ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Výskyt clausthalitu na uranovém rudním výskytu Boučí u Oloví, Krušné hory (Česká republika)

The occurrence of clausthalite at the uranium ore occurrence Boučí near Oloví, Krušné hory Mountains (Czech Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

The Pb-selenide, clausthalite, was found in quartz gangue at samples from the abandoned uranium ore occurrence Boučí near Oloví, Krušné hory Mountains (Czech Republic). Clausthalite occurs there as irregular elongated metallic grey aggregates up to 1 mm in length in association with uraninite and chalcopyrite. The sulphur contents in the range 0.02 - 0.30 apfu were determined during study of its chemical composition, its average empirical formula (mean of 14 analyses) is Pb1.01(Se0.86S0.13)Σ0.99 on the basis of 2 apfu. The chemical composition of associated Se-free chalcopyrite is possible to express on the basis of 4 apfu by empirical formula Cu1.05Fe0.98S1.97.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 196.44KB
Fulltext (PDF) - 966.28KB

Reference

Coleman R. G. (1959) The natural occurrence of galena - clausthalite solid solution. Am. Mineral. 44, 166-174.

Förster H. J. (2005) Mineralogy of the U-Se-polymetallic deposit Niederschlema-Alberoda, Erzgebirge, Germany. IV. The continuous clausthalite-galena solid-solution series. N. Jb. Mineral., Abh. 181, 2, 125-134.

Hnízdo E. (1993) Zkrácená zpráva o výsledcích vrtného průzkumu na úseku Boučí. MS, Průzkum Příbram, Příbram.

Katalog ložisek uranu. MS Diamo, s.p. Geam, Dolní Rožínka.

Kratochvíl J. (1957 - 1966) Topografická mineralogie Čech. 2. vyd. ČSAV, 8 svazků, Praha..

Liu H., Chang L. L. Y. (1994) Phase relation in the system PbS-PbSe-PbTe. Mineral. Mag. 58, 567-578.

Malásek F.(1953) Závěrečná zpráva o PbS lokalitě Boučí. MS, GP Praha, 4 str.

Mísař Z. a kolektiv (1983) Geologie ČSSR: celost. vysokošk. učebnice pro stud. přírodověd. fakult, stud. oboru geochemie a zákl. a ložisková geologie. [Díl] 1, Český masív. 1. vyd. SPN, 333 s., Praha

Ondruš P., Veselovský F., Gabašová A., Hloušek J., Šrein V., Vavřín I., Skála R., Sejkora J., Drábek M. (2003) Primary minerals of the Jáchymov ore district. J. Czech Geol. Soc., 48, 19-147.

Pauliš  P., Kopecký  S., Černý P. (2007) Uranové minerály České republiky a jejich naleziště Vyd. 1. Kuttna, 2007. 2 sv., Kutná Hora.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106.

Sejkora J., Škácha P. (2015a) Selenidy z fluoritového ložiska Moldava v Krušných horách (Česká republika). Bull. mineral-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 23, 2, 229-241.

Sejkora J, Škácha P (2015b) Výskyt selenidů na ložisku Běstvina v Železných horách (Česká republika). Bull. mineral-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 23, 2, 255-260.

Scharmová M. (1989) Mineralogické vyhodnocení vzorku wolframitu z lokality Krupka - štola Barbora. MS, ČSUP, Stráž pod Ralskem

Simon G., Essene E. J. (1996) Phase relations among selenides, sulfides, tellurides, and oxides. I. Thermodynamic properties and calculated equilibria. Econ. Geol. 91, 1183-1208.

Simon G., Kessler S. E., Essene E. J. (1997) Phase relations among selenides, sulfides, tellurides, and oxides. II. Application to selenide-bearing ore deposits. Econ. Geol. 92, 468-484.

Simpson D. R. (1964) The binary system PbS - PnSe. Econ. Geol. 59, 150-153.

Timofejev E. V., Saveleva K. T., Altyncev J. V., Vácha J. (1971) Osobennosti geologičeskogo strojenija i perspektivy na uran ploščadi zapadnogo eksokontakta Eibenštok-karlovarskogo granitnogo massiva. MS, archív ČSUP Příbram.

Wright H. D., Barnard W. M., Halbig J. B. (1965) Solid solution in the system ZnS-ZnSe and PbS-PbSe at 300 oC and above. Am. Mineral. 50, 1802-1815.