ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Böhmit z klasického naleziště zeolitů Horní Hrad (Haunštejn) v Krušných horách (Česká republika)

Böhmite from the classical zeolite locality in the Krušné hory Mountains (Czech Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

A unique occurrence of böhmite was described from the classical zeolite locality Horní Hrad (earlier Haunštejn or Hauenstein). This mineral had been known from bazaltic rocks in two Czech localities. It forms tiny, up to 1 mm long, whitish hemispherical aggregates similar to chalcedony. Its radial structure and silky luster are visible on the fracture. Crystals of phillipsite-K up to 0.5 mm long grow on böhmite. The unit cell parameters of böhmite refined from powder X-ray data are: a 2.869(1), b 12.218(6), c 3.699(2) Å and V 129.7(1) Å3.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 207.72KB
Fulltext (PDF) - 3.20MB

Reference

Bokhimi X., Toledo-Antonio J. A., Guzman-Castillo M. L., Hernandez-Beltran F. (2001) Relationship between crystallite size and bond lengths in boehmite. Jour. Solid State Chemistry 159, 32-40.

Bouška V., Kruťa T. (1964) O nerostech okolí Letovic a o jejich vzniku. Čas. Mor. Mus., Přírodověda 49, 5-32.

Černý P., Černý P. jun., Habermann V., Koloušek D., Ondruš P., Veselovský F. (2002) Mokrá u Žlutic, lokalita gibbsitu, böhmitu a zeolitů. Minerál 10, 6, 403-408.

Konta J. (1954) Příspěvek k petrografii rychnovského bauxitu. Acta Univ. Carol., Geol. 1, 37-63.

Konta J. (1958) Petrografie a genese bauxitové hematitové rudy z Ranska (východní Čechy). Acta Univ. Carol., Geol. 1, 29-45.

Kratochvíl J. (1958) Topografická mineralogie Čech II. Nakl. ČSAV, Praha.

Laugier J., Bochu B. (2011) LMGP-Suite of Programs for the Interpretation of X-ray Experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011.

Pauliš P., Hrůzek L., Janeček O., Dvořák Z., Toman J., Svejkovský J., Radoň M. (2015) Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech – zeolity a doprovodná mineralizace. Kuttna, Kutná Hora.

Rychlý R. (1980) Gonnardit z lokality Horní Hrad, sv. od Ostrova nad Ohří. Čas. Mineral. Geol. 25, 3, 319.

Sejkora J., Jebavá I., Plášil J., Bureš B., Tvrdý J. (2010) Norstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 18, 1, 33-41.