ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Vauquelinite from the base-metal deposit Suchovršice near Trutnov (Czech Republic)


Keywords

Abstract

Vauquelinite, a rare phosphate and chromate of Cu and Pb, was found at the mine dump in base-metal deposit Suchovršice near Trutnov (Czech Republic). It occurs there as green-yellowish powder aggregates on the area up to 1 × 1 cm on the siliceous sandstone. Vauquelinite forms rosette aggregates composed by very thin platy crystals with a length of 10 - 20 μm and thickness about 1 μm only. The unit cell parameters of vauquelinite refined from powder X-ray data are: a 13.758(4) Å, b 5.806(2), c 9.558(5) Å, β 94.58(4)o and V 761.0(5) Å3. Chemical analyses of vauquelinite (mean of 4 points) correspond to the empirical formula (Pb1.94Ca0.02)Σ1.98(Cu1.02Al0.03Fe0.02)Σ1.07[(PO4)0.84(AsO4)0.13(VO4)0.01]Σ0.98[(CrO4)0.79(SiO4)0.21]Σ1.00(OH)0.73.

Files

Abstract (PDF) - 203.13KB
Fulltext (PDF) - 2.86MB

References

Anthony J. W., Bideaux R. A., Bladh K. W., Nichols M. C. (2000) Handbook of Mineralogy. Volume IV, Arsenates, Phosphates, Vanadates. Mineral Data Publishing, Tucson, 680 s.

Berzelius J. (1818) Undersökning af ett hittills obemärkt Fossil, som stundom följer den Siberiska kromsyrade blyoxiden. Afhandlingar i Fysik, Kemi och Mineralogi 6, 246-254.

Bradna J. (1983) Galenit ze Suchovršic u Trutnova. Acta Mus. reginaehradec., Sér. A 18, 31-34.

Čadková Z. (1967) Geochemie kovových prvků v permských sedimentech vnitrosudetské pánve. MS, Geofond Praha.

Čadková Z. (1981) Sedimenty permokarbonu (geochemická studie). MS, Geofond Praha.

Fanfani L., Zanazzi P. F. (1968) The crystal structure of vauquelinite and the relationships to fornacite. Z. Krist. 126, 433-443.

Jirásek V. (2003) Ve znamení mlátku a želízka 1 (O horách a hornících). Nákl. Bor, Liberec.

Kratochvíl J. (1963) Topografická mineralogie Čech VI. NČSAV, 439 s.

Laugier J., Bochu B. (2011) LMGP-Suite of Programs for the Interpretation of X-ray Experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011.

Malec J. (2001) Klasifikace a možnosti využití starých odvalů na Trutnovsku. MS, ÚNS-Výzkum Kutná Hora.

Novák J. (1973) Ložisko měděných rud u Suchovršic v Podkrkonoší. Acta Mus. Reginaehradec., ser. A 14, 5-12.

Pešek J., Sivek M. (2012) Uhlonosné pánve a ložiska černého a hnědého uhlí České republiky. Česká geologická služba Praha.

Polanski A., Smulikowski K. (1978): Geochémia. SPN, Bratislava.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106.

Schovánek P., Prouza V., Spudil J., Burda J., Čech S., Drábková J., Dvořák I., Konopásek J., Malík J., Martínek K., Mlčoch B., Pecina V., Rambousek P., Skácelová Z., Šimůnek Z., Tasáryová Z., Vrána S., Žáčková E., Janderková J., Kachlík V., Zajíc J. (2012) Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov. MS, Archiv ČGS Praha.

Tuček K. (1970) Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia, nakl. Českosl. akademie věd Praha, 882 s.

Vejnar Z. (1950) Výsledky měděných rud u Suchovršic severně od Úpice. MS, Geofond Praha.