ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Forsterit-serpentinový mramor s klinohumitem a spinelem u Chotěboře (moldanubikum; Český masiv); příklad retrográdní metamorfózy dolomitického mramoru

Clinohumite- and spinel-bearing forsterite-serpentine marble from Chotěboř (Moldanubicum, Bohemian Massif); an example of retrograde metamorphism in dolomite marble


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.31.010

Klíčová slova

Abstrakt

A body of dolomite marble near Chotěboř was found in migmatized biotite paragneiss of the Moldanubicum directly on the border with migmatites/orthogneisses of the Kutná Hora Crystalline Complex. The area underwent significant tectonic reworking of rocks along the Přibyslav mylonite zone. Therefore, only small relics of early prograde HT/LP metamorphism at T > 650 - 700 °C were preserved in this marble. They are represented by the assemblage dolomite+calcite+forsterite+Zn-spinel+clinohumite ±Ba-phlogopite and rare baddeleyite. This mineral assemblage underwent strong low-temperature retrograde metamorphism (< 400 - 300 °C) under the conditions of high H2O activity (XCO2 < 0.10 - 0.15), which was manifested by almost complete serpentinization of forsterite. Partial alteration of clinohumite produced serpentine with numerous inclusions of a TiO2-mineral and rare sphalerite. The examined serpentine marble (ophicalcite) is lithologically and mineralogically similar to the dolomite marbles found in the Strážek Moldanubicum.

Online 15.7.2023

Soubory

Abstrakt (PDF) - 175.40KB
Fulltext (PDF) - 2.89MB

Reference

Bucher K, Grapes R (2011) Petrogenesis of Meta­morphic Rocks. 1-428, Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Cimala Z (1997) Po stopách průzkumu a těžby uranových ložisek na Moravě a Východních Čechách. 5-129, GEAM, Dolní Rožínka

Doležalová H, Houzar S, Škoda R (2005) Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, moldanubikum, západní Morava. Acta Mus Moraviae Sci geol 90: 75-88

Ferry JM (1996) Three novel isograds in metamorphosed siliceous dolomites from the Ballachulish aureole, Scotland. Am Mineral 81: 485-494. https://doi.org/10.2138/am-1996-3-422

Franz G, Ackermand D (1980) Phase relations and metamorphic history of a clinohumite-chorite-serpentine-marble from the Western Tauern area (Austria). Contr Mineral Petrol 75: 97-110. https://doi.org/10.1007/bf00389771

Holub M (1985) Příspěvek k poznání geneze ortorul v kutnohorském revíru. Čas Mineral Geol 30(1): 65-74

Holub M (2009) Kutnohorský ložiskový apendix. Kutnohorsko - Vlastivěd sbor 11: 1-21

Houzar S (2015) Zinkem a baryem bohaté minerální asociace (sfalerit - Zn-spinel - hyalofán - Ba-flogopit) z mramoru u Číchova na západní Moravě (moldanubikum). Acta Rer Nat 18: 1-7

Houzar S, Malý K (2021) Mramory Českomoravské vrchoviny jako zdroj surovin pro historické stavby; přehled lokalit a metodika výzkumu. Acta Rer Nat 26: 19-46

Houzar S, Novák M (1997) Mramory západní části strážeckého moldanubika mezi Polnou a Chotěboří. Acta Mus Moraviae Sci nat 81(1-2): 53-62

Houzar S, Šrein V (2008) Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum. Acta Rerum Natur 4, 1-6

Houzar S, Novák M, Cícha J (2017) Přehled minerálních asociací a litologie mramorů české části moldanubika (Český masiv). Bull Mineral Petrolog 25(2): 113-140

Houzar S, Gadas P, Čopjaková R (2010) Minerální asociace geikielit-baddeleyit v dolomitických mramorech moravského moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu. Acta Mus Moraviae Sci geol 95: 71-82

Houzar S, Sejkora J, Malíková R (2023) Mineralogie masivního serpentinu a klinochloru z dolomitických mramorů moldanubika na západní Moravě (Český masiv). Acta Musei Moraviae, Sci geol 108(1): 57-78

Leichmann J, Gnojek I, Novák M, Sedlák J, Houzar S (2017) Durbachites from the Eastern Moldanubicum (Bohemian Massif) - erosional relics of large, flat tabular intrusions of ultrapotassic melts: geophysical and petrological records. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 106(1): 59-77. https://doi.org/10.1007/s00531-016-1296-1

Losert J (1967) Contribution to the problem of the Pre-Assyntian tectonogenesis and metamorphism in the Moldanubicum of the Bohemian massif. Krystalinikum 5: 61-84

Merlet C (1994) An accurate computer correction program for quantitative electron probe microanalyses. Microchim Acta 115: 363-376. https://doi.org/10.1007/bf01244563

Mísař Z (red) (1999) Geologická mapa ČR 13-44 Hlinsko. Český geologický ústav, Praha

Mísař Z, Dudek A, Havlena V, Weiss J (1983) Geologie ČSSR I - Český masív. 1-336, Stát pedagog nakl Praha

Novák M (1987) Metamorfované karbonátové horniny při severovýchodním okraji moldanubika. Acta Mus Moraviae Sci natur 79: 5-28

Novák M (1988) Petrologie metamorfovaných dolomitických hornin při severovýchodním okraji moldanubika. Kandidátská disertační práce, 1-127 PřF UK Praha

Novák M (1989) Metamorfóza dolomitických hornin při severovýchodním okraji moldanubika. Acta Mus Moraviae Sci natur 74: 7-51

Novák M, Houzar S, Šrein V (1997) Gahnite-bearing marbles and their significance for regional classification of the eastern part of the Bohemian Massif. J Czech geol Soc 42(1-2): 33-40

Pauliš P, Babka K, Sejkora J, Škácha P (2016) Uranové minerály ČR a jejich nejvýznamnější naleziště. 1-557, Vyd a Nakl Martin Bartoš Kuttna, Kutná Hora

Perraki M, Faryad SW (2014) First finding of microdiamond, coesite and other UHP phases in felsic granulites in the Moldanubian Zone: Implications for deep subduction and a revised geodynamic model for Variscan Orogeny in the Bohemian Massif. Lithos 202-203: 157-166. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2014.05.025

Staněk J, Stárková I (1986) Geologické poměry oblasti Přibyslav - Polná. Sbor „Hornická Příbram ve vědě a technice“ ložisk geol: 376-390 Příbram

Stárková I, Veselá M. Moupic Z, Chmelař J (1993) Příspěvky k problematice západomoravského krystalinika. In Přichystal A, Obstová V, Suk M, Eds., Geologie Moravy a Slezska: 15-30, Masarykova univerzita a Moravské zemské muzeum

Šabynin LI (1973) Formacija magneziaľnych skarnov. 1-173, Nauka, Moskva (rusky)

Trommsdorff V, Evans BW (1977) Antigorite-ophicarbonates: phase relations in a portion ot the system CaO-MgO-SiO2-H2O-CO2. Contr Mineral Petrol 60: 39-56. https://doi.org/10.1007/bf00372850  

Tuček K (1970) Naleziště českých nerostů a jejich literatura. 1-882, Academia, Praha

Warr LN (2021) IMA-CNMNC approved mineral symbols. Mineral Mag 85(3): 291-320. https://doi.org/10.1180/mgm.2021.43

Wicks FJ, O’Hanley FC (1988) Serpentine minerals: Structures and petrology. In Bailey SW (ed) Hydrous Phyllosilicates (exclusive of micas). Rev Mineral 19: 91-159, Mineralogical Society of America. https://doi.org/10.1515/9781501508998-010

Zucali M, Marinoni N, Diella V, Croce A, Rinaudo C, Fontana E (2018) Deciphering the tectonic-geodynamic context of the gem-quality “noble serpentine” deposit formation combining microstructural, chemical and micro-Raman analyses in Palaeozoic olivine-bearing marbles and serpentine-hosting rocks (Pizzo Tremogge, Margna unit - Austroalpine, Val Malenco - Central Alps, Italy). Ore Geol Rev 92: 257-270. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2017.11.020

Internetové zdroje:

Analýzy výškopisu Geoprohlížeč ČÚZK. Přístup 10. 1. 2023 na adrese: https://ags.cuzk.cz/av/

Geovědní mapy 1:25 000. Přístup 9. 1. 2023 na adrese: https://mapy.geology.cz/geocr25

Geovědní mapy 1:50 000. Přístup 3 1. 2023 na adrese: https://mapy.geology.cz/geocr50