ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Bi - Se -Au mineralizace z uranového rudního výskytu Smrkovec u Lázní Kynžvart (Česká republika)

Bi - Se - Au mineralization from the uranium ore occurrence Smrkovec near Lázně Kynžvart (Czech Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

A mineral association of unnamed Bi-selenide, Bi4Se3, and native gold in quartz gangue was found in samples from the abandoned uranium ore occurrence Smrkovec near Lázně Kynžvart, Slavkovský les Mountains (western Bohemia, Czech Republic). The unnamed Bi-selenide forms tabular grains and aggregates up to 250 μm in size by atelestite (partly or to relics) and hemispherical pseudomorphoses after uraninite. Two types of unnamed Bi-selenide were determined on the base of chemical composition. The first, more abundant, is S-poor with empirical formula (mean of 71 analyses) (Bi3.98Cd0.01Sb0.01)Σ4.00(Se2.83S0.17)Σ3.00; the second is slightly S-rich with empirical formula (mean of 16 analyses) (Bi4.01Cd0.01Sb0.01)Σ4.03(Se2.59S0.37)Σ2.96. Gold occurs as irregular elongated grains up to 10 μm in length enclosed in aggregates of unnamed Bi-selenide or atelestite. The primary mineralization (gold, Bi-selenide and uraninite) is strongly altered by supergene processes in-situ (origin of (meta)torbernite/(meta)zeunerite, atelestite and heterogenous hemispherical pseudomorphoses after uraninite).

Soubory

Abstrakt (PDF) - 218.42KB
Fulltext (PDF) - 1.83MB

Reference

Banaś M., Atkin D., Bowles J. F. W., Simpson P. R. (1979) Definitive data on bohdanowiczite, a new silver bismuth selenide. Mineral. Mag. 43, 131-133.

Beran P. (1996) Historie zaniklé hornické obce Smrkovec - Schönficht. In: Sborník přednášek a materiálů k I. konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa, Okresní muzeum Sokolov, 19-24. Sokolov.

Cook N. J., Ciobanu C. L., Wagner T., Stanley Ch. J. (2007) Minerals of the system Bi-Te-Se-S related to the tetradymite archetype: review of classification and compositional variation. Can. Mineral. 45, 665-708.

Čech F., Vavřín I. (1978) Poubaite, PbBi2(Se,Te,S)4, a new mineral. N. Jb. Mineral., Mh. 9-19.

Čech F., Vavřín I. (1979) Součekite, CuPbBi(S,Se)3, a new mineral of the bournonite group. N. Jb. Mineral., Mh. 289-295.

Fiala F. a kolektiv (1959) Zpráva o geologických výzkumech v jihozápadní části Císařského (Slavkovského) lesa. MS, Geofond, Praha.

Fiala F. (1975) Poznámky o výskytech fosforitů v českém proterozoiku. Sborník Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek 3, 5-8.

Fojt B., Škoda R. (2005) Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách. Čas. Morav. Muz., Geol. 90, 99-107.

Förster H. J., Tischendorf, G., Rhede D. (2005) Mineralogy of the Niederschlema-Alberoda U-Se-polymetalic deposit, Erzgebirge, Germany. V. Watkinsonite, nevskite, bohdanowiczite and other bismuth minerals. Can. Mineral. 43, 899-908.

Gebouský J., Gebouský M., Lehrieder E. (2006) Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů. Minerál 14, 5, 339-347.

Kolektiv (2003) Rudné a uranové hornictví České republiky. Anagram, Ostrava. 648 s.

Litochleb J., Šrein V., Langrová A. (1990) Nové výskyty selenidů na některých uranových ložiskách západních a jihozápadních Čech. MEGA 14, 37-57.

Pauliš P., Babka K., Sejkora J., Škácha P. (2016) Uranové minerály ČR a jejich nejvýznamnější naleziště. Kuttna, Kutná Hora, 557 s.

Pauliš P., Kopecký S., Ďuďa R. (2008) Minerály selenu a telluru České a Slovenské republiky a jejich lokality. 1. a 2. díl. 200 s., Kuttna, Kutná Hora, 200 s.

Pauliš P., Kopecký S., Kopecký S., Sejkora J., Malíková R., Vrtiška L. (2014) Fosfuranylit z uranového ložiska Smrkovec u Lázní Kynžvart (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 1, 99-104.

Piestrzyński A. (1992) Bi4Se3, a new unnamed mineral from the Kupferschiefer, Polish Lowland: preliminary report. Mineral. Polonica 23, 35-42.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106.

Řídkošil T., Sejkora J., Šrein V. (1996) Smrkovecite, monoclinic Bi2O(OH)(PO4), a new mineral of the atelestite group. N. Jb. Miner. Mh., 3, 97-102.

Sejkora J. (1992a) Mineralogie oxidických fází s bismutem. MS, Mgr. práce, 154 s., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha

Sejkora J. (1992b) Retgersit ze Smrkovce u Mariánských Lázní. Čas. Mineral. Geol. 37, 4, 79.

Sejkora J. (2002) Minerální asociace hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku. MS, PhD. práce, 144 s., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno.

Sejkora J., Čejka J., Hloušek J., Šrein V., Novotná M. (2002) Phosphatian walpurgite from Smrkovec, the Slavkovský les Mts. (Czech Republic): its description and physico-chemical characteristics. N. Jb. Miner. Mh. 8, 353-367.

Sejkora J., Čejka J., Hloušek J., Novák M., Šrein V. (2004) Phosphowalpurgite, the (PO4) - dominant analogue of walpurgite from Smrkovec, Slavkovský les Mountains, Czech Republic. Canad. Mineral. 42, 963-972.

Sejkora J., Gabašová A., Novotná M. (1997) Mixit ze Smrkovce u Mariánských Lázní. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 4-5, 185-187.

Sejkora J., Makovicky E., Topa D., Putz H., Zagler G., Plášil J. (2011) Litochlebite, Ag2PbBi4Se8, a new selenide mineral species from Zálesí, Czech Republic: description and crystal structure. Can. Mineral. 49, 639-650.

Sejkora J., Řídkošil T. (1994) Bismutit z Harrachova - Rýžoviště ve srovnání s dalšími nálezy v Českém masívu. Opera corcontica 31, 149-153.

Sejkora J., Řídkošil T., Gabašová A. (1993a) Sillenit ze Smrkovce u Mariánských Lázní. J. Czech geol. Soc. 38, 3-4, 244-245.

Sejkora J., Řídkošil T., Šrein V. (1993b) Eulytin z Jáchymova a Smrkovce. Bull. Čes. geol. Společ. 1-2, 27-32.

Sejkora J., Škácha P. (2015) Selenidy z fluoritového ložiska Moldava v Krušných horách (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 23, 2, 229-241.

Sejkora J., Šrein V., Řídkošil T. (1998) Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázní a Jáchymov. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 6, 238-241.

Sejkora J., Šrein V., Ondruš P. (1994) New data on bismutoferrite and chapmanite from the Bohemian occurrences. Věst. Čes. geol. Úst. 69, 75-78.

Scharmová M. (1998) Nové nálezy selenidů a telluridů na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 6, 212-217.

Scharmová M., Petroldová J. (1992) Stříbro na některých ložiscích zlata v Českém masívu. Sbor. Stříbrné minerální asociace v Československu, Dům techniky Ústí n. L., 141-147.

Topa D., Makovicky E., Sejkora J., Dittrich H (2010) The crystal structure of watkinsonite, Cu2PbBi4Se8, from the Zálesí uranium deposit, Czech Republic. Can. Mineral. 48, 1109-1118.

Vavřín I. (1994) Nové poznatky o selenidech Českého masívu. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 2, 82-89.