ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Výskyt siegenitu a doprovodných sulfidů v trhlinách pelokarbonátů na dole ČSA, Karviná (Česká republika)

Occurrence of siegenite and associatied sulphides at cracks of pelocarbonates at the ČSA mine, Karviná (Czech Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

Low-temperature hydrothermal sulphide association was found at cracks of pelosiderites at the ČSA mine, Karviná, Silesia (Czech Republic). Siegenite forms crystals up to 3 mm in size and its average chemical composition Ni 29.04, Co 25.03, Fe 3.41, Sn 0.16 S 42.58, total 100.22 wt. % corresponds to the empirical formula (Ni1.50Co1.29Fe0.19)2.98S4.03 calculated on the basis of 7  apfu. The unit cell parameters of siegenite, refined from powder X-ray data are: a 9.3962(5) Å and V 829.6(1) Å3. Chemical composition of associated pyrite, galena and sphalerite is given. The elevated Hg contents (up to 3.53 wt. %; 0.0175 apfu) were determined in studied black sphalerite.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 189.99KB
Fulltext (PDF) - 1.89MB

Reference

Brabec P. (2002) Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích. MS, PřF UK, Praha.

Craig J. R., Carpenter A. B. (1977) Fletcherit, Cu(Ni,Co)2S4, new thiospinel from the Viburnum Trend (New Lead Belt), Missouri. Econ. Geol. 72, 480-486.

Folprecht J. (1929) Sférosiderity. Sbor. Přírodověd. Společ. (M. Ostrava) 5, 99-103.

Gabrhelová P. (2014) Pelokarbonátový horizont nad slojí 723 ve svrchních hrušovských vrstvách české části hornoslezské pánve. MS, diplom. práce, HGF VŠB-TU Ostrava.

Gabrhelová P., Osovský M., Matýsek D., Sivek M., Jirásek J. (2014) Pelokarbonátový horizont nad 22. slojí ve svrchních sušských vrstvách české části hornoslezské pánve. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, v tisku.

Horylová A. (1991) Nové výskyty milleritu v ostravsko-karvinském revíru. Čas. Mineral. Geol. 36, 1, 83-88.

Jirásek J., Osovský M. (2012) Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 97, 2, 69-75.

Kašpar J. V. (1939) Mineralogie kladenských uhelných slojí. Knih. St. geol. Úst. 20, 1-103.

Králík J. (1970) Mineralogy of carbonates from the coal seams of the Ostrava-Karviná district. Čas. Mineral. Geol. 15, 4, 313-325.

Kruťa T. (1951) O nerostech z ostravsko-karvinského revíru. Přírodověd. Sbor. Ostrav. Kraje 12, 4, 451-486.

Kruťa T. (1973) Slezské nerosty a jejich literatura. Moravské muzeum v Brně.

Kříbek B. (2005) Typy, časová posloupnost a mineralogie paragenezí na ložisku Rožná. In: Kříbek B.& Hájek, A.(eds) Uranové ložisko Rožná - model pozdně variských a povariských mineralizací. Česká geologická služba, 25-32. Praha.

Kučera J.,Muchez P., Slobodník M., Prochaska W. (2010) Geochemistry of highly saline fluids in siliciclastic sequences: genetic implications for post-Variscan fluid flow in the Moravosilesian Palaeozoic of the Czech Republic. Int. J. Earth. Sci. 99, 269-284.

Litochleb J., Sejkora J., Šrein V. (2002) Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran-polymetalický revír). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 10, 221-234.

Losos Z., Hladíková J., Zimák J. (2001) Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Zpr. geol. Výzk. v roce 2001, 154-156.

Nováček R. (1930) Linnéit z dolu Prago u Kladna. Rozpr. Čs. Akad. Věd, Ř. mat.-přír. Věd 40, 37, 1-6.

Ondruš P., Veselovský F., Gabašová A., Hloušek J., Šrein V., Vavřín I., Skála R., Sejkora J., Drábek M. (2003) Primary minerals of the Jáchymov ore district. J. Czech Geol. Soc. 48, 3-4, 19-147.

Osovský M., Pauliš P. (2013) Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve). Minerál 21, 225-233.

Pauliš P., Beneš M. (2006) Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru.  Minerál 14, 4, 267-270.

Plášil J., Sejkora J., Litochleb J. (2009) Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 17, 1, 101-104.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106.

Rusek P., Valošek Č. (1959) Zpráva o výsledku geologicko-mineralogických pochůzek v okrese Český Těšín a Karviná říjen 1959; 13. část. Zpr. Okres. Muz. v Čes. Těšíně 24, 2-4.

Saukov A. A., Ajdinjan N. Ch., Ozerova N. A. (1972) Očerki geochimiji rtuti. Nauka, Moskva.

Scharm B. (1995) Přehled minerálů nalezených v oblasti uranových koncentrací v severočeské křídě. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 3, 169-172.

Skoček V. (1961) Karbonátové konkrece v uhlonosných sedimentech Ostravsko-karvinské pánve. Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. geol. 28, 309-346.

Slavík F. (1926-28) Nerosty karvínských sferosideritů. Sbor. Přírodověd. Společ. (M. Ostrava), 4, 90-93.

Smutný Z., Welser P. (2006) Siegenit z dolu Staříč. Minerál 14, 5, 350-352.

Stáhalík J. (1972) Zpráva o druhém výskytu milleritu v ostravsko-karvinském revíru. Čas. Slez. Muz. (Opava), Vědy přír., Ser. A, 21, 19-21.

Šusta V. (1932) Dva nové nerosty z karbonských sferosideritů ostravsko-karvinské oblasti. Věda přír. 13, 306-307.

Valošek Č. (1964) Zpráva o výsledku geologicko-mineralogických pochůzek v okrese Karviná a Frýdek-Místek. Zpr. Okres. Muz. v Čes. Těšíně 34, 10-11.

Vasiljev V. I., Lavrentev Ju. G. (1969) Novaja rtuťsoderžaščaja raznovidnost sfalerita. Dokl. Akad. Nauk SSSR 186, 911-913.

Welser P. (2001) Poslední nálezy nerostů na dole Paskov. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 9, 314-316.

Welser P. (2004) Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov. Minerál 12, 5, 369-374.

Welser P., Smutný Z. (2008) Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru. Minerál 16, 6, 494-500.

Welser P., Uher A. (2002) Epigenetická mineralizace zlomů a puklin v karbonských horninách na dole Staříč. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 10, 298-303.

Žáček V., Frýda J. (1995) Chemical composition of the sulphides accompanying coal measures in the Kladno coal district, Central Bohemia. Věst. Čes. geol. Úst. 70, 2, 81-87.