ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Böhmit a doprovodná zeolitová mineralizace ze Soutěsek u Děčína (Česká republika)

Böhmite and accompanying zeolite mineralization from Soutěsky near Děčín (Czech Republic)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.29.164

Klíčová slova

Abstrakt

A new locality of böhmite and zeolite minerals, called „Soutěsky above the quarry“, occurs near the quarry „Soutěsky“ on the SW slope of the Hlídka hill, eastward of the Soutěsky village, about 5 km SW od the town of Děčín (Czech Republic). The mineralization is bound to vugs of Cenozoic volcanics. Böhmite forms mostly whitish to brownish hemispherical to spherical clusters up to 5 mm in size. The unit-cell parameters of böhmite, refined from the X-ray powder data, are a 2.871 (3), b 12.216(9), c 3.699(4) Å and V 129.7(2) Å3. Chemical analyses correspond to the empirical formula (Al0.92 Si0.06)Σ0.98O(OH). The following zeolites have been found in association with böhmite: thomsonite-Ca, phillipsite-K, gismondine, chabazite-Ca and analcime, as well as calcite. Minerals crystallized in following succession: calcite I → phillipsite-K → böhmite → calcite II → thomsonite-Ca → gismondine → calcite III. Independently, (older) analcime and (younger) chabazite-Ca occur. These minerals probably crystallized from low tempered solutions, enriched in Al ions and alkalies, the source of which can be found in altered rock-forming alumosilicates (analcime, nepheline).

Soubory

Abstrakt (PDF) - 205.63KB
Fulltext (PDF) - 6.08MB

Reference

Bokhimi X, Toledo-Antonio JA, Guzman-Castillo ML, Hernandez-Beltran F (2001) Relationship between crystallite size and bond lengths in boehmite. J Solid State Chem 159: 32-40. https://doi.org/10.1006/jssc.2001.9124

Coombs DS, Alberti A, Armbruster T, Artioli G, Colella C, Galli E, Grice JD, Liebau F, Mandarino JA, Minato H, Nickel EH, Passaglia E, Peacor DR, Quartieri S, Rinaldi R, Ross M, Sheppard RA, Tillmanns E, Vezzalini G (1997) Recommended nomenclature for zeolite minerals: report of the subcommittee on zeolites of the International Mineralogical Association, commission on new minerals and mineral names. Can Mineral 35: 1571-1606. https://doi.org/10.1180/002646198547800

Černý P, Černý P, Habermann V, Koloušek D, Ondruš P, Veselovský F (2002) Mokrá u Žlutic, lokalita gibbsitu, böhmitu a zeolitů. Minerál 10(6): 403-408

Gatta GD, Cappelletti P, Rotiroti N, Slebodnick C, Rinaldi R (2009) New insights into the crystal structure and crystal chemistry of the zeolite phillipsite. Am Mineral 94: 190-199 . https://doi.org/10.2138/am.2009.3032

Gatta GD, Nestola F, Boffa Ballaran T (2006) Elastic behavior, phase transition, and pressure induced structural evolution of analcime. Am Mineral 91: 568-578. https://doi.org/10.2138/am.2006.1994

Kužvart M ed (1983) Ložiska nerudních surovin ČSR. Univerzita Karlova Praha

Laugier J, Bochu B (2011) LMGP-suite of programs for the interpretation of X-ray experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011

Pauliš P, Hrůzek L, Janeček O, Sejkora J, Malíková R (2014) Cowlesit a doprovodná mineralizace z vrchu Hackenberg u České Kamenice (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 22(2): 248-260

Pauliš P, Dvořák Z, Svejkovský J, Malíková R, Pour O, Soumar J (2015a) Böhmit z klasického naleziště zeolitů Horní Hrad (Hauenštejn) v Krušných horách (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23(1): 60-62

Pauliš P, Hrůzek L, Janeček O, Sejkora J, Malíková R, Pour O, Fediuk F (2015b) Tschernichit, garronit-Ca a doprovodná mineralizace z Jehly u České Kamenice (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23(2): 147-170

Pauliš P, Hrůzek L, Janeček O, Sejkora J, Malíková R, Fediuk F (2016a): Zeolitová mineralizace z Nového Oldřichova u Kamenického Šenova (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 24(1): 100-113

Pauliš P, Hrůzek L, Janeček O, Sejkora J, Malíková R, Pour O, Fediuk F (2016b) Zeolitová mineralizace ze Svoru u Nového Boru (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 24, 2: 194-204

Pauliš P. Janeček O, Hrůzek L, Sejkora J, Malíková R, Fediuk F, Pour O (2017) Nordstrandit a zeolitová mineralizace fonolitu Tachovského vrchu u Doks (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 25(1): 69-84

Pauliš P, Zeman P, Sejkora J, Malíková R, Vrtiška L, Dolníček Z, Fediuk F, Pour O (2018a) Zeolitová mineralizace s thomsonitem-Ca z Babětína u Těchlovic v Českém středohoří (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 26(1): 1-11

Pauliš P, Zeman P, Zeman V, Sejkora J, Malíková R, Vrtiška L, Dolníček Z, Fediuk F, Pour O, Radoň M (2018b): Zeolitová mineralizace z Heřmanic u České Lípy (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 26(2): 123-137

Pauliš P, Hrůzek L, Sejkora J, Dolníček Z, Malíková R, Ekrt B, Pour O, Fediuk F, Janeček O (2019) Zeolitová mineralizace ze Zaječího vrchu a Poustevny u Nového Boru (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 27(2): 346-370

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco: 104-106

Rinaldi R, Vezzalini G (1985) Gismondine: the detailed x-ray structure refinement of two natural symplex. Stud Surf Sci Catal 24: 481-492

Sejkora J, Jebavá I, Plášil J, Bureš B, Tvrdý J (2010) Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 18(1): 33-41

Stahl K, Kvick A, Smith JV (1990) Thomsonite, a neutron diffraction study at 13K. Acta Crystallogr Sect C 46: 1370-1373. https://doi.org/10.1107/s0108270189013259

Yakubovich OV, Massa W, Gavrilenko PG, Pekov IV (2005) Crystal structure of chabazite. Kristallografiya 50(4): 595-604