ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Supergene association with linarite from Helenín, the Jihlava ore district (Czech Republic)


Keywords

Abstract

Supergene Pb-Cu sulphate, linarite, was found at a small old mine dump (part of historical mine field Zlaté studánky - Goldbrünn) in Helenín near Jihlava (the Jihlava ore district, Czech Republic). Linarite forms sky-blue grains up to 1 - 4 mm in size and rarely also imperfectly developed crystals up to 0.5 mm. The unit cell parameters of linarite refined from powder X-ray data are: a = 9.690(2) Å, b = 5.6440(8) Å, c = 4.6846(9) Å, β = 102.64(2) and V = 250.00(8) Å3. Small crystals and aggregates of anglesite, cerussite and powder aggregates of plumbojarosite were found in association with linarite.

Files

Abstract (PDF) - 193.48KB
Fulltext (PDF) - 4.92MB

References

Burkart E. (1953) Mährens Minerale und ihre Literatur. 1006 s., Nakl. ČSAV, Praha.

Dokoupilová P., Sulovský P. (2007) Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 92, 75-91.

Effenberger H. (1987) Crystal structure and chemical formula of schmiederite, Pb2Cu2(OH)4(SeO3)(SeO4), with a comparison to linarite PbCu(OH)2(SO4). Miner. Petrol. 36, 3-12.

Holub F. V. (1997) Ultrapotassic plutonic rocks of the durbachite series in the Bohemian Massif: Petrology, geochemistry and petrogenetic interpretation. Sbor. geol. Věd,             Ložisk. geol., mineral., 31, 5-26.

Jaroš Z. (1996) Několik poznámek k počátkům dolování stříbra na Jihlavsku. Sbor. Příspěvků ze semináře „Stříbrná Jihlava 1995“, 45-48.

Kocourková E., Houzar S., Hrazdil V. (2010) Pyromorfit z jihlavského rudního revíru. Acta Mus. Moraviae, Sci., geol. 95, 105-120.

Koutek J. (1952) O rudních žilách a starém dolování u Jihlavy. Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. geol. 19, 77-116.

Laugier J., Bochu B. (2011) LMGP-Suite of Programs for the Interpretation of X-ray experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011.

Malý K. (1999) Jihlavský rudní revír - přehled geologie a mineralogie. In: Sbor. Dolování stříbra a mincování v Jihlavě, Muzeum Vysočiny, 15-27. Jihlava.

Malý K., Houzar S., Štelcl J. (2010) Ryzí stříbro z Helenína (jihlavský rudní revír). Acta rerum naturalium, 8, 1, 55-58.

Pauliš P., Jebavá I., Vlk J. (2012) Linarit z Dolního Kramolína (rudní revír Michalovy Hory, Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 1, 83-86.

Pluskal O., Vosáhlo J. (1997) Jihlavský rudní obvod. Vlastivěd. Sbor. Vysočiny 13, 157-191.

Schofield P. F., Wilson C. C., Knight K. S., Kirk C. A. (2009) Proton location and hydrogen bonding in the hydrous lead copper sulphates, PbCu(SO4)(OH)2, and caledonite, Pb5Cu2(SO4)3CO3(OH)6. Can. Mineral. 47, 649-662.

Tonika J. (1970) Geologie a petrografie jihlavského masivu. Sbor. geol. Věd, Geol., 17, 105-119.

Vohlídal A. (1949) O jihlavském hornictví. Musejní publikace, Jihlava, sv. 1, 1-31.

Vosáhlo J. (1996) Staré jihlavské doly. Minerál 4, 5, 293-302.

Zajíček P. (1982) Jihlavský rudní revír a jeho mineralogie. Nár. muzeum a Spol. přátel Nár. muzea 4, 1-24.

Zajíček P. (1983) Ocenění zásob Ag v jihlavském rudním revíru. Čas. Mineral. Geol. 28, 2, 197-207.