ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Hydroxyapofylit-(K) z kamenolomu Těchlovice u Děčína (Česká republika)

Hydroxyapophyllite-(K) from quarry Těchlovice near Děčín (Czech Republic)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.29.124

Klíčová slova

Abstrakt

One xenolith of a contactly metamorphosed feldspar-hydroxyapophyllite hornfels from basaltic volcanite of the active quarry in Těchlovice village near-by the town of Děčín has been investigated. Its main components are represented by K-feldspar and hydroxyapophyllite-(K), which was hitherto reported from a single locality only in the territory of the Czech Republic. It forms grains up to 2 mm in size tightly associated with K-feldspar and subsidiary quartz, pyroxene (aegirine, enstatite-ferrosilite and diopside) and titanite. The unit cell parameters of hydroxyapophyllite-(K), derived from the powder X-ray data, are a = 8.975(4), c = 15.8371(3) Å and V = 1275.6(5) Å3. Chemical analyses correspond to the empirical formula K0.93Ca3.75Si7.87O20(OH0.96F0.04)·8 H2O. The xenolith originated by a comparatively weak contact metamorphic effect of the basaltic magma to a marly sediment under high partial pressure of H2O. Among xenoliths of North Bohemian Cainozoic volcanites the rock represents a rarity, which has not been known hitherto.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 182.29KB
Fulltext (PDF) - 3.00MB

Reference

Cornu F (1905) Enallogene Einschlüsse aus dem Nephelinbasalt von Jakuben in Böhmen. Tscherm Min Petr Mitt 24 (1-2): 143-145

Cornu F (1907) Mineralogische Notizen II. Mitt d naturwiss Ver a d Univ Wien V: 5, 53: 59

Dvořák Z, Radoň M, Svejkovský J, Janeček O, Dvořák P, Fuchs P (2017) Minerály Českého středohoří. Muzeum města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem

Fediuk F, Langrová A, Melka K (2004) Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melililitu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy. Miner Slov 36: 323-330

Fengl M, Mühlstein B, Rychlý R (1982) Pektolit z Těchlovic u Děčína. Čas Nár Muz, Odd Přírodověd 151, 2: 61-63

Fišera M, Vichr P, Sejkora J (2002) Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfibolitech z Libodřic (jz. od Kolína). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 10: 210-215

Fišera V (1985) Perspektivní lokalita krystalovaných ukázek natrolitu v Těchlovicích j. od Děčína. Čas Mineral Geol 30, 3: 329

Hibsch JE (1899) Erläuterungen zur geologischen Karte des böhmischen Mittelgebirges. Blatt II. (Rongstock-Bodenbach). Tscherm Min Petr Mitt 19, 1: 1-101

Hibsch JE (1934) Die Minerale des Böhmischen Mittelgebirges. Verlag von Gustav Fischer, Jena

Kadlec T (2009) Pegmatity Vlastějovic. Minerál 17 (6): 467-479

Laugier J, Bochu B (2011) LMGP-suite of programs for the interpretation of X-ray experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011

Novák F, Pauliš P, Ševců J (2004) Saponit z Těchlovic u Děčína. Zpr stud Region muz (Děčín) 25: 15-20

Novák JK, Chvátal M, Ulrych J, Wiesner T, Radoň M (2001) Amygdale mineral paragenesis of trachybasalt from Kočičí hlava hill (Katzenkoppe) near Velké Březno, České středohoří Mts. - Sbor Prací Univ Palack, Geol 37: 1-26

Pauliš P, Šikola D (1999) Pyrit-zeolitová minerální asociace na uranovém ložisku Rožná. Minerál 7 (4): 310-314

Pelikan A (1902) Beträge zur Kenntnis der Zeolithe Böhmens. Sitz-Ber Akad Wiss, mathem-naturwiss Kl 111, 1: 334-347

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco: 104-106

Radoň M (2010) Historické a významné mineralogické lokality Českého středohoří a jejich současný stav. Sborník abstrakt a exkurzní průvodce 2. mezinárodního semináře Odborné skupiny vulkanologické ČGS, Teplice: 83-106

Reuss EA (1840) Geognostische Skizzen aus Böhmen. I. Band. Die Umgebungen von Teplitz und Bilin in Beziehung auf ihre geognostischen Verhältnisse. Ein Beitrag zur Physiographie des böhmischen Mittelgebirges. Prag Leitmeritz und Teplitz

Rouse RC, Peacor DR, Dunn PJ (1978) Hydroxyapophyllite, a new mineral and a redefinition of the apophyllite group, Part II. Crystal structure. Am Mineral 63: 196-202

Scheit A (1912) Eine regelmässige Verwachsung von Thomsonit und Natrolit. Tscherm Min Petr Mitt 31 (4-5): 495-500. https://doi.org/10.1007/bf02994166  

Tvrdý J (2000) Fluorapofylit z Vlastějovic. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 8: 265-267

Vildner R. (2010) Návrh na využití lomu Těchlovice po ukončení těžby - studie. MS, bakal. práce, VŠB-TU Ostrava