ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Minerály řady ullmannit - gersdorffit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill v Příbrami (Česká republika)

Minerals of the ullmannite–gersdorffite solid-solution in association with millerite from the mine dump of the Lill mine, Příbram (Czech Republic)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.28.203

Klíčová slova

Abstrakt

Minerals of the ullmannite–gersdorffite solid-solution was found at mine dump material from the Lill mine, the Černojamské ore deposit, Příbram, central Bohemia, Czech Republic. It forms grey groups of idiomorphic crystals up to 0.5 mm across with metallic luster on millerite crystals. It is strongly chemically zoned, from As-rich ullmannite to gersdorffite with variable Sb contents. Its unit-cell parameter, a 5.7728(13) Å and V 192.37(7) Å3, was refined from single-crystal X-ray data. Groups of acicular millerite crystals up to 4 mm in length with formula (Ni0.97Co0.03)Σ1.00S1.01 and very rare siegenite grains up to 80 μm with formula Co1.00(Ni1.66Co0.24Fe0.02)Σ1.92S4.09 were found in association.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 188.71KB
Fulltext (PDF) - 2.52MB

Reference

Babánek F a kolektiv (1875) Der Silber und Blei Bergbau in Příbram. Wien: 144 s

Bambas J (1990) Březohorský rudní revír. Symp Horn Příbram ve vědě a techn. Kamenná: 198 s

Bayliss P (1977) Crystal structure refinement of arsenian ullmannite. Am Mineral 62: 369-373

Bayliss P, Stephenson N C (1967) The crystal structure of gersdorffite. Mineral Mag 36: 38-42

Foecker A J, Jeitschko W (2001) The atomic order of the pnictogen and chalcogen atoms in equiatomic ternary compounds TPnCh (T = Ni, Pd; Pn = P, As, Sb; Ch = S, Se, Te). J Solid State Chem 162: 69-78. https://doi.org/10.1006/jssc.2001.9342

Litochleb J, Sejkora J, Šrein V (2002) Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran-polymetalický revír). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 10: 221-234

Litochleb J, Sejkora J, Šrein V, Litochlebová E, Jindra J (2004) Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 12: 123-131

Ondruš P, Veselovský F, Rybka R (1990) Znucalite, Zn12(UO2)Ca(CO3)3(OH)22·4H2O, a new mineral from Příbram, Czechoslovakia. N Jb Mineral, Mh 9: 393-400

Plášil J, Sejkora J, Litochleb J, Goliáš V (2005) Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. „Minéral F“) v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 13: 187-192

Plášil J, Sejkora J, Litochleb J (2007) Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 14-15: 92-95

Plášil J, Sejkora J, Litochleb J (2009a) Siegenit a heazlewoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká Republika. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 17(1): 101-104

Plášil J, Sejkora J, Litochleb J, Škácha P (2009b) Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), březohorský rudní revír, Česká republika. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 17(2): 62-68

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106

Pratt J L, Bayliss P (1980) Crystal structure refinement of a cobaltian ullmannite. Am Mineral 65: 154-156

Rigaku (2020) CrysAlis CCD and CrysAlis RED. Oxford Diffraction Ltd, Yarnton, Oxfordshire, U.K.

Sejkora J, Černý P, Černý P (2010) Výskyt vzácného seleničitanu, munakataitu, na haldě dolu Lill v Příbrami (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 18(2): 87-90

Sejkora J, Grey IE, Kampf AR, Plášil J, Škácha P (2019) Bouškaite, a new molybdenyl-hydrogensulfate mineral, (MoO2)2O(SO3OH)2(H2O)2·2H2O, from the Lill mine, Příbram ore area, Czech Republic. J Geosci 64(3): 197-205. https://doi.org/10.3190/jgeosci.287

Škácha P, Plášil J (2002) Minerály Březohorského rudního revíru. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 10: 43-77

Škubal P, Janout T (1965) Závěrečná zpráva o výsledcích geologicko-průzkumných prací v lillském revíru. MS Diamo SUL. Příbram: 176 s