ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Neolitická těžba na Bílém kameni u Sázavy nad Sázavou

Neolithic mining in Bílý kámen near Sázava nad Sázavou


Klíčová slova

Abstrakt

Neolithic mining of marble at Bílý kámen has been known since the 1940s. This study brings new insights into the rocks from which the stone tools used for extraction of white marble were made. Marble was used for production of decorative objects and lime. Bracelets and beads were used as a trade commodity during the younger stage of the culture with Stroked pottery. In this study, the rocks of Neolithic artifacts, along with the rocks from the supposed source sites, were subject of petrological and detailed mineralogical and electron microprobe studies. It has been found that the most commonly used raw material of stone tools is amphibole hornfels (metabasite of Pojizeří type) and amphibolite (from amphibolite bodies near Bílý kámen). Basalt, serpentinite, spilite schalstein and others were also determined.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 172.80KB
Fulltext (PDF) - 6.98MB

Reference

Leake BE, Woolley AR, Arps CES, Birch WD, Gilbert MC, Grice JD, Hawthorne FC, Kato A, Kisch HJ, Krivovichev VG, Linthout K, Laird J, Mandarino JA, Maresch WV, Nickel EH, Rock NMS, Schumacher JC, Smith DC, Stephenson NCN, Ungaretti L, Whittaker L, Youzhi G (1997) Nomenclature of amphiboles: Report of the subcommittee on amphiboles of the International Mineralogical Association, Commission on new minerals and minerals names. Canad Mineral 35: 219-246

Lička M, Beneš J, Čulíková V, Dobisíková M, Hanáková H, Jarošová I, Kyselý R, Nerudová Z, Opravil E, Šída P, Šrein V, Šreinová B (2016): Osídlení ze starší etapy vývoje kultury s vypíchanou keramikou ve Mšeně. Národní muzeum, Praha, 1-209

Melka K (1965) Návrh na klasifikaci chloritových minerálů. Věst Ústř Úst geol 40: 23-27

Metlička M a kol. (2015) Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech. Katalog expozice Pohledy do minulosti Plzeňského kraje. Západočeské muzeum v Plzni 1-168

Novák JK, Vrbová H (1996) Petrogenesis and geochemistry of mafic rocks from the Kutná Hora Crystalline Complex and the neighbouring part of the Rataje Micaschist Zone. Geolines 4: 1-41

Pouchou JL, Pichoir F (1985) „PAP“ (phi-rho-z) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed) Microbeam Analysis. San Francisco Press, San Francisco: 104-106

Schumacher JC (1996) The estimation of the proportion of ferric iron in the electron-microprobe analysis of amphiboles. Canad Mineral 34: 238-246

Synek J, Oliveriová D (1993) Terrane character of the north-east margin of the Moldanubian Zone: the Kutná hora Crystalline Complex, Bohemian Massif. Geol Rundsch 82: 566-582

Šída P (2006) Distribuční areály surovin v neolitu na území České republiky. Archeolog Rozhl 58: 407-426

Šída P, Kachlík V (2009) Geological setting, petrology and mineralogy of metabasites in a thermal aureole of Tanvald granite (northern Bohemia) used for the manufacture of Neolithic tools. J Geosci 54: 269-287

Šrein V, Šreinová B, Šťastný M (2003) Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách. Bull Mineral-Petrolog Odd Nár Muz (Praha) 11: 19-32

Šrein V, Šreinová B, Šťastný M, Langrová A (1999) Příspěvek k mineralogickému a petrografickému výzkumu neolitických a eneolitických nástrojů České republiky. In: Sbor: Otázky neolitu a eneolitu 1998, Archeologický ústav SAV, Nitra (ed. Kuzma I): 255-270

Šrein V, Šreinová B, Šťastný M, Šída P, Prostředník J (2002) Neolitický těžební areál na katastru obce Jistebsko. Archeologie ve středních Čechách 6: 91-99

Šreinová B, Šrein V, Šťastný M (2002) Horniny z okolí Vraného nad Vltavou. In: Sbor. Otázky neolitu a eneolitu našich krajin (Eds. Cheben I, Kuzma I). Archeologický ústav SAV, Nitra: 405-408

Valová P (2009) Petrografický výzkum kamenné broušené industrie z neolitického sídliště v Těšeticích-Kyjovicích. MS, Diplomová práce, Masarykova universita, Přírodovědecká fakulta, Brno, 1-74

Zápotocká M (1984) Armringe aus Marmor und anderen Rohstoffen im jüngeren Neolithikum Böhmens und Mitteleuropa. Památky archeologické 75: 50-130

Zápotocká M (2001) Těžba bílých krystalických vápenců a dolomitů na Bílém kameni u Sázavy a výroba mramorových náramků. Sázavsko 8: 28-33

Žebera K (1939) Archeologický výzkum Posázaví. I. zpráva. Neolitické a středověké vápencové doly na „Bílém kameni“ u Sázavy. Památky archeologické 41 (1936/38): 51-58