ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Zeolite mineralization from Kluček Hill at Heřmaničky near Česká Lípa (Czech Republic)


Keywords

Abstract

The Kluček Hill is situated on the western end of the Heřmaničky village, 4 km SE of the Česká Lípa, northern Bohemia (Czech Republic). It consists of a couple of hillocks, the western of them being higher (276.5 m) than the eastern one (265 m). The hill is formed by an E-W striking dyke of basaltic rock (nephelinite) cutting a body of intrusive breccia. More interesting, from a mineralogical point of view, is the abandoned small quarry in the eastern elevation, where a zeolite mineralization with analcime, harmotome, offretite and chabazite-Ca was found. Phillipsite-Ca was observed only in the small quarry of the western elevation. Harmotome and offretite are the most interesting zeolites of this locality. Harmotome occurs mainly in spherical radial aggregates or as twinned crystals. Its unit-cell parameters, refined from powder X-ray data, are: a 9.8783(15), b 14.1387(18), c 8.6925(11) Å, β 124.81(4)° and V 996.8(2) Å3. Chemical analyses of harmotome correspond to the empirical formula (Ba1.47Ca0.63K0.76Na0.06)Σ 2.89(Si11.21Al4.74)O32·12H2O. Offretite forms in nephritic or spheroidal cavities mostly ball-shaped aggregates or isolated prismatic crystals. The unit cell parameters of offretite, refined fom the powder X-ray data, are: a 13.302(5), c 7.5904(12) Å and V 1163.1(6) Å3. Its chemical analyses correspond to the empirical formula Ca1.24K0.94Mg0.74(Si12.92Al5.10)O36·15H2O. Analcime, chabazite-Ca and phillipsite-Ca occur as additional zeolites at this locality.

Files

Abstract (PDF) - 201.90KB
Fulltext (PDF) - 5.06MB

References

Adamovič J (2018) Geologické poměry České Lípy. In Kratochvíl J (ed.), Česká Lípa. Městský úřad Česká Lípa

Adamovič J, Ulrych J, Rohovec J, Rajlichová J, Peroutka J (2017) Ověření geologických poměrů podél čedičových žil zadržujících povrchové a podzemní vody na území CHKO Kokořínsko-Máchův kraj. MS, Závěrečná zpráva, Geologický ústav AV ČR, v. v. i. pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR: 1-100, 5 příloh. Praha

Coombs DS, Alberti A, Armbruster T, Artioli G, Colella C, Galli E, Grice JD, Liebau F, Mandarino JA, Minato H, Nickel EH, Passaglia E, Peacor DR, Quartierit S, Rinaldi R, Ross M, Sheppard RA, Tillmanns E, Vezzalini G (1997) Recommended nomenclature for zeolite minerals: report of the subcommittee on zeolites of the International Mineralogical Association, commission on new minerals and mineral names. Can Mineral 35:1571-1606

Deer AW, Howie AR, Wise SW, Zussman J (2004) Rock-forming minerals. Framework Silicates: Silica Minerals, Feldspathoids and the Zeolites. 1-982, The Geological Society. London

Graber HV (1904) Geologisch-petrographische Mitteilungen aus dem Gebiete des Kartenblattes Böhm.-Leipa und Dauba, Zone 3, Col. XI der österr. Spezialkarte. (Mit drei Zinkotypien im Text.) Jb K-kön geol Reichanstalt 54, 3-4: 431-460

Gualtieri A, Artioli G, Passaglia E, Bigi S, Viani A, Hanson JC (1998) Crystal structure - crystal chemistry relationships in the zeolites erionite and offretite. Amer Mineral 83:590-606

Hantschel F (1911) Heimatskunde des politischen Bezirkes Böhmisch Leipa. Selbstverlag 1-1180, Česká Lípa

Klein V (1967) Zpráva o inventarizaci ložisek stavebních nerostných surovin na listu mapy M 33-54-A (Doksy). MS, archiv ČGS Praha, 1-20

Klein V a kolektiv (1963) Základní geologické mapování listu Doksy, list M-33-54-A-a (Jestřebí), 1 : 25 000. Ústřední ústav geologický, Praha

Klein V a kolektiv (1991) Geologická mapa ČR, list 02 - 42 Česká Lípa, 1 : 50 000. Český geologický ústav, Praha

Laugier J, Bochu B (2011) LMGP-Suite of Programs for the Interpretation of X-ray Experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011

Müller B (1924) Die geologische Sektion Reichstadt-Brenn der Spezialkarte Böhm.-Leipa Dauba in Nordböhmen. Mitt d Ver d Naturfreunde in Reichenberg 46: 4-40 Reichenberg

Pauliš P, Dvořák Z, Radoň M, Pour O, Malíková R (2014a) Harmotom a doprovodné minerály z Brné u Ústí nad Labem. Minerál 22, 6: 516-520

Pauliš P, Hrůzek L, Janeček O, Dvořák Z, Toman J, Svejkovský J, Radoň M (2015a) Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech - zeolity a doprovodná mineralizace. 1- 280, Kuttna, Kutná Hora

Pauliš P, Hrůzek L. Janeček O, Sejkora J, Malíková R (2014b) Cowlesit a doprovodná mineralizace z vrchu Hackenberg u České Kamenice (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 22, 2: 248-260

Pauliš P, Hrůzek L. Janeček O, Sejkora J, Malíková R, Fediuk F (2016a): Zeolitová mineralizace z Nového Oldřichova u Kamenického Šenova (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 24, 1: 100-113

Pauliš P, Hrůzek L. Janeček O, Sejkora J, Malíková R, Pour O, Fediuk F (2015b) Tschernichit, garronit-Ca a doprovodná zeolitová mineralizace z Jehly u České Kamenice (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23, 2: 147-17

Pauliš P, Hrůzek L, Janeček O, Sejkora J, Malíková R, Pour O, Fediuk F (2016b) Zeolitová mineralizace ze Svoru u Nového Boru (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 24, 2: 194-204

Pauliš P, Hrůzek L, Sejkora J, Malíková R, Pour O, Fediuk F (2015c) Zeolitová mineralizace s barytem z Rousínova u Cvikova v Lužických horách (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23, 2: 221-228

Pauliš P, Hrůzek L, Sejkora J, Radoň M, Vrtiška L, Malíková R, Fediuk F, Pour O (2017a) Zeolitová mineralizace z Lískového vrchu u Okřešic u České Lípy (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 25, 2: 170-182

Pauliš P, Janeček O, Hrůzek L, Sejkora J, Vrtiška L, Malíková R, Dolníček Z, Fediuk F, Pour O (2017b): Nordstrandit a zeolitová mineralizace fonolitu Tachovského vrchu u Doks (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 25, 1: 69-84

Pauliš P, Radoň M, Dvořák Z, Sejkora J, Vrtiška L, Malíková R, Dolníček Z, Fediuk F, Pour O (2018) Zeolitová mineralizace z Milířska u Těchlovic nad Labem (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 26, 1: 102-113

Pauliš P, Sejkora J, Novák F, Malíková R (2014) Harmotom a stilbit-Ca z ložiska polymetalických rud Křižanovice v Železných horách (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz 22(1): 68-73

Pauliš P, Svejkovský J, Janeček O, Hrůzek L, Dvořák Z, Jebavá I (2013) Offretit kamenolomu Vrbička u Valče v Doupovských horách. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz 21(2): 171-178

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106

Rinaldi R, Pluth JJ, Smith JV (1982) Zeolites of the phillipsite family. Refinement of the crystal structure of phillipsite and harmotome. Acta crystallogr B 24: 2426-2433

Tschernich RW (1992) Zeolites of the World. 1-564. Vyd. Geoscience Press, Inc. Phoenix

Wurm F (1887) Das Kummergebirge, die umliegenden Teiche und deren Flora. Festschrift zur Decennalfeier des Nordböhmischen Excursions-Clubs. Nordböhm. Exc.-Club, Česká Lípa, 1-92

Wurm F. (1916) Beiträge zur Kenntnis der Eruptivge- steine der B. Leipaer Umgebung. Mitteilungen des Nordböhmischen Vereines für Heimatforschung und Wanderpflege, 39: 179-184

Wurm F, Zimmeimmerhackel P (1882) Basalt- und Phonolithkuppen in der Umgebungvon B.-Leipa. Neunzehnter Jahresbericht der Communal-Oberrealschule zu B.-Leipa für das Schuljahr 1881/82, 1-32

Yakubovich OV, Massa W, Gavrilenko PG, Pekov IV (2005) Crystal structure of chabazite. Kristallografiya 50, 4: 595-604