ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

The occurrence of barytocalcite at the vein Bt22U, shaft 19, uranium and base-metal ore district Příbram (Czech Republic)


Keywords

Abstract

The rare carbonate of Ca and Ba, barytocalcite, was found in the uranium and base-metal ore district Příbram (Czech Republic) for the first time. Specimens were found in one cavity in the year 1983 on the vein Bt22U, 30 - 32 meters above 17th level of the shaft No. 19. At least two generations of calcite are in association with chalk white, yellowish or pinkish soft to crumbly barytocalcite crystal aggregates which are partially replaced by baryte. Individual barytocalcite crystals are up to 2 mm in size and have glassy lustre. Barytocalcite is monoclinic, space group P21/m, the unit-cell parameters refined from the X-ray powder diffraction data are: a 8.104(3), b 5.241(1), c 6.547(2) Å, β 106.02(2)° and V 267.3(1) Å3. Chemical analysis correspond to the empirical formula Ba0.98Ca1.02(CO3)2 on the basis 6 O apfu.

Files

Abstract (PDF) - 195.28KB
Fulltext (PDF) - 1.21MB

References

Černý P., Veselovský F. (1997) Barytokalcit ze Stříbra. Minerál, 5, 6, 391-392.

Dickens B., Bowen J.S. (1971) The crystal structure of BaCa(CO3)2 (Barytocalcite). Journ. of res. of the Nat. Bur. of Stand. – A Phys. a. Chem. 75A, 3, 197-203.

Downs R. T. (2006) The RRUFF Project: an integrated study of the chemistry, crystallography, Raman and infrared spectroscopy of minerals. Program and Abstracts of the 19th General Meeting of the International Mineralogical Association in Kobe, Japan, 3-13.

Fengl M., Jansa J., Novák F. (1987) Witherit z fluoritového ložiska Běstvina. Čas. Mineral. Geol. 32, 105.

Fojt B., Dolníček Z., Hladíková J., Škoda R., Zeman J. (2010) Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku, část. I.: Ložisko Zn-Pb rud. Čas. Slez. Muz. (A) 59, 1-58.

Hofmann A. (1895) Ein neues Witherit – Vorkommen von Příbram. Sitzungber.k. Böhm. Gesell. Wiss., 21.

Hyršl J. (1995) Barytokalcit z Příbrami. Minerál, 5, 3, 103.

Kolektiv autorů (1990) Závěrečná zpráva projektu předběžného průzkumu 1986-1989. Komplexní uran-polymetalické ložisko Příbram. Surovina: Pb, Zn, Ag. Textová část. MS, Diamo s.p., Spr. uran. lož. o. z. Příbram.

Kudělásek V., Mandour M. A., Matýsek D. (1989) Výskyt witheritu a barytu v těšínitických horninách na lokalitě Kunčice pod Ondřejníkem. Čas. Mineral. Geol. 34, 205-207.

Kynický J. (2010) Minerály hydrotermálních žil v horninách těšínitové asociace v okolí Příbora. Minerál 18, 6, 484-494.

Laugier J., Bochu B. (2011) LMGP-Suite of Programs for the Interpretation of X-ray Experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011.

Litochleb J., Černý P., Sejkora J., Šreinová B., a Korba M. (2012) Ložiska a výskyty nerostných surovin na území brdských Hřebenů a v jejich okolí (střední Čechy). Bull. mineral. petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 129-176.

Novák F., Pauliš P., Šikola D. (2001) Witherit, harmotom a baryt z uranového ložiska Rožná. Bull. mineral. petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 9, 307-310.

Pauliš P., Kopecký S., Černý P. (2007) Uranové minerály České republiky a jejich naleziště. 1. a 2. část. 250 s. Vyd. Martin Bartoš – Kuttna, Kutná Hora.

PDF-2 – Powder diffraction File (ICDD- International Centre for Diffraction Data) (2003) Powder Diffraction File“, International Centre for Diffraction Data, edited by Frank McClune, 12 Campus Boulevard, Newton Square, Pennsylvania. 19073-3272.

Pouchou J.L., Pichoir F. (1985) “PAP” procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J.T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106.

Růžička J. (1986) Nerosty příbramského uranového ložiska. Komitét symp. Horn. Příbram ve vědě a techn. Příbram, 244 s.

Škubal M. a kolektiv (1964) Závěrečná zpráva úseku š.č. 24 a 55 (Libice a Obořiště). MS, DIAMO, s.p., archiv Správy uranových ložisek, o.z., Příbram.