ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Mineralogie antimonového výskytu Mikulovický vrch u Kadaně (Česká republika)

Mineralogy of the antimony occurrence Mikulovický vrch near Kadaň (Czech Republic)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.28.048

Klíčová slova

Abstrakt

Two rare sulfosalt minerals, fülöppite and plagionite, have been determined in samples from a small abandoned Sb occurrence Mikulovický vrch near Kadaň, northern Bohemia, Czech Republic. The more abundant fülöppite forms grey aggregates (up to 5 mm in size) with metallic lustre in quartz gangue and rare crystals up to 1.5 mm across in association with stibnite, plagionite, sphalerite, pyrite and arsenopyrite. Fülöppite is monoclinic, space group C2/c with refined unit-cell parameters: a 13.443(2), b 11.737(2), c 16.953(2) Å, β 94.69(1)° and V 2665.9(5) Å3. Its empirical formula (mean of 93 point analyses) is (Pb2.80Sn0.01Hg0.01)Σ2.82Sb8.18S14.99. Two types of plagionite were found as irregular aggregates up to 200 μm in size in quartz gangue, ussualy in association with fülöppite. The first rarer one is close to the ideal composition with empirical formula (mean of 10 point analyses) (Pb4.90Hg0.01)Σ4.91Sb8.07S17.02; the second is distinctly Pb-poor with the calculated N homologue number in the range of 1.37 - 1.74 and empirical formula (mean of 62 point analyses) (Pb4.31Sn0.02Hg0.01)Σ4.34Sb8.53S17.13. Determination of fülöppite and Pb-poor plagionite was also confirmed by Raman spectroscopy. Gypsum, valentinite, native sulphur and jarosite were detected as products of weathering of primary mineralization.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 210.49KB
Fulltext (PDF) - 4.79MB

Reference

Bambas J (1990) Březohorský rudní revír. Publ symp Horn Příbram ve vědě a techn Příbram

Burnham ChW (1962) Lattice constant refinement. Carnegie Inst Washington Year Book 61: 132-135

Edenharter A, Nowacki W (1975). Die Kristallstruktur von Fülöppit (Sb8S15|PbVIIIPb2VII). Zeit Krist 142(8): 196-215. https://doi.org/10.1524/zkri.1975.142.3-4.196

Kadlec T (2009) Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích. Minerál 17(3): 220-228

Kratochvíl J (1963) Topografická mineralogie Čech VI. NČAV Praha

Lafuente B, Downs RT, Yang H, Stone N (2015) The power of databases: the RRUFF project. In: Armbruster T, Danisi RM, eds, Highlights in Mineralogical Crystallography, Berlin, Germany, W. De Gruyter, 1-30. https://doi.org/10.1515/9783110417104-003

Litochleb J, Šrein V, Skála R, Černý P (1994) Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram - Březové Hory (šachta Lill). In: Sbor Mineralogie, geochemie a životní prostředí, Ostrava-Poruba (Praha), Čes geol Úst, 10-12

Makovicky E (2019) Algorithms for calculations of homologue order N in the homologous series of sulfosalts. Eur J Mineral 31: 83-97. https://doi.org/10.1127/ejm/2018/0030-2791

Moëlo Y, Meerschaut A, Orlandi P, Palvadeau P (2000) Lead-antimony sulfosalts from Tuscany (Italy) II-Crystal structure of scainiite, Pb14Sb30S54O5, an expanded monoclinic derivative of Ba12Bi24S48 hexagonal sub-type (zinkenite group). Eur J Mineral 12(4): 835-846. https://doi.org/10.1127/0935-1221/2000/0012-0835

Nuffield EW (1975) The crystal structure of fülöppite, Pb3Sb8S15. Acta Cryst B31: 151-157

Ondruš P (1993) ZDS - A computer program for analysis of X-ray powder diffraction patterns. Materials Science Forum, 133-136, 297-300, EPDIC-2. Enchede. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.133-136.297

Orlandi P, Moëlo Y, Meerschaut A, Palvadeau P (1999) Lead-antimony sulfosalts from Tuscany (Italy); I, Scainiite, Pb14Sb30S54O5, the first Pb-Sb oxy-sulfosalt, from Buca della Vena Mine. Eur J Mineral 11(6): 949-954. https://doi.org/10.1127/ejm/11/6/0949

Pauliš P, Kadlec T, Jebavá I (2012) Ryzí síra ze štoly Sv. Antonína Paduánského u Kutné Hory. Minerál 20, 6: 501-502

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106

Rezek K (1982) Antimonit z Kadaně. Čas Mineral Geol 27(2): 205-206

Sejkora J, Litochleb J (2003) Die primäre Mineralisation der Príbramer Erzzone und ihre interessantesten Mineralien. Lapis 28(7-8): 32-59

Sejkora J, Pauliš P, Gramblička R, Malíková R (2017) Fülöppit a plagionit z antimonového ložiska Boněnov u Chodové Plané (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 25(2): 201-208

Škácha P (2015) Novinky z mineralogie březohorského a příbramského uran-polymetalického revíru. Minerál 23(1): 24-35

Žáček V, Frýda J, Ondruš P, Opluštil S (1994) Polymetalická mineralizace v proterozoiku v podloží karbonské pánve na dole Slaný. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 2: 123-126

Žáček V, Opluštil S (1992) Eine ungewöhnliche Sulfid-Vererzung neben Dawsonit aus dem Bergbau von Slaný in Mittelböhmen, CSFR. Mineralien Welt 1: 27-29