ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Tetrahedrite from Únětice - Holý vrch near Prague, a probable source of copper for supergene mineralization with azurite and malachite in Proterozoic shales


Keywords

Abstract

The Únětice - Holý vrch site is one of five known occurrences of azurite and malachite in Proterozoic sedimentary rocks north of Prague. A grain of tetrahedrite 500 μm in size, partly replaced by supergene products (azurite, Cu-en- riched “limonite”, and a Cu-Fe oxide with composition close to delafossite), was found in the matrix of Proterozoic shale from this site. This mineral is a probable source of copper for supergene Cu-mineralization which was formerly found as coatings of azurite and malachite in joints of shales. Analyzed grain of tetrahedrite gave an empirical formula (Cu5.99Ag0.01)Σ6.00[Cu4.00(Fe1.53Cu0.44Pb0.02Hg0.01)Σ2.00]Σ6.00(Sb3.73As0.26)Σ3.99(S13.07Se0.05)Σ13.12.

Files

Abstract (PDF) - 184.46KB
Fulltext (PDF) - 2.07MB

References

Fediuk F (1994) Žula v dolnovltavském údolí u Klecan. Zpr Geol Výzk v Roce 1992: 24-25

Fediuk F (2005) The Lower Vltava River Pluton: a semi-hidden intrusive complex in Neoproterozoic at the northern outskirts of Prague, Central Bohemia. J Czech Geol Soc 50 (3-4): 71-79

Chlupáč I et al (2002) Geologická minulost České republiky. Academia: 1-436

Klein V, Paděra K (1953) Výskyt měděných rud u Kojetic. Věst Ústř Úst geol 28 (4): 145-155

Kratochvíl J (1912) Nerosty širšího pražského okolí. Výroční zpráva c. k. státní české reálky na Malé Straně v Praze za školní rok 1911-1912: 1-36

Láznička P (1963) Mineralogické výskyty měděných rud v algonkiu na sever od Prahy. Čas Mineral Geol 8 (1): 87-89

Láznička P (1964) Nerosty na území Velké Prahy. Národní muzeum v Praze a Společnost Národního muzea (tištěný text přednášky): 1-20

Mašín D (1993-99) Osobní sběratelský zápisník. MS, archiv Davida Mašína

Pašava J (2000) Normal versus metal-rich black shales in the Barrandian Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit: a summary with new data. Bull Czech Geol Survey 75 (3): 229-239

Pouchou J L, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco: 104-106

Röhlich P (2000) Some stratigraphic problems of the Barrandian Neoproterozoic. Bull Czech Geol Survey 75 (3): 201-204

Velebil D, Sejkora J (2007) Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách. Minerál 15 (5): 404-409

Velebil D, Šípek M (1996) Minerály lomu Klecany severně od Prahy. Minerál 4 (3): 175-176