ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

A contribution to knowledge of chemistry of tetrahedrites from the Czech localities: Příbram, Obecnice, Zvěstov, Mníšek pod Brdy, Ratibořské Hory, Stará Vožice, Jáchymov, Kutná Hora and Stříbrná Skalice


Volume 24, issue 1 (2016), pages 132-143

Keywords

Abstract

The subject of this research was the chemical composition of ten mineral samples from the tetrahedrite series from Czech historical silver deposits Příbram, Obecnice, Zvěstov, Ratibořské Hory, Stará Vožice, Jáchymov, Kutná Hora, Stříbrná Skalice and one tetrahedrite sample from the iron deposit Mníšek pod Brdy. An empirical formula was calculated for each sample based on average analytical data. Samples from Příbram and Obecnice near Příbram are slightly Ag-enriched tetrahedrites (0.22-1.85 apfu Ag). The sample from Zvěstov is Ag-poor tennantite (Ag 0.12 apfu; As 2.52 apfu). Tetrahedrite from Mníšek pod Brdy is rich in Zn (1.57 apfu) and slightly Hg-enriched (0.31 apfu). Samples from Ratibořské Hory - Stará Vožice ore district are freibergites (Ag 4.97; 5.34 apfu) as well as the sample from Kutná Hora (Ag 4.33 apfu). Tetrahedrite from Stříbrná Skalice is slightly Ag-enriched (0.18 apfu). The sample from Jáchymov is Bi-rich tennantite as twelve analyses showed the average content of As 2.52 apfu and the content of Bi in range of 0.72 - 1.48 apfu.

Files

Abstract (PDF) - 164.38KB
Fulltext (PDF) - 4.24MB

References

Gołębiowska B., Pieczka A., Parafiniuk J. (2012) Substitution of Bi for Sb and As in minerals of the tetrahedrite series from Rędziny, Lower Silesia, Southwestern Poland. Can. Mineral. 50, 267-279.

Hak J. (1961) Chemicko-mineralogické studium některých nerostů tetraedritové skupiny. Geol. Sbor. 12, 1, 1-13. Bratislava.

Johnson N. E., Craig J. R., Rimstidt J. D. (1986) Compositional trends in tetrahedrite. Can. Mineral. 24, 385-397.

Kratochvíl F. (1974) Staré doly na stříbro u Obecnice sz. od Příbrami. Čas. Nár. Muz., odd. přírodověd. 141, 3-4, 155-159.

Litochleb J., Černý P., Sejkora J., Šreinová B., Korba M. (2012) Ložiska a výskyty nerostných surovin na území brdských Hřebenů a v jejich okolí (střední Čechy) Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 2, 129-176.

Litochleb J., Sejkora J., Fišera M. (2008) Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 16, 2, 193-196.

Litochleb J., Sejkora J., Šrein V. (2002) Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran-polymetalický revír). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 10, 221-234.

Litochleb J., Šrein V., Langrová A. (2000) Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit ze železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy - Skalka. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 8, 202-207.

Makovicky E. (2006) Crystal structures of sulfides and other chalcogenides. In: Sulfide Mineralogy and Geochemistry, Reviews in Mineralogy (ed. Vaughan D. J.), 7-107. Mineralogical Society of America, Chantilly, USA.

Megerskaja L., Rykl D. (1984) Mineralogie příbramských sulfoantimonitanů olova. Vlastivědný sborník Podbrdska 26, 103-146.

Moëlo Y., Makovicky E., Mozgova N. N., Jambor J. L., Cook N., Pring A., Paar W., Nickel E. H., Graeser S., Karup-Møller S., Balić-Žunić T., Mumme W. G., Vurro F., Topa D., Bindi L., Bente K., Shimizu M. (2008) Sulfosalt Systematics: A Review Report of the Sulfosalt Sub-Committee of the IMA Commission on Ore Mineralogy. Eur. J. Mineral. 20, 1, 7-46.

Moravec B. (2007) Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice. Minerál 15, 3, 211-216.

Mozgova N. N. (1985) Sulfosoli so složnym sostavom polumetalov i metallov - bloklye rudy (sistěma Me-PMe-S). In: Něstěchiometrija i gomologičeskie rjady sulfosolej, Nauka Moskva, 193-218.

Ondruš P., Veselovský F., Gabašová A., Hloušek J., Šrein V., Vavřín I., Skála R., Sejkora J., Drábek M. (2003) Primary minerals of the Jáchymov ore district. J. Czech Geol. Soc. 48, 3-4, 19-147. Praha.

Pauling L., Neuman E. W. (1934) The crystal structure of binnite, (Cu,Fe)12As4S13, and the chemical composition and structure of minerals of the tetrahedrite group. Z. Kristallogr. 88, 1-6, 54-62.

Pauliš P. (1998) Kutnohorský rudní revír a jeho minerály. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 6, 57.

Pažout R. (2005) Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru. Minerál 13, 1, 3-13. Brno.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106.

Škácha P., Plášil J. (2002): Minerály březohorského rudního revíru. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 10, 43-77.

Šrein V. (1985) Příspěvek k mineralogii rudního okrsku v oblasti Mladé Vožice a Ratibořských Hor. MS, Ústav geologie a geotechniky Československé akademie věd, 1-21.

Velebil D. (1999): Polymetalický rudní revír Stříbrná Skalice – Hradové a Kostelní Střímelice. Minerál (Brno) 7, 3, 214–220.

Velebil D. (2000) Rudní revír Ratibořské Hory – Stará Vožice. Minerál (Brno) 8, 5, 363-374.

Velebil D. (2004) Výskyt polymetalických rud u Zvěstova, jz. od Vlašimi. In: Sbor. Semin. Stříbrná Jihlava 2004, 160-162. Muzeum Vysočiny, Jihlava.

Velebil D. (2014) Příspěvek k poznání chemismu rtuťových tetraedritů: lokality Jedová hora (Česko), Rudňany, Rožňava, Nižná Slaná, Slovinky (Slovensko) a Maškara (Bosna a Hercegovina). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 1, 131-143.

Velebil D., Losos Z. (2008) Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 16, 1, 56-60.

Vrtiška L. (2015) Polymetalické ložisko Stará Vožice - Ratibořské Hory: zastoupení mineralogických ukázek ve sbírkách Národního muzea. Minerál 23, 1, 46-59. České Budějovice.

Wuensch B. J. (1964) The crystal structure of tetrahedrite, Cu12Sb4S13. Z. Kristallogr. 119, 5/6, 437-453.