ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Metarauchit z uranového ložiska Smrkovec u Lázní Kynžvart (Česká republika)

Metarauchite from the uranium deposit Smrkovec near Lázně Kynžvart (Czech Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

A rare nickel uranyl arsenate hydrate, metarauchite, was found at the mine dump in the abandoned uranium deposit Smrkovec near Lázně Kynžvart (Czech Republic). It forms light green elongated tabular crystals 0.5 - 1.5 mm in size in cavities of quartz gangue. Metarauchite is triclinic, space group P-1, with unit-cell parameters (refined from powder X-ray data): a 7.196(3) Å, b 9.714(6) Å, c 13.212(9) Å, α 75.75(4)°, β 83.92(5)°, γ 81.56(4)° and V 883.1(8) Å3. Its chemical analyses correspond to the empirical formula (Ni0.69Na0.07K0.04Ca0.03Mg0.02Co0.03Al0.01)Σ0.89(UO2)1.94[(AsO4)1.95(PO4)0.05]Σ2.00·8H2O. The origin of metarauchite is connected with supergene alteration of primary uraninite and Ni arsenides

Soubory

Abstrakt (PDF) - 200.93KB
Fulltext (PDF) - 654.45KB

Reference

Barlett JR, Cooney RP (1989) On the determination of uranium-oxygen bond lengths in dioxouranium (VI) compounds by Raman spectroscopy. J Molecul Struct 193: 295-300

Beran P (1996) Historie zaniklé hornické obce Smrkovec - Schönficht. In: Sborník přednášek a materiálů k I. konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa, Okresní muzeum Sokolov: 19-24 Sokolov

Bouše O (2016) Důlní revír Smrkovec, část první – stopy v krajině po těžbě rud. Arnika 1: 16-21

Cornu F (1907) Mineralogische Notizen II. Mitt Naturwiss Ver Univ Wien 5(5): 53-59 Wien

Frieser A (1916) Erzvorkommen im Kaiserwaldgebirge. MS Archiv HDB Sokolov

Gebouský J, Gebouský M, Lehrieder E (2006) Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů. Minerál 14(5): 339-347

Iványi K (1996) Těžba v oblasti Slavkovského lesa po roce 1945. In: Beran P (ed.) Sborník přednášek a materiálů k 1. konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovský les: 60-63, Horní Slavkov

Kratochvíl J (1963) Topografická mineralogie Čech VI. NČSAV, Praha

Kolektiv (2003) Rudné a uranové hornictví České republiky. Anagram, Ostrava

Laugier J, Bochu B (2011) LMGP-Suite of Programs for the Interpretation of X-ray Experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011

Markl G, Slotta C (2011) Die Uranmineralien des Lagerstättenreviers Wittichen im mittleren Schwarzwald. Lapis 36(3): 25-37

Ondruš P, Veselovský F, Hloušek J, Skála R, Vavřín I, Frýda J, Čejka J, Gabašová A (1997) Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. J Czech geol Soc 42(4): 3-76

Pauliš P, Kopecký S, Kopecký S, Sejkora J, Malíková R, Vrtiška L (2014) Fosfuranylit z uranového ložiska Smrkovec u Lázní Kynžvart (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 22(1): 99-104

Pekov IV, Levitskiy VV, Krivovichev SV, Zolotarev AA, Bryzgalov IV, Zadov AE, Chukanov NV (2012) New nickel-uranium-arsenic mineral species from the oxidation zone of the Belorechenskoye deposit, Northern Caucasus, Russia: I. Rauchite, Ni(UO2)2(AsO4)2·10H2O, a member of the autunite group. Eur J Mineral 24: 913-922

Plášil J, Sejkora J, Čejka J, Novák M, Viňals J, Ondruš P, Veselovský F, Škácha P, Jehlička J, Goliáš V, Hloušek J (2010) Metarauchite, Ni(UO2)2(AsO4)2.H2O, from Jáchymov, Czech Republic, and Schneeberg, Germany: a new member of the autunite group. Can Mineral 48: 335-350

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J T Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco: 104-106

Řídkošil T, Sejkora J, Šrein V (1996) Smrkovecite, monoclinic Bi2O(OH)(PO4), a new mineral of the atelestite group. N Jb Miner Mh 3: 97-102

Sejkora J (1993) Oxidické minerály bismutu v České republice. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 1: 64-68

Sejkora J, Čejka J, Hloušek J, Novák M, Šrein V (2004) Phospowalpurgite, the (PO4) - dominant analogue of walpurgite from Smrkovec, Slavkovský les Mountains, Czech Republic. Can Mineral 42: 963-972

Sejkora J, Čejka J, Hloušek J, Šrein V, Novotná M (2002) Phosphatian walpurgite from Smrkovec, the Slavkovský les Mts. (Czech Republic): its description and physico-chemical characteristics. N Jb Miner Mh 8: 353-367

Sejkora J, Pauliš P, Toegel V, Pour O (2016) Bi-Se-Au mineralizace z uranového rudního výskytu Smrkovec u Lázní Kynžvart (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 24(2): 269-277

Sejkora J, Řídkošil T, Gabašová A (1993) Sillenit ze Smrkovce u Mariánských Lázní. J Czech geol Soc 38(3-4): 244-245

Sejkora J, Šrein V, Řídkošil T (1998) Výskyty pucheritu na lokalitách Smrkovec u Mariánských Lázní a Jáchymov. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 6: 238-241