ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Harmotome and stilbite-Ca from the base-metal deposit Křižanovice in Železné hory Mountains (Czech Republic)


Keywords

Abstract

Two zeolites (harmotome and stilbite-Ca) have been identified during mineralogical studies of samples from the Křížanovice base metal deposit in Železné hory Mountains (Czech Republic). Stilbite-Ca forms dark yellow, yellow-brown and orange fan-shaped aggregates and crystals with pearly lustre and a size of about 5 mm. Whitish and yellow-white aggregates and subhedral crystals of harmotome with a size of up to 5 mm grow on stilbite-Ca. Columnar harmotome crystals with hexagonal habit and size up to 2 - 3 in size were observed only rarely. The unit-cell parameters of harmotome, refined from powder X-ray data, are: a 9.882(2) Å, b 14.104(3) Å, c 8.657(2) Å, β 124.59° and V 993.3(3) Å3. Chemical analyses of harmotome correspond to the empirical formula (Ba1.73K0.30Na0.19Ca0.13)Σ2.35(Si11.13Al4.91)O32·12 H2O. The refined unit-cell parameters of stilbite-Ca are: a 13.640(2) Å, b 18.238(2) Å, c 11.271(1) Å, β 128.00° and V 2209.4(4) Å3. Chemical analyses of stilbite-Ca correspond to the empirical formula (Ca4.01Na0.88K0.21Mg0.03Ba0.02)Σ5.15(Si26.72Al9.31)O72·28 H2O.

Files

Abstract (PDF) - 200.19KB
Fulltext (PDF) - 2.52MB

References

Coombs D. S., Alberti A., Armbruster T., Artioli G., Colella C., Galli E., Grice J. D., Liebau F., Mandarino J. A., Minato H., Nickel E. H., Passaglia E., Peacor D. R., Quartieri S., Rinaldi R., Ross M., Sheppard R. A., Tillmanns E., Vezzalini G. (1997) Recommended nomenclature for zeolite minerals: report of the subcommittee on zeolites of the International Mineralogical Association, commission on new minerals and mineral names. Can. Mineral. 35, 1571-1606.

Drozen J., Hájek J., Špaček J. (1987) Kyzové ložisko Křižanovice v Železných horách. Věst. Ústř. Úst. geol. 62, 6, 351-361.

Galli E. (1971) Refinement of the crystal structure of stilbite. Acta cryst. B27, 833-841.

Gramblička R., Pauliš P., Fediuk F., Malíková R. (2014) Nový výskyt harmotomu z Přísečnice v Krušných horách. Minerál 22, 1, 34-39.

Jirásek J., Martinec P. (2004) Stilbit-Ca z kamenolomu v Mistrovicích u Jablonného nad Orlicí. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 12, 223-224.

Jurák L., Špaček J., Abraham M., Březina S. (1983) Předběžné výsledky průzkumu ložiska polymetalických rud Křižanovice. Geol. Průzk. 25, 6, 170-172.

Karel V., Solnický J., Ševců J. (1976) Nález harmotomu na žíle Václav ve stříbrském rudním obvodu. Čas. Mineral. Geol. 21, 4, 423.

Laugier J., Bochu B. (2011) LMGP-Suite of Programs for the Interpretation of X-ray Experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011.

Litochleb J. (1972) K výskytu a genezi zeolitů v jílovském zlatonosném revíru. Čas. Nár. Muz., Odd. přírodověd. 141, 133-136.

Litochleb J., Černý P., Lantora M., Šrein V., Sejkora J. (2000) Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 8, 68-74.

Litochleb J., Sejkora J., Krejča F., Šindelář J. (1997) Mineralogický výzkum Chýnovské jeskyně a lomu na Pacově hoře u Chýnova. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 4-5, 154-159.

Novák F. (1999) Alofán, grosulár a ilmenit z Křižanovic v Železných horách. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 7, 183-185.

Pauliš P., Dvořák Z., Jebavá I. (2012) Stilbit-Ca a apofylit z Bezděčína u Turnova. Minerál 20, 6, 510-512.

Pauliš P., Heřmánek J., Jebavá I., Zahradníček L. (2011) Stilbit-Ca z amfibolitového kamenolomu Markovice u Čáslavi (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 19, 1, 52-55.

Pauliš P., Janák P., Macháček V. (2001) Harmotom ze Studence, 7 km s. od Nové Paky. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 9, 311.

Pauliš P., Malec J., Novák F., Šura J., Hak J. (2008) Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 16, 2, 197-200.

Pauliš P., Moravec B. (1991) Harmotom z Bezděčína s. od Turnova. Čas. Nár. Muz. (Praha), Ř. přírodověd. 160, 1-4, 47-50.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106.

Radoň M. (2006) Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří. Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005, 94-97.

Růžička J. (1987) Nerosty příbramského uranového ložiska. Nár. muzeum a společnost přátel Nár. muzea, 1, 1-40. Praha.

Stuckenschmidt E., Fuess H., Kvick A. (1990) Investigation of the structure of harmotome by X-ray (293 K, 100 K) and neutron diffraction (15 K). Eur. J. Mineral., 2, 861-874.

Špaček J. a kolektiv (1990) Závěrečná zpráva podrobného průzkumu Křižanovice. MS, Geofond Praha.

Špaček J. a kolektiv (1995) Závěrečná likvidační zpráva za ložisko Křižanovice. Surovina: Zn, Pb, Cu, Ag a baryt. MS, Geofond Praha.

Šura J. (2003) Ložisko Křižanovice. Minerál 11, 5, 348-349.

Veselovský F., Rychlý R. (1988) Offretit a harmotom z lokality Stupná u Nové Paky. Čas. Mineral. Geol. 33, 1, 109-110.

Welser P., Zikeš J. (2007) Zeolity z lokality Rejta u Trhových Svinů. Sbor. Jihočes. Muz. (České Budějovice), přír. Vědy 47, 59-64.