ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

The recently found Bi-Co-Ni-As-U-V mineralization of the Přísečnice ore district, Krušné hory Mountains (Czech Republic)


Keywords

Abstract

New finds of primary and supergene Bi-Co-Ni-As-U-V mineralization in the Přísečnice ore district, Krušné hory Mountains (Czech Republic) are described in this paper. The studied mineralization was found at small mine dump located in the peripheral part of this historical ore district, about 200 m E from eastern margin of the Přísečnice dam. The primary mineralization is represented by native bismuth, bismuthinite, galena, chalcopyrite, pyrite, nickeline, nickelskutterudite, rammelsbergite, safflorite, skutterudite and stibnite in quartz gangue. The fragments of strongly supergene altered rocks with V-rich phyllosilicates were also found in mine dump material. The abundant supergene mineralization is represented by elements and sulfides (acanthite, copper, silver); Bi-minerals (atelestite, bismite, bismutite, eulytine, kettnerite, mixite, preisingerite, rooseveltite, unnamed (BiO)6(OH)3(AsO4) and zavaritskite); Fe-Ni arsenates (annabergite, bariopharmacosiderite-Q, parasymplesite, scorodite) and U-minerals (francevillite, metatyuyamunite, zeunerite). Arsenolite, goethite, cuprite and mimetesite were also found in the association. The detailed descriptions, X-ray powder diffraction data, refined unit-cell parameters and quantitative chemical composition of individual mineral phases are given.

Files

Abstract (PDF) - 204.51KB
Fulltext (PDF) - 8.42MB

References

Alvarez M, Sileo EE, Rueda E H (2008) Structure and reactivity of synthetic Co-substituted goethites. Am Mineral 93(4): 584-590

Anthony JW, Bideaux RA, Bladh KW, Nichols MC (1990) Handbook of mineralogy. Volume I. Elements, sulfides, sulfosalts. Mineral data publishing, Tucson, Arizona, 588 s.

Balášová M, Burghardt I (2014) Neznámá listina z roku 1339 jako nejstarší písemný doklad o těžbě stříbra v českém Krušnohoří. In ArchaeoMontan 2014, Výsledky a výhledy 167-174. Dresden

Balášová M, Crkal J, Černá R, Derner K, Lissek P (2012) Kremsiger, k. ú. Přísečnice, okr. Chomutov - současný stav poznání a povrchový průzkum hornického sídliště. In: Archaeomontan 2012, Erkunden - Erfassen - Erforschen. Arbeits- u Forschber sächs Bodendenkmalpl, Beih 26: 69-82

Ballirano P, Maras A (2012) Refinement of the crystal structure of arsenolite, As2O3. Z Kristall 217: 177-178

Bedlivy D, Mereiter K (1982) Structure of α-BiAsO4 (rooseveltite). Acta Cryst B38: 1559-1561

Bedlivy D, Llambías EJ, Astarloa JFH (1972) Rooseveltit von San Francisco de los Andes und Cerro Negro de la Aguadita, San Juan, Argentinien. Tschermaks Min Petr Mitt 17: 65-75

Bílek J, Jangl L, Urban J (1976) Dějiny hornictví na Chomutovsku. Vlastivědné muzeum v Chomutově

Crkal J, Wolf M (2014) Počátky města Přísečnice. In ArchaeoMontan 2013, Krušná krajina - Erz(gebirgs)landschaft 95-102. Dresden

Čejka J, Sejkora J, Plášil J, Keeffe EC, Bahfenne S, Palmer SJ, Frost RL (2011) A Raman and infrared spectroscopic study of Ca2+ dominant members of the mixite group from the Czech Republic. J Raman Spectrosc 42, 1154-1159

Černá E, Káčerik A (2006) Závěrečná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu. MS, ÚAPP Most

Dai Y, Hughes JM, Moore PB (1991) The crystal structures of mimetite and clinomimetite, Pb5(AsO4)3Cl. Can Mineral 29: 369-376

Dolníček Z (2018) Vanadem, niklem a olovem bohaté fylosilikáty z U-Ni-Co-As-Ag/Bi ložiska Zálesí u Javorníka. Bull Mineral Petrolog 26: 196-205

Forman J (1965) Úsek Přísečnice, závěrečná zpráva. MS, JD Geologický průzkum, Ostrov nad Ohří

Frost RL, Čejka J, Sejkora J, Plášil J, Bahfenne S, Palmer SJ (2010) Raman spectroscopy of the mixite mineral BiCu6(AsO4)3(OH)6.3H2O from the Czech Republic. J Raman Specrosc 41, 566-570

Frost RL, Čejka J, Sejkora J, Plášil J, Jagannadha RB, Keeffe EC (2011) Raman spectroscopic study of a hydroxy-arsenate mineral containing bismuth - atelestite  Bi2O(OH)(AsO4). Spectrochim Acta A, Molec Biomolec Spectrosc 78(1): 494-496

Gramblička P, Pauliš P, Fediuk F, Malíková R (2014) Nový výskyt harmotomu z Přísečnice v Krušných horách. Minerál 22(1): 34-39

Grice JD (2002) A solution to the crystal structures of bismutite and beyerite. Can Mineral 40: 693-698

Hager SL, Leverett P, Williams PA, Mills SJ, Hibbs DE, Raudsepp M, Kampf AR, Birch WD (2010) The single-crystal X-ray structures of bariopharmacosiderite-C, bariopharmacosiderite-Q and natropharmacosiderite. Can Mineral 48: 1477-1485

Hawthorne FC (1976) The hydrogen positions in scorodite. Acta Cryst B32: 2891-2892

Herzberg F (1910) Beiträge zur geologischen Kenntnis der Pressnitzer Erzlagerstätten.  Freiberg Craz & Gerlach (Joh. Stettner).

Houzar S (1995) Grafitické kvarcity s vanad obsahujícími minerály v moravském moldanubiku. Geol Výzk Mor Slez v r 1994: 89-90

Hybler J, Dušek M (2007) Revision of the crystal structure of kettnerite CaBi[OFCO3]. Eur J Mineral 19: 411-418

Chlupáč I, Brzobohatý R, Kovanda J, Stráník Z (2011) Geologická minulost České republiky. Academia Praha.

Chrt J (1999): Rozšíření Bi-Co-Ni-Ag mineralizace v Krušných horách a Slavkovském lese.  Uhlí Rudy Geol Průzk 7-8: 29-38

Ito T, Minato H, Sakurai (1954) Parasymplesite, a new mineral polymorphous with symplesite. Proc Jap Acad 30: 318-324

Jangl L (1957) Zpráva o výsledcích báňskohistorického výzkumu Přísečnice. MS, ÚVR, ČBA Kutná Hora

Jangl L (1965) Staré báňské práce v prostoru nádrže Kryštofovy Hamry. MS Geofond Kutná Hora

Kratochvíl J (1962) Topografická mineralogie Čech V. NČSAV, Praha

Krause W, Bellendorff K, Bernhardt H-J (1993) Petitjeanite, Bi3O(OH)(PO4)2, a new mineral, and additional data for the corresponding arsenate and vanadate, preisingerite and schumacherite. N Jb Mineral, Mh 1993(11): 487-503

Krause W, Bernhardt H-J, Blaß G, Effenberger H, Graf H-W (1997) Hechtsbergite, Bi2O(OH)(VO4), a new mineral from the Black Forest, Germany. N Jb Mineral, Mh 1997: 271-287

Laugier J, Bochu B (2011) LMGP-Suite of Programs for the Interpretation of X-ray Experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011

Lissek P, Derner K, Šrein V, Bohdálek P, Křivánek R (2014) Výzkum hornického sídliště Kremsiger v roce 2013. In ArchaeoMontan 2014, Výsledky a výhledy 151-160. Dresden

Liu H, Kuo C (1997) Crystal structure of bismuth(III) silicate, Bi4(SiO4)3. Z Krist 48: 212

Lowag J (1903) Die Vorkommen von silberhältigen Bleiglanz, Kobalt und Nickelerze bei Pressnitz im böhmischen Erzgebirge. Österr Z Berg- u Hüttenwes 51: 532-534

Malkovský M a kolektiv (1985) Geologie severočeské hnědouhelné pánve a jejího okolí.  Ústř. Ústav geol., Praha.

Mereiter K (1986) Crystal structure refinements of two francevillites, (Ba,Pb)[(UO2)2V2O8]·5H2O. N Jb Mineral, Mh 1986: 552-560

Mereiter K, Preisinger A (1986) Kristallstrukturdaten der Wismutminerale Atelestit, Mixit und Pucherit. Oest Akad Wissen, math - naturwiss Kl 123, 79-81

Mrňa F, Pavlů D (1967) Ložiska Ag-Bi-Co-Ni-As-formace v Českém masívu. Sbor geol Věd, ložisk Geol  9: 7-104

Müller H (2001) Beschreibung der Grubengabäude im Rewier Pressnitz im Erzgebirge. Band 1-4, Tessiner str 134, München

Müller H, Crkal J, Urban M (2015) Přísečnice. In Urban M (ed.) Horní města Krušných hor, Ústecký kraj 242-271. Vyd Fornica publishing

Nagai T, Kagi H, Yamanaka T (2003) Variation of hydrogen bonded O… O distances in goethite at high pressure. Am Mineral 88(10): 1423-1427

Okudera H (2013) Relationships among channel topology and atomic displacements in the structures of Pb5(BO4)3Cl with B = P (pyromorphite), V (vanadinite), and As (mimetite). Am Mineral 98: 1573-1579

Olmi F, Sabelli C, Trosti Ferroni R (1991) A contribution to the crystal chemistry of mixite group minerals from Sardinia (Italy). N Jb Mineral, Mh 487-499

Ondruš P, Jansa J, Novák F, Vavřín I (1994) Origin and relationships of bismuth secondary minerals at the Moldava deposit in the Krušné hory Mts. Věst Čes geol Úst 69: 79-86

Ondruš P, Veselovský F, Hloušek J, Skála R, Frýda J, Čejka J, Gabašová A (1997) Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. J Czech Geol Soc 42: 3-76

Ondruš P, Veselovský F, Gabašová A, Hloušek J, Šrein V, Vavřín I, Skála R, Sejkora J, Drábek M (2003) Primary minerals of the Jáchymov ore district. J Czech Geol Soc 48: 19-147

Ozdín D, Lásková K, Kučerová G, Váchová L (2018) Kryštalochemické štúdium a Ramanova spektroskopia arzenolitu z Dobšinej (Slovensko). Bull Mineral Petrolog 26(2): 206-212

Pauliš P, Kopecký S, Jebavá I (2012) Corkit a bariofarmakosiderit-Q z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 20(1): 106-109

Pauliš P, Dvořák Z, Jebavá I, Zeman M (2013) Bariofarmakosiderit-Q z fluoritového ložiska Moldava v Krušných horách (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 21(1): 74-77

Pauliš P, Toegel V, Malíková R. (2014) Eulytin z ložiska uranových rud Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 22(1): 120-122

Pauliš P, Urban M, Malíková R, Pour O (2015) Bismutit z ložiska manganových rud Horní Blatná v Krušných horách (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23(1): 109-112

Pertlik F (1978) Strukturverfeinerung von kubischem As2O3 (Arsenolith) mit Einkristalldaten. Czechoslovak J Phys B28: 170-176

Plášil J, Sejkora J, Goliáš V (2008) Vizmutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna. Opera corcont 45: 5-11

Plášil J, Sejkora J, Čejka J, Škácha P, Goliáš V (2009) Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic. J Geosci 54, 15-56

Plášil J, Sejkora J, Plecháček J, Jebavá I, Škácha P, Škoda R, Fejfarová K (2011) Walpurgin z uranového ložiska Medvědín, Krkonoše (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár. Muz (Praha) 19: 171-181

Plášil J, Hloušek J, Kasatkin AV (2014) Pozoruhodný výskyt metaťujamunitu a minerálů mixitové skupiny na Dušní žíle (Geister), Jáchymov (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 22(2): 215-220

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106

Rieder M, Cavazzini G, D´yakonov YS, Kamenetskii VAF, Gottardi G, Guggenheim S, Koval´ PV, Mueller G, Neiva AMR, Radoslovich EW, Robert JL, Sassi FP, Takeda H, Weiss Z, Wones DR (1998) Nomenclature of micas. Can Mineral 36: 905-912

Rumsey MS, Mills SJ, Spratt J (2010) Natropharmacoalumite, NaAl4[(OH)4(AsO4)3].4H2O, a new mineral of the pharmacosiderite supergroup and the renaming of aluminopharmacosiderite to pharmacoalumite. Mineral Mag 74, 929-936

Řídkošil T, Sejkora J, Šrein V (1996) Smrkovecite, monoclinic Bi2O(OH)(PO4), a new mineral of the atelestite group. N Jb Mineral, Mh 1996(3): 97-102

Segal DJ, Santoro RP, Newham RE (1966) Neutron diffraction study of Bi4Si3O12. Zeit Krist 123: 73-76

Sejkora J (1992) Mineralogie oxidických fází s bismutem. MS Dipl práce, Přír fakulta Univ Karol Praha, 1-154

Sejkora J, Šrein V (1996) Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit Českého masívu. Zpr geol výzk v r 1995: 153-155

Sejkora J, Řídkošil T, Šrein V (1994) Rooseveltite from Moldava, Krušné hory Mts., Czech Republic. N Jb Mineral, Mh 1994(1): 40-48

Sejkora J, Gabašová A, Novotná M (1997) Mixit ze Smrkovce u Mariánských Lázní. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 4-5: 185-187

Sejkora J, Řídkošil T, Šrein V (1999) Zálesíite, a new mineral of the mixite group, from Zálesí, Rychlebské hory Mts., Czech Republic. N Jb Mineral, Abh 175(2): 105-124

Sejkora J, Ondruš P, Fikar M, Veselovský F, Mach Z, Gabašová A, Škoda R, Beran P (2006) Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic. J Czech Geol Soc 51: 57-101

Sejkora J, Litochleb J, Strnad J, Kubica J (2008) Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 16: 1-10

Sejkora J, Škovíra J, Čejka J, Plášil J (2009) Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic. J Geosci 54: 355-371

Sejkora J, Plášil J, Císařová I, Škoda R, Hloušek J, Veselovský F, Jebavá I (2011) Interesting supergene Pb-rich mineral association from the Rovnost mining field, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic. J Geosci 56: 257-271

Sejkora J, Pauliš P, Malíková R, Zeman M, Krtek V (2013a) Supergenní minerály As ze štoly č. 2 Preisselberg, rudní revír Krupka (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 21: 201-209

Sejkora J, Škácha P, Venclík V, Plášil J (2013b) Vanad-uranová mineralizace v lomu Prachovice (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 21(2): 113-130

Sejkora J, Kopecký S s, Pauliš P, Kopecký S j (2015) Ni-Sb mineralizace z rudního revíru Michalovy Hory (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23(2): 129-146

Schless J (1979) Operativní přepočet zásob a návrh geologického průzkumu ložiska Fe rud Přísečnice, stav k 31.7.1979. MS ČGS Geofond Praha, 20 s. P 104073

Stern TW, Stieff LR, Girhard MN, Meyrowitz R (1956) The occurence and properties of  metatyuyamunite, Ca(UO2)2(VO4)2·3-5H2O. Am Mineral 41: 187-201

Sturman BD (1976) New data for köttigite and parasymplesite. Can Mineral 14: 437-441

Syneček V, Žák L (1960) The crystal structure of kettnerite, (BiO)(CaF)CO3. Czech J Phys 10: 195-207

Šrein V (2015) Pětiprvková formace v českém Krušnohoří – mineralogie, geochemie ložiskových minerálů a rudotvorné procesy. MS ZZ ČGS Praha

Šrein V, Bohdálek P, Sejkora J (1996a) Stručný přehled minerálů uranu v širokém okolí Měděnce. Zpravodaj - geologický pavilon prof. F. Pošepného 6, 35-39 Ostrava

Šrein V, Bohdálek P, Šreinová B, Sejkora J (1996b) Průvodce po mineralogických a geologicko-montanistických lokalitách střední části Krušných hor. Měděnec

Števko M, Gramblička R, Malíková R (2015) Nové údaje o supergénnych mineráloch z polymetalického ložiska Čavoj, Strážovské vrchy (Slovenská republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23(1): 63-74

Števko M, Sejkora J, Bačík P (2011) Mineralogy and origin of supergene mineralization at the Farbiště ore occurrence near Poniky, central Slovakia. J Geosci 56(3): 273-298

Števko M, Sejkora J, Malíková R (2016) Nové údaje o supergénnych mineráloch z banského pola Rainer, ložisko Ľubietová - Podlipa (Slovenská republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 24(1): 1-12

Tanaka T, Minakawa T, Kusachi I, Tanabe M (2009) Bi-bearing and REE-free zálesíite from the Fuka mine, Okayama Prefecture, Japan. J Mineral Petrolog Sci 104(3): 164-167

Vrtiška L, Pauliš P, Gramblička R, Sejkora J, Malíková R, Pour O (2017) Supergenní mineralizace rudního revíru Michalovy Hory (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 25(2): 228-244

Yang H, Lu R, Downs RT, Costin G (2006) Goethite, α-FeO(OH), from single-crystal data. Acta Cryst E62(12): i250-i252

Yoshiasa A, Miyano Y, Isobe H, Sugiyama K, Arima H, Nakatsuka A, Momma K, Miyawaki R (2016) Structural refinement of köttigite–parasymplesite solid solution: Unique cation site occupancy and chemical bonding with water molecules. J Mineral Petrolog Sci 111(5): 363-