ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Neobvyklá žilná Cu-Zn-Ag-Pb-As-Sb-Se-Sn-Bi mineralizace z Jedové jámy u Vejprt v Krušných horách (Česká republika)

Unusual vein Cu-Zn-Ag-Pb-As-Sb-Se-Sn-Bi mineralization from Jedová jáma mine near Vejprty in the Krušné hory Mts. (Czech Republic)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.28.385

Klíčová slova

Abstrakt

An extraordinary rich mineral assemblage consisting of 27 minerals has been newly discovered in quartz veins of the abandoned ore deposit, once exploited by the Drei König Mine, called also Giftschacht (Jedová jáma - Toxic shaft), situated approximately 2 km SE of Vejprty town. It includes 16 sulphides (plus one unnamed) with far prevailing arsenopyrite. In addition to common sulphides (chalcopyrite, sphalerite, galena and minerals of the tetrahedrite group), a wide suite of sulphosalts with substantial Bi-content was identified. Besides common bismuthinite and emplectite, also relatively rare Bi minerals (matildite, aikinite, hammarite, wittichenite), in the Czech Republic known from few localities only, have been found here. Bi is bound also in a rather exotic selenide bohdanowitzite and native bismuth. Bi is substantially present in some domains of tetrahedrites [tetrahedrite-(Zn), tennantite-(Zn) and tennantite-(Fe)]. In addition to local Bi enrichment, also Sn-minerals occur in the ore, represented by cassiterite and rare sulphides (kësterite and stannoidite). The presence of phosphates of the plumbogummite group [plumbogummite, goyazite and florencite-(Ce)] contributes to the remarkable mineral assemblage. From geochemical point of view, very interesting is the presence of florencite-(Ce), in which REE with dominating Ce are fixed. In addition, grains of fluorite, fluorapatite, rutile, topaz and aggregates of illite and a phase from kaolinite group are present. Supergene mineralization is represented besides limonite by abundant scorodite and rare strengite.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 208.74KB
Fulltext (PDF) - 7.46MB

Reference

Anders E, Grevesse N (1989) Abundances of the elements: Meteoritic and solar. Geochim Cosmochim Acta 53: 197-214. https://doi.org/10.1016/0016-7037(89)90286-x

Bau M (1991) Rare-earth element mobility during hydrothermal and metamorphic fluid-rock interaction and the significance on the oxidation state of europium. Chem Geol 93: 219-230. https://doi.org/10.1016/0009-2541(91)90115-8

Bau M, Möller P (1992) Rare earth element fractionation in metamorphogenic hydrothermal calcite, magnesite and siderite. Miner Petrol 45: 231-246. https://doi.org/10.1007/bf01163114

Beran P (1999) Nerosty cíno-wolframových ložisek Slavkovského lesa. Okresní muzeum a knihovna Sokolov

Breiter K, Škoda R, Veselovský F (2009) Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 17(1): 41-59

David J, Dašek J, Slačík J, Henych R, Žáček J (1991) Závěrečná likvidační zpráva Cínovec-jih, stav k 31.12. 1991. MS, Rudné doly Teplice, archiv ČGS - Geofond, Praha

Gramblička R, Kunz M, Pour O (2015) Důl Jedová jáma u Vejprt v Krušných horách. Minerál 23(4): 352-356

Hrabánek J (2006) Historie hornictví ve městě Vejprty a jeho okolí. Minerál 14(3): 197-200

Chlupáč I, Brzobohatý R, Kovanda J, Stráník Z (2011) Geologická minulost České republiky. Academia Praha

Jakovlev JuN, Dubakina LS, Bykov VP (1972) Occurrence of parkerite in copper-nickel ores of the Allarchensk region, Murmansk district. Dokl Akad Nauk SSSR 203: 1382-1385 (v ruštině)

Jangl L (1957) Zpráva o výsledcích báňskohistorického výzkumu Vejprty. MS, archív ČGS - Geofond Praha P 8807

Jokély J (1857) Die geologische Beschaffenheit des Erzgebirges im Saazer Kreis in Böhmen. Jb der k-k Geol Reichsanstalt (Wien) 8: 516-607

Kocourková E, Houzar S, Hrazdil V (2010) Pyromorfit z jihlavského rudního revíru. Acta Mus Moraviae, Sci geol 95: 105-120

Kořan J (1947) Historická zpráva o Vejprtském dolování. MS, archiv ČGS - Geofond Praha P 314

Kovář M (2012) Mineralogická charakteristika sulfidických greisenů Sn-W revíru Horní Slavkov. MS, bakalářská práce, PřF UP Olomouc

Kotlánová M, Dolníček Z, Kapusta J (2016) Minerály vzácných zemin na hydrotermálních polymetalických žilách z historického ložiska Zlatý důl u Hluboček - Mariánského Údolí (kulm Nízkého Jeseníku). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 24(1): 70-79

Kučera J, Kučerová-Charvátová K, Škoda R (2007) Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku (II). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 14-15: 66-68

Kvaček M (1979) Selenides from the uranium deposits of Western Moravia, Czechoslovakia, part 2. Acta Univ Carol, Geol 1-2: 15-38

Laugier J, Bochu B (2011) LMGP-suite of programs for the interpretation of X-ray experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011

Lee SG, Lee DH, Kim Y, Chae BG, Kim WY, Woo NCh (2003) Rare earth elements as indicators of groundwater environment changes in a fractured rock system: evidence from fracture - filling calcite. Appl Geoch 18: 135-143. https://doi.org/10.1016/s0883-2927(02)00071-9

Lienert H (1971) Závěrečná zpráva Krušné hory - střed 512 0311 004, surovina fluorit. MS Geoindustria Praha

Malkovský M a kolektiv (1985) Geologie severočeské hnědouhelné pánve a jejího okolí. Ústř Ústav geol, Praha

Mayerová L, Mayer P (1967) Závěrečná zpráva, Krušné hory, prospekce 513 311 001, surovina fluorit. MS, archiv ČGS - Geofond, P 20608

McLennan SM (1989) Rare earth elements in sedimentary rocks: influence of provenance and sedimentary processes. Rev Mineral 21: 169-200. https://doi.org/10.1515/9781501509032-010

Novák F, Jansa J, Prachař I (1989) Florencit-(Ce) ze Suché Rudné v Jeseníkách. Věst Ústř Úst geol 64: 163-171

Ondruš P, Veselovský F, Gabašová A, Hloušek J, Šrein V, Vavřín I, Skála R, Sejkora J, Drábek M (2003) Primary minerals of the Jáchymov ore district. J Czech Geol Soc 48(3-4): 19-147

Pavlů D (1984) Djurleite and stannoidite from tin-tungsten deposit at Krásno nad Teplou (Czechoslovakia). Věst Ústř Úst geol 59(6): 351-354

Plášil J, Sejkora J, Čejka J, Škoda R, Goliáš V (2009) Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic. J Geosci 54: 15-56. https://doi.org/10.3190/jgeosci.029

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106

Prachař I (1979) Aikinit z Krupky. Acta Univ Carol, Geol 3-4: 183-186

Rieder M, Cavazzini G, D´yakonov YS, Kamenetskii VAF, Gottardi G, Guggenheim S, Koval´ PV, Mueller G, Neiva AMR, Radoslovich EW, Robert JL, Sassi FP, Takeda H, Weiss Z, Wones DR (1998) Nomenclature of micas. Can Mineral 36: 905-912. https://doi.org/10.1180/minmag.1999.063.2.13

Scharm B, Scharmová M, Kundrát M (1994) Crandallite group minerals in the uranium ore district of Northern Bohemia (Czech Republic). Věst Čes Geol Úst 69(1): 79-85

Sejkora J, Čejka J, Šrein V, Novotná M, Ederová J (1998) Minerals of the plumbogummite - philipsbornite series from Moldava deposit, Krušné hory Mts., Czech Republic. N Jb Mineral, Mh 4: 145-163

Sejkora J, Litochleb J (2009) První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 17(1): 91-94

Sejkora J, Pauliš P, Škoda R (2007) Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách. Minerál 15(4): 305-328

Sejkora J, Škoda R, Ondruš P, Beran P, Süsser C (2006) Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic. J Czech Geol Soc 51(1-2): 103-147. http://dx.doi.org/10.3190/JCGS.990

Sejkora J, Škoda R, Škácha P, Bureš B, Dvořák Z (2009) Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 17(2): 23-30

Sejkora J, Škácha P (2015) Selenidy z fluoritového ložiska Moldava v Krušných horách (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23(2): 229-241

Sejkora J, Šrein V, Šreinová B, Dolníček Z (2017) Selenidová mineralizace uranového ložiska Potůčky v Krušných horách (Czech Republic). Bull Mineral Petrolog 25(2): 306-317

Sverjensky DA (1984) Europium redox equilibria in aqueous solution. Earth Planet Sci Lett 67: 70-78. https://doi.org/10.1016/0012-821x(84)90039-6

Šrein V, Šreinová B, Sejkora J, Šťastný M, Kolman B (2007) Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 14-15: 149-158

Števko M, Uher P, Ondrejka M, Ozdín D, Bačík P (2014) Quartz-apatite-REE phosphates-uraninite vein mineralization near Čučma (eastern Slovakia): a product of early Alpine hydrothermal activity in the Gemeric Superunit, Western Carpathians. J Geosci 59: 209-222. https://doi.org/10.3190/jgeosci.169

Velebil D, Přibil M (2012) Historické stříbrnorudné ložisko Vejprty v Krušných horách: geologické, ložiskové a mineralogické poměry, topografie dolů a historie dolování. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 20(1): 63-82

Velebil D, Sejkora J (2018) Bismutem bohaté tennantity z Jáchymova (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 26(2): 213-222

Wood SA (1990) The aqueous geochemistry of rare earth elements and yttrium. 2. Theoretical predictions of speciation in hydrothermal solutions to 350°C at saturated water pressure. Chem Geol 88: 99-125