ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Manganese rich beraunite, strunzite and phosphosiderite from historical Fe-Mn ore deposit Morašice near Přelouč (Czech Republic)


Volume 27, issue 2 (2019), pages 269-278

Keywords

Abstract

A new study of phosphate mineralization from abandoned Fe-Mn deposit Morašice near Přelouč (Železné hory Mts., Czech Republic) provides new analytical data for historically known mineral strunzite as well as newly determined minerals Mn-rich beraunite and phosphosiderite. Phosphate minerals are bound to cracks and cavities in weathered slate rocks. Mn-rich beraunite forms radially fibrous, dark green to yellow-green aggregates up to 1.5 mm in size; its empirical formula is (Na+0.02Fe2+0.72Mn2+0.16)Σ0.90(Fe3+4.98Al3+0.02)Σ5.00 [(SO4)0.01(PO4)3.96(AsO4)0.03]Σ4.00(OH)4.80·6H2O and refined unit-cell parameters are a 20.656(7), b 5.122(3), c 19.232(8) Å, β 93.6(1)° and V 2030.7(6) Å3. Strunzite in orange-yellow to light yellow radial aggregates and needles up to 5 mm long has an empirical formula (Na+0.01 Fe2+0.27Mn2+0.60Mg2+0.01)Σ0.89(Fe3+1.98Al3+0.02)Σ2.00 [(SO4)0.01(PO4)1.98(AsO4)0.01]Σ2.00(OH)1.78·6H2O and unit-cell parameters are: a 10.236(9), b 9.834(6), c 7.279(5) Å, α 90.27(8)°, β 98.25(7)°, γ 117.43(7)° and V 640.8(5) Å3. Phosphosiderite occurs as orange to beige crystalline crusts and spherical aggregates up to 0.5 mm and white spherical aggregates up to 0.5 mm in size; its empirical formula is Fe0.94(PO4)1.00·2H2O; refined unit-cell parameters are a 5.325(4), b 9.804(5), c 8.709(8) Å, β 90.5(6)° and V 454.6(6) Å3.

Files

Abstract (PDF) - 212.58KB
Fulltext (PDF) - 5.23MB

References

Aksenov SM, Chukanov NV, Göttlicher J, Hochleitner R, Zarubina ES, Rastsvetaeva RK (2018) Mn-bearing eleonorite from Hagendorf South pegmatite, Germany: crystal structure and crystal-chemical relationships with other beraunite-type phosphates. Z Krist 233: 469-477

Čech F, Slánský E (1959) Strunzit als Verwitterungsprodukt aus der Mn-Lagerstätte von Morašice bei Chvaletice in Ostböhmen. N Jahrb Mineral, Monatsh 9: 200-203

Čech F, Staněk J, Dávidová Š (1981): Minerály pegmatitů, 98-184. In: Bernard JH, Čech F, Dávidová Š, Dudek A, Fediuk F, Hovorka D, Kettner R, Koděra M, Kopecký L, Němec D, Paděra K, Petránek J, Sekanina J, Staněk J, Šímová M: Mineralogie Československa. Academia, Praha, 488

Fanfani L, Tomasssini M, Zanazzi PF, Zanzani AR (1978) The crystal structure of strunzite, a contribution to the crystal chemistry of the basic ferric - manganous hydrated phospates. Tscherm Mineral Petrog Mitt 25: 77-87

Fanfani L, Zanazzi PF (1966) La struttura cristallina della metastrengite. Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, Rendiconti Serie 8(40): 889

Fanfani L, Zanazzi PF (1967) The crystal structure of beraunite. Acta Cryst 22: 173-181

Fecia di Cossato YM, Orlandi P, Pasero M (1989) Manganese-bearing beraunite from Mangualde, Portugal: mineral data and structure refinement. Can Mineral 27: 441-446

Frondel C (1957) Strunzit, ein neues Eisen-Mangan-Phosphat. N Jahrb Mineral, Monatsh 10-11: 222-226

Chlupáč I, Brzobohatý R, Kovanda J, Stráník Z (2002) Geologická minulost České republiky. Academia Praha, 1-436

Chukanov NV, Aksenov SM, Rastsvetaeva RK, Schäfer C, Pekov IV, Belakovskiy DI, Scholz R, de Oliveira LCA, Britvin SN (2017) Eleonorite, Fe3+6(PO4)4O(OH)4·6H2O: validation as a mineral species and new data. Mineral Mag 81: 61-76

Jirásek J (2005) Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 13: 132-137

Laugier J, Bochu B (2011) LMGP-Suite of Programs for the interpretation of X-ray experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp. přístup duben 2011

Pauliš P, Venclík V, Malíková R, Pour O, Sejkora J (2015) Fosfosiderit ze Zdechovic a Chvaletic u Přelouče v Železných horách (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23(2): 208-213

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.) 104-106, San Francisco Press, San Francisco

Povondra P, Pivec E, Čech F, Lang M, Novák F, Prachař I, Ulrych J (1987) Přibyslavice peraluminous granite. Acta Univ Carol, Geol 183-283

Prachař I (1981) Současný stav výskytu nerostů ve Chvaleticích. Acta Mus reginaehradec, Sér A 16: 93-102

Slavík F (1928) Nerosty z ložisek manganových rud v Železných horách. Čas Nár Muz, Odd přírodověd 102(3-4): 113-127

Slavík F (1931) Gisements de manganese en Bohême orientale. Congr internat Miner Métall Géol appl 6: 141-145

Slavíková L (1930) Přírůstky mineralogických sbírek Národního muzea v Praze v letech 1927-1929. Čas Nár Muz, Odd přírodověd 104: 48-53

Staněk J. (1997) Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na Západní Moravě. Acta Mus Moraviae, Sci geol 82: 3-19

Staněk J. (2000) Strunzit, ein auktueller Neufund aus dem Pegmatit von Dolní Bory bei Velké Meziříčí, Westmähren, Tschechische Republik. Aufschluss 51: 25-29

Tuček K (1943) Nové nálezy nerostů I. Věst Král čes Spol Nauk, Tř matemat přírodověd 16: 2-3

Tvrdý J, Opekar L, Pechar T, Nedvěd J, Petrů M, Ječný M (2017) Závěrečná zpráva. Vyhodnocení ložiskově geologických prací v průzkumném území Trnávka. Ložisko: Chvaletice - odkaliště 1, 2 (B3104804) a Řečany - odkaliště 3 (B3243700). Surovina: manganová ruda. Etapa: průzkum. MS GET Praha, archiv ČGS-Geofond FZ007289

Vrtiška L, Sejkora J, Malíková R, Kadlec T (2017) Revize a nové nálezy fosfátů na historickém nalezišti Černovice u Tábora (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 25(2): 277-305

Welser P, Záruba J, Smutek D, Zbyšek Z, Malek O (2014) Nové sekundární fosfáty a sírany od Litošic v Železných horách. Minerál 22(4): 307-315

Žák L (1972) Metamorphic paragenesis of the manganese-pyrite horizon in the Železné hory Mts. (Bohemia). Čas Mineral Geol 17: 345-356

Žák L (1978) Mineralogie chvaletického ložiska. Acta Univ Carol, Geol 3-4: 457-471