ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Bariopharmacosiderite-Q from fluorite deposit Moldava in Krušné hory Mountains (Czech Republic)


Keywords

Abstract

Supergene mineralization with bariopharmacosiderite-Q, was found at the Moldava fluorite deposit in the Krušné hory Mountains (Czech Republic). The bariopharmacosiderite-Q forms tiny groups of yellowish brown to light brown pseudocubic crystals with size up to 0.2 mm. Its refined unit-cell parameters are a 7.944(7), c 8.0657(7) Å, V = 509.1(4) Å3 and chemical composition is close to its ideal formula.

Files

Abstract (PDF) - 193.70KB
Fulltext (PDF) - 2.16MB

References

Čech F., Fediuková E., Kotrba Z., Táborský Z. (1975) Výskyt baryum-farmakosideritu v turmalínovci z jižních Čech. Čas. Mineral. Geol. 20, 423-425.

Fengl M. (1995) Minerály těžených fluoritových ložisek v Čechách. Národní muzeum v Praze a Společnost přátel Národního muzea, 1-48.

Fengl M. (1998a) Fluoritové ložisko Moldava. Uhlí, Rudy, Geol. Průzk., 1, 3-12.

Fengl M. (1998b) Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR (3.). Minerál 6, 6, 403-411.

Fengl M. (1999) Mineralogie těžených fluoritových ložisek (4). Minerál 7, 1, 38-53.

Fengl M., Jansa J., Novák F., Reichmann F. (1981) Mineralogie supergenní zóny fluoritového ložiska Moldava v Krušných horách. Sbor. geol. Věd, Technol. Geochem. 17, 107-125.

Fengl M., Schellinger V. (1998) Vertikální a horizontální rozsah rozfárání těžených fluoritových ložisek. Rudné doly s.p., Příbram, provoz Teplice, 1-19. Teplice.

Fengl M. a kolektiv (1994) Moldava 1957-1994. Inform. text Rudných dolů s.p., závod Teplice, 1-22. Teplice.

Hager S. L., Leverett P., Williams P. A., Mills S. J., Hibbs D. E., Raudsepp M., Kampf A. R., Birch W. D. (2010) The single-crystal X-ray structures of bariopharmacosiderite-C, bariopharmacosiderite-Q and natropharmacosiderite. Can. Mineral. 48, 1477-1485.

Jansa J., Novák F., Pauliš P., Scharmová M. (1998) Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 6, 83-101.

Kühn P., Scharm B., Kocián J., Gebouský J. (1972) Ein Vorkommen von Pharmakosiderit und Skorodit in den Konglomeraten der Staré Sedlo-Schichten der Umgebung von Sokolov. Čas. Mineral. Geol. 17, 2, 163-169.

Laugier J., Bochu B. (2011) LMGP-Suite of Programs for the Interpretation of X-ray Experiments. Přístup duben 2011 na adrese http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp.

Mach Z. (1979) Chalkosiderit a Ba-farmakosiderit z Krásna u Horního Slavkova. Čas. Mineral. Geol. 24, 1, 90-91.

Novák F., Jansa J. (1981) Minerogenetický výzkum fluoritových ložisek Moldava a Harrachov. Inf. Zpr. Nerostné Suroviny, 3, 1-88. Kutná Hora.

Pauliš P., Kopecký S., Jebavá I. (2012) Corkit a bariofarmakosiderit-Q z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 1, 106-109.

Sejkora J. (1987) Supergenní mineralizace ložiska Moldava. Národní muzeum v Praze a Společnost přátel Národního muzea, 4, 1-12.

Sejkora J. (1994) Minerály ložiska Moldava v Krušných horách. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 2, 110-116.

Sejkora J., Čejka J., Šrein V., Novotná M., Ederová J. (1998) Minerals of the plumbogummite - philipsbornite series from Moldava deposit, Krušné hory Mts., Czech Republic. N. Jb. Miner., Mh., 4, 145-163.

Sejkora J., Fengl M. (1997) Moldava: Flussspatlagerstätte im böhmischen Erzgebirge. Lapis, 10, 25-37.

Sejkora J., Gabašová A. (1995) Barium-farmakosiderit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 3, 243- 244.

Sejkora J., Řídkošil T. (1994) Tetrarooseveltite, β-Bi(AsO4), a new mineral species from Moldava deposit, the Krušné hory Mts., Northwestern Bohemia, Czech Republic. N. Jb. Miner., Mh., 4, 179-184.

Sejkora J., Čejka J., Šrein V. (2001) Pb-dominant members of crandallite group from Cínovec and Moldava deposits, Krušné hory Mts. (Czech Republic). J. Czech. geol. Soc. 46, 1, 53-68.

Števko M., Sejkora J., Bačík P. (2011) Mineralogy and origin of supergene mineralization at the Farbiště ore occurrence near Poniky, central Slovakia. J. Geosci. 56, 3, 273-298.