-73

Dolníček Z, Nepejchal M (2019): Sylvanit, clausthalit a doprovodné minerály ze železnorudného ložiska typu Lahn-Dill Pittenwald u Skal u Rýmařova. Bull Mineral Petrolog 27: 82-88

Dolníček Z, Nepejchal M, Ulmanová J (2019): Řepová u Mohelnice - mineralogicky nejpestřejší žilný rudní výskyt v moravskoslezském kulmu. Bull Mineral Petrolog 27: 109-135

Ďurišová J (1990) Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí. Sbor Geol Věd, lož geol mineral 29: 167-186

Fojt B, Dolníček Z, Hoffman V, Škoda R, Trdlička Z, Zeman J (2007a) Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník). Acta Mus Moraviae, Sci geol 92: 3-57

Fojt B, Dolníček Z, Nepejchal M (2012) Zlato v křemenných žilách lokalit Hláska a Vysoká hora - severní část revíru Andělská Hora. Acta Mus Moraviae, Sci geol 97: 47-67

Fojt B, Hladíková J, Losos Z, Šrein V (1992) Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova. Acta Mus Moraviae, Sci nat 77: 3-27

Fojt B, Vavrošová-Konečná J, Dolníček Z (2007b) Stručná charakteristika železnorudného výskytu Skály u Rýmařova, Nízký Jeseník. Čas Slez Muz Opava (A) 56: 1-22

Möelo Y, Makovicky E, Mozgova NN, Jambor JL, Cook N, Pring A, Paar W, Nickel E, Graeser S, Karup-Møller S, Balić-Žunić T, Mumme WG, Vurro F, Topa D, Bindi L, Bente K, Shimizu M (2008) Sulfosalt systematics: A review. Report of the sulfosalt sub-committee of the IMA Commission on Ore Mineralogy. Eur J Mineral 20: 7-46

Mücke A, Fojt B, Dolníček Z (2010) Petrography, mineralogy, geochemistry and genetic aspects of the Lahn-Dill type deposit of Malý Dĕd (= Leiterberg) in the Devonian Vrbno Group  (Silesicum), Czech Republic. Acta Mus Moraviae, Sci geol 95: 95-129

Nepejchal M, Dolníček Z, Fojt B, Mičudová K (2013) Zlato z historického důlního díla Anna - Zlaté Hory v Jeseníkách. Acta Mus Moraviae, Sci geol 98: 25-37

Nepejchal M, Dolníček Z, Fojt B, Mičudová K (2014) Zlato křemenných žil „Zelené jámy“  - Zlaté Hory v Jeseníkách. Acta Mus Moraviae, Sci geol 99: 37-48

Novotný P, Zimák J (2008) Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru. Bull mineral-petrolog Odd Nár muz (Praha) 16: 68-71

Pouchou J, Pichoir F (1985) „PAP“ (jrZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed): Microbeam Analysis: 104-106. San Francisco Press. San Francisco

Stormer JC Jr, Pierson MJ, Tacker RC (1993) Variation of F and Cl X-ray intensity due to anisotropic diffusion of apatite during electron microprobe analysis. Am Mineral 78: 641-648

Števko M, Sejkora J, Dolníček Z, Škácha P (2018) Selenium-rich Ag-Au mineralization at the Kremnica Au-Ag epithermal deposit, Slovak Republic. Minerals 8: 572

Trdlička Z, Hoffman V (1975) Untersuchungen der chemischen Zusammensetzung der Gangkarbonate von Kutná Hora (ČSSR). Freiberg Forschungshefte 6: 29-81

Zakrzewski MA (1989) Members of the freibergite-argentotennantite series and associated minerals from Silvermines, County Tipperary, Ireland. Min Mag 53: 293-298