ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Mineral assemblage and chemical composition of chlorites from Alpine-type veins from Markovice near Čáslav (Kutná Hora Crystalline Complex)


Volume 27, issue 1 (2019), pages 212-220

Keywords

Abstract

An electron-microprobe study was conducted on chlorites originating from four paragenetically distinct types of Alpine-type veins and host amphibolites and marbles from the quarry Markovice near Čáslav (central Bohemia, Czech Republic). The studied chlorites belong to the trioctahedral chlorites of the clinochlore-chamosite series showing wide ranges of contents of all main constituents [2.76 - 3.70 apfu Si, 2.76 - 3.70 apfu Al, 0.37 - 4.32 apfu Fe, 0.23 - 4.64 apfu Mg, Fe/(Fe+Mg) = 0.07 - 0.95]. Chlorites from different types of Alpine-type veins show very different trends in the Si vs. Fe/(Fe+Mg) plot and also very different formation temperatures (total range 84 - 354 °C), which were calculated using chlorite thermometers based on amount of tetrahedral Al. The calculated temperatures, however, correlate very well with mineral composition of the studied samples. We interpret all these findings in terms of polyphase crystallization of chlorites, which was associated with episodic opening of veins whereas each episode was characterized by specific composition of fluids and specific physico-chemical parameters. Part of chlorites in a single sample showed enrichment in Ni (up to 0.15 apfu), which could indicate some interaction of the parent fluids with (meta)ultrabasic rocks. Moreover, one sample gave evidence for thermal rejuvenation as high as 150 °C during crystallization of chlorite. The obtained results suggest highly dynamic hydrothermal system which is in agreement with previously indicated repeated changes of temperature, pressure and/or chemical composition of parent fluids, which were interpreted from both silicate and sulphide parageneses of Alpine-type veins from Markovice.

Files

Abstract (PDF) - 170.62KB
Fulltext (PDF) - 1.64MB

References

Bayliss P (1975) Nomenclature of the trioctahedral chlorites. Can Mineral 13:178-180

Bernard JH (1981) Minerály alpských žil a jim podobných asociací. In: Bernard JH, Čech F, Dávidová Š, Dudek A, Fediuk F, Hovorka D, Kettner R, Koděra M, Kopecký L, Němec D, Paděra K, Petránek J, Sekanina J, Staněk J, Šímová M: Mineralogie Československa: 405-419. Academia Praha

Bryndzia LT, Scott SD (1987) The composition of chlorite as a function of sulfur and oxygen fugacity: An experimental study. Am J Sci 287: 50-76

Cathelineau M (1988) Cation site occupancy in chlorites and illites as a function of temperature. Clay Miner 23: 471-485

de Caritat P, Hutcheon I, Walshe JL (1993) Chlorite geothermometry: A review. Clay Clay Miner 41: 219-239

Dolníček Z, Ulmanová J (2018a) Texturně neobvyklá Cu sulfidická mineralizace a doprovodné minerály z alpské žíly od Markovic u Čáslavi. Bull Mineral Petrolog 26: 78-89

Dolníček Z, Ulmanová J (2018b) Revize sulfidické mineralizace z alpských žil od Markovic u Čáslavi (kutnohorské krystalinikum): minerální asociace a chemické složení. Bull Mineral Petrolog 26: 138-148

Fišera M (2000) Alpská parageneze - klasifikace, typy a naleziště v České republice. Bull Mineral petrol odd Nár muz (Praha) 8: 23-40

Jowett EC (1991) Fitting iron and magnesium into the hydrothermal chlorite geothermometer. GAC/MAC/SEG Joint Annual Meeting (Toronto, May 27-29, 1991), Program with Abstracts 16: A62. Toronto

Konta J (1950) Příčiny různého zbarvení titanitu. Rozpr Čs Akad věd umění 59 (18): 1-16

Kranidiotis P, MacLean WH (1987) Systematics of chlorite alteration at the Phelps Dodge massive sulfide deposit, Matagami, Quebec. Econ Geol 82:1898-1911

Kratochvíl F (1941) Poznámky k několika novým výskytům nerostů na Kutnohorsku a Táborsku. Věda přír 20: 183-185

Kratochvíl J (1911) Nerosty okolí čáslavského. 41. výroční zpráva klubu přírodovědeckého v Praze za r. 1910: 35-38

Kratochvíl J (1961) Topografická mineralogie Čech IV (L-N). Nakladatelství ČSAV. Praha

Liard J (1988) Chlorites: metamorphic petrology. In: Bailey SW (ed) Hydrous phyllosilicates. Rev Mineral 19: 405-447

Melka K (1965) Návrh na klasifikaci chloritových minerálů. Věst Ústř Úst geol 40: 23-27

Melka K, Šťastný M (2014) Encyklopedický přehled jílových a příbuzných minerálů. Academia. Praha

Nesbitt BE (1982) Metamorphic sulfide-silicate equilibria in the massive sulfide deposits at Ducktown, Tennessee. Econ Geol 77: 364-378

Nesbitt BE (1986) Oxide-sulfide-silicate equilibria associated with metamorphic ore deposits. Part I: Theoretical considerations. Econ Geol 81: 831-840

Novák F, Drábek M (1964) Rozšíření sulfidického zrudnění v širším okolí Čáslavi a Kutné Hory. Práce muz Kut Hoře 5: 18-28

Pauliš P, Heřmánek J, Jebavá I, Zahradníček L (2011) Stilbit-Ca z amfibolitového kamenolomu Markovice u Čáslavi (Česká republika). Bull mineral petrol odd Nár Muz (Praha) 19: 52-55

Pouchou J L, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed.) Microbeam Analysis: 104-106. San Francisco Press, San Francisco

Růžička Č (1947) Lomy a nerosty čáslavského okolí. Podoubraví 15: 70-74.

Rychlý R (1982) Revize zeolitů z Markovic u Čáslavi. Čas mineral geol 27: 315-316

Šamánková M (2012) Mineralogické studium alpské parageneze z lomu u Libodřic. MS, dipl. práce, ÚGV PřF MU Brno

Tesař P (2010a) Zpráva o nálezu natrolitu z lomu Markovice. Minerál 18: 230-232

Tesař P (2010b) Karbonáty v lomu Markovice. Minerál 18: 233-238

Tesař P (2010c) Granáty v lomu Markovice. Minerál 18: 525-527

Vrána S, Janoušek V, Laciok A, Halodová P, Žák L (2016) Metamorfní reakce epidotu v žilách alpského typu na granát-anortitové symplektity: Markovice, kutnohorské krystalinikum. Bull mineral petrol odd Nár Muz (Praha) 24: 224-229

Wiewióra A, Weiss Z (1990) Crystallochemical classifications of phyllosilicates based on the unified system of projection of chemical composition: II. The chlorite group. Clay Miner 25: 83-92