ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Uranofán zo Seliec pri Banskej Bystrici (Starohorské vrchy, Slovenská republika)

Uranophane from Selce at Banská Bystrica (Starohorské vrchy Mts., Slovak Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

Uranophane was identified in Permian arkoses containing uranium mineralization at the Selce village (Banská Bystrica district), Starohorské vrchy Mts. It forms globular aggregates (up to 0.15 mm in size), consist of fibrous, needle like crystals resp. cryptocrystalline coatings and crusts on rocks fissures, also it fills rock cavities. Uranophane has a light to dark yellow colour, with yellow – green luminiscence in UV light. It is associated with boltwoodite (?), malachite and hydrated Mn oxides. Uranophane was identified by powder X-ray diffraction data and it has refined unit cell parameters: a 15.908(1), b 7.030(1), c 6.669(1) Å, β 97.54 (2)° and V 739.5 (1) Å3. The results of infrared spectroscopic study of uranophane and assignment of spectra are given in the paper.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 188.59KB
Fulltext (PDF) - 0.96MB

Reference

Čejka J. (1999) Infrared Spectroscopy and Thermal Analysis of the Uranyl Minerals. In: Burns P. C., Finch R. (ed.): Uranium: Mineralogy, Geochemistry and the Environment, 521-608. Min. Soc. of Am.

Čejka J., Urbanec, Z. (1990) Secondary uranium minerals: The Mineralogy, Geochemistry and Crystal Chemistry of the Secondary Uranium (VI) Minerals. 68-70, Nakladatelství ČSAV.

Downs R. T., Hall-Wallace M. (2003) The American Mineralogist crystal structure database. Am. Miner. 88, 247-250.

Ferenc Š., Rojkovič I., Maťo Ľ. (2003) Uranylové minerály Západných Karpát. In: Mineralogie Českého masívu a Západných Karpát, 17-23. Univerzita Palackého, Olomouc.

Finch R. J., Ewing R. C. (1992) The corrosion of uraninite under oxidizing conditions. J. Nucl. Mat. 190, 133-156.

Frost R. L., Čejka J., Weier M. L., Martens W. N. (2006a) Molecular structure of the uranyl silicates: a Raman spectroscopic study. J. Raman Spectrosc. 37, 538-551.

Frost R. L., Čejka J., Weier M. L., Martens W. N. (2006b) Raman spectroscopy study of selected uranophanes. J. Mol. Struct. 788, 115-125.

Ginderów D. (1988) Structure de l´ uranophane alpha. Ca(UO2)2(SiO3OH)2·5H2O. Acta Cryst. 44, 421-424.

Glebov V. A. (1989) Stretching vibration frequencies and interatomic distances in uranyl compounds. In: Laskorin B. D., Myasoedov B. F. (ed.): Uranium Chemistry, 68-75. Nauka, Moscow.

Heinrich E. W. (1958) Mineralogy and geology of radioactive raw materials. 1-654, McGrawhill book company, USA.

Holland T. J. B., Redfern S. A. T. (1997) Unit cell refinement from powder diffraction data: the use of regression diagnostics. Mineral. Mag. 61, 65-77.

Chernikov A. A. (1981) Behaviour of uranium in supergene zone. 1-208, Nedra, Moscow.

Krivovichev S. V., Plášil J. (2013) Mineralogy and crystallography of uranium. In: Burns P. C., Sigmon G. E. (ed.): Uranium: From Cradle to Grave, 15-119. Min. Assoc. of Can. Short Cour. 43.

Libowitzky E. (1999) Correlation of O-H stretching frequencies and O-H…O hydrogen bond lengths in minerals. Monatshefte Chem. 130, 1047-1059.

Mrázek Z., Novák M. (1984) Sekundární minerály uranu ze Zálesí a Horních Hoštic v Rychlebských horách, severní Morava. Čas. Morav. Muz., Vědy přír. 69, 7-35.

Novák F., Pauliš P., Mazúch J. (2001) Bournonit a uranofán z Bukova u Bystřice nad Perštejnem (uranové ložisko Rožná). In: Vlast. Sbor. Vysoč., Odd. Věd přír., 15, 47-50.

Novotný L. (1970) Zápisky o výskyte uránovej mineralizácie v Selčianskej doline. Terénny denník. Nestránkované.

Ondruš P. (1993) ZDS - A computer program for analysis of X-ray powder diffraction patterns. Materials Science Forum, 133-136, 297-300, EPDIC-2. Enchede.

Ondruš P., Veselovský F., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997) Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. J. Czech Geol. Soc. 42, 3-76.

Plášil J. (2014) Oxidation - hydration weathering of uraninite: the current state of knowledge. J. Geosci. 59, 99-114.

Plášil J., Sejkora J., Čejka J., Škoda R., Goliáš V. (2009) Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic. J. Geosci. 54, 15-56.

Plášil J., Sejkora., Ondruš P., Veselovský F., Beran P., Goliáš V. (2006) Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic. J. Czech Geol. Soc. 51, 149-158.

Polák Ľ., Ferenc Š., Olšavský M. (2015) Výskyt uránovej mineralizácie v Selciach pri Banskej Bystrici. In: Mineralogicko-petrologická konferencia Petros 2015, 28-31. Vyd. PRIF. UK. Bratislava.

Polák M., Filo I., Havrila M., Bezák V., Kohút M., Kováč P., Vozár J., Mello J., Maglay J., Elečko M., Vozárová A., Olšavský M., Siman P., Buček S., Siráňová Z., Hók J., Rakús M., Lexa J., Šimon L., Pristaš J., Kubeš P., Zakovič M., Liščák P., Žáková E., Boorová D., Vaněková H. (2003). Vysvetlivky ku geologickej mape Starohorských vrchov, Čierťaže a severnej časti Zvolenskej kotliny, 1:50 000. Vyd. ŠGÚDŠ, Bratislava.

Rojkovič I. (1997) Uranium mineralization in Slovakia. Acta geol. Univ. Comen., Monogr. Ser., 1-117.

Rojkovič I., Novotný L. (1993) Uránová mineralizácia v tatriku a veporiku. Miner. Slov. 25, 5, 341-348.

Sejkora J., Čejka J., Šrein V. (2007) Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Mědenec (Krušné hory Mountains), Czech Republic. J. Geosci. 52, 119-210.

Sejkora J., Mazuch J., Abert F., Šrein V., Novotná M. (1997) Supergene mineralization of the Slavkovice uranium deposit in western Moravia. Acta Mus. Morav.  Sco. Nat. 81, 3-24.

Sejkora J., Veselovský F., Šrein V. (1994) The supergene mineralization of uranium occurrence Rýžovište near Harrachov (Krkonoše Mts., Czech Republic). Acta Mus. Nat. Pragae, ser. B (Historia Nat.). 50, 55-91.

Stohl F. V., Smith D. K. (1981) The crystal chemistry of the uranyl silicate minerals. Am. Mineral. 66, 610-625.

Tréger M. (1961) Rukopisné poznámky o prieskume U anomálií v oblasti Španej Doliny. MS, Spišská Nová Ves. Nestránkované.

Vinogradov A. P. (1963) Osnovnie čerty geochimii urana. 1-351, Akademija nauk SSSR, Moskva.

Vozárová A., Vozár J. (1988) Late Paleozoic in Western Carpathians. 1-314, ŠGÚDŠ, Bratislava.